โป๊ปฟรานซิส: ถ้าศาสนจักรไม่เข้าสู่ธรรมล้ำลึกของพระเจ้า เราจะเป็นเหมือนสมาคมเคร่งครัดทางศาสนาเท่านั้น

  • สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงยกย่องนักบุญโยเซฟเป็นผู้ชอบธรรม ซึ่งถูกเลือกให้มาอบรมสั่งสอนองค์พระเจ้า ทั้งที่ความเป็นจริง เป็นพระเจ้าต่างหากที่ต้องสั่งสอนมนุษย์ 
  • ทรงสอน ถ้าศาสนจักรไม่เข้าสู่ธรรมล้ำลึกของพระเจ้า เราจะเป็นแค่ศาสนจักรแบบครึ่งๆ กลางๆ เป็นเหมือนสมาคมที่เคร่งครัดทางศาสนาที่ดำเนินงานอยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับเท่านั้น

Photo: Vatican Media


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงถวายมิสซาเช้าภายในวัดน้อยประจำหอพักซานตา มาร์ธา โอกาสวันสมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของแม่พระ

มิสซานี้ พระสันตะปาปาเริ่มต้นด้วยการเชิญภาวนาเพื่อผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำ พวกเขาต้องทนทุกข์อย่างมาก เพราะความไม่แน่นอนของสิ่งที่เกิดขึ้นในเรือนจำจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้

สำหรับบทเทศน์ พระสันตะปาปาทรงยกพื้นที่ส่วนนี้ทั้งหมดให้กับเรื่องราวของนักบุญโยเซฟโดยเฉพาะ

พระสันตะปาปาตรัสว่า "โยเซฟเป็นผู้ชอบธรรม เขาเป็นผู้ชอบธรรมไม่ใช่แค่เชื่อในพระเจ้า แต่เพราะเขาดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อ กระแสเรียกของโยเซฟนับว่าน่าตราตรึงใจมาก โยเซฟถูกเลือกให้มาอบรมสั่งสอนชายคนหนึ่งซึ่งเป็นบุรุษผู้กล้าหาญและยังเป็นพระเจ้า จริงๆ แล้วต้องเป็นพระเจ้าที่อบรมสั่งสอนมนุษย์ แต่มันไม่ใช่กับโยเซฟ พระเจ้าทรงเลือกบุรุษผู้ชอบธรรม บุรุษแห่งความเชื่อ บุรุษผู้สามารถที่จะเป็นผู้รับใช้ และยังสามารถที่จะพูดกับพระเจ้า รวมถึงเข้าไปยังธรรมล้ำลึกของพระเจ้า นี่แหละคือชีวิตของโยเซฟ"

"โยเซฟเป็นคนละเอียดมาก ในอาชีพช่างไม้ของท่าน โยเซฟเป็นคนละเอียดในตอนที่ท่านไสไม้ หรือในเวลาที่ปรับแต่งมุมเพื่อให้ได้องศาที่สมบูรณ์แบบที่สุด โยเซฟเข้าสู่ธรรมล้ำลึกด้วยความละเอียดและความเป็นธรรมชาติตามแบบอาชีพช่างไม้ นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของโยเซฟ แม้แต่ในพระวรสารที่พูดถึงความฝันของโยเซฟ มันก็ทำให้เราเข้าใจว่า ท่านเข้าสู่ธรรมล้ำลึกแล้ว (พระเจ้ามาหาในความฝัน)"

"แล้วพวกเราล่ะที่เป็นสมาชิกในศาสนจักร เรามีความสามารถที่จะเข้าสู่ธรรมล้ำลึกนี้บ้างไหม ... เมื่อศาสนจักรสูญเสียโอกาสที่จะเข้าสู่ธรรมล้ำลึก ศาสนจักรก็สูญเสียความสามารถที่จะสรรเสริญบูชาแล้ว ... การสรรเสริญบูชาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเข้าสู่ธรรมล้ำลึกแล้วเท่านั้น หากปราศจากการเข้าสู่ธรรมล้ำลึก มันก็เป็นศาสนจักรแบบครึ่งๆ กลางๆ มันเป็นแค่สมาคมที่เคร่งครัดทางศาสนาซึ่งดำเนินงานอยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับเท่านั้น" พระสันตะปาปาตรัสปิดท้าย

Comments