Posts

Showing posts from March, 2020

สรุปใจความสำคัญบทเทศน์มิสซาเช้าของโป๊ปฟรานซิส

โป๊ปฟรานซิส "วิกฤติโควิด-19 เป็นเวลาให้เราแยกแยะสิ่งจำเป็นออกจากสิ่งไม่จำเป็นในชีวิต"

โป๊ปฟรานซิส "เมื่อถูกนินทาหรือพูดลับหลัง วิธีตอบโต้คือนิ่งเงียบและปล่อยให้เขาพูดต่อไป"

นำไม้กางเขนจากวัดซาน มาร์เชลโล่ ไปที่วาติกัน เพื่อเตรียมพิธีเฝ้าศีลและอวยพรแด่โรมและโลก

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในซานตามาร์ธา ที่โป๊ปฟรานซิสพักอาศัย

โป๊ปฟรานซิส "การปลดคนงานเพื่อให้บริษัทรอดจากวิกฤติ ไม่ใช่ทางออกของปัญหา"

โป๊ปฟรานซิสนำภาวนา "ข้าแต่พระบิดา" ขอพระเจ้าเมตตามนุษยชาติจากโควิด-19

โป๊ปฟรานซิส "อย่าเป็นคนเกียจคร้าน บ่นเรื่องคนอื่น แต่ไม่ลงมือทำสิ่งใดๆ"

โป๊ปฟรานซิสภาวนาเพื่อผู้ประสบปัญหาการเงินซึ่งเกิดจากโควิด-19

โป๊ปฟรานซิสประกาศเรื่องการอวยพรแด่โรมและโลกเป็นกรณีพิเศษ

โป๊ปฟรานซิส "ถ้าพระเจ้าเดินผ่านเราไป เราต้องสังเกตให้ได้ว่าเป็นพระองค์"

โป๊ปฟรานซิส "ในวิกฤติโควิด-19 อย่าหาความแตกต่างของผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อในพระเจ้า"

โป๊ปฟรานซิส "เราต้องภาวนาด้วยความถ่อมตน ไม่ใช่ภาวนาด้วยการอวดว่าตนเป็นคนดีเพียงใด"

วาติกันออกคำสั่งเรื่องพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในสถานการณ์โควิด-19

โป๊ปฟรานซิส: ถ้าช่วงนี้ไปแก้บาปไม่ได้ ก็พูดตรงๆ กับพระไปเลยว่าเราทำผิดอะไรมาบ้าง

โป๊ปฟรานซิส: ถ้าศาสนจักรไม่เข้าสู่ธรรมล้ำลึกของพระเจ้า เราจะเป็นเหมือนสมาคมเคร่งครัดทางศาสนาเท่านั้น

โป๊ปฟรานซิส: ขอพระเจ้าโปรดหยุดยั้งการระบาดของไวรัสด้วยเถิด

สรุปบทเทศน์มิสซาเช้าและการสอนคำสอนจากการเข้าเฝ้าทั่วไป ประจำวันที่ 18 มี.ค. 2020