โป๊ปฟรานซิสภาวนาเพื่อผู้ประสบปัญหาการเงินซึ่งเกิดจากโควิด-19

  • สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงภาวนาเพื่อทุกคนที่ประสบปัญหาการเงินซึ่งเกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 
  • ทรงสอน เราต้องสวดภาวนาด้วยความเชื่อ ความเพียรพยายาม และความกล้าหาญ 
  • สวดด้วยความเชื่อจากใจ ไม่ใช่เพียงลมปาก 
  • สวดด้วยความเพียรพยายาม บางครั้งพระเจ้าไม่ได้ให้ตามคำขอในทันที แต่ให้เราอดทนรอ หน้าที่เราคือพยายามขอไปเรื่อยๆ อย่าท้อ ที่สุดแล้ว พระเจ้าจะประทานให้ 
  • สวดด้วยความกล้า เหมือนอับราฮัมหรือโมเสสที่กล้าพูดตรงๆ กับพระเจ้าเมื่อพระองค์จะลงโทษประชาชน 
Photo: Vatican Media

ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงถวายมิสซาเช้าภายในวัดน้อยประจำหอพักซานตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเชิญภาวนาเพื่อครอบครัวต่างๆ ที่ประสบปัญหาการเงินจากวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พระสันตะปาปาตรัสว่า "วันนี้ขอให้เราภาวนาเพื่อทุกคนที่เริ่มประสบปัญหาการเงินอันเนื่องมาจากการระบาด(ของโรคติดเชื้อโควิด-19) เพราะมันทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานได้ สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของพวกเขา ดังนั้น เราภาวนาเพื่อทุกคนที่เผชิญปัญหาเหล่านี้"

สำหรับพระวรสารประจำมิสซานี้ ข้าราชการคนหนึ่งมาทูลเชิญพระเยซูให้ไปรักษาบุตรที่ป่วยหนักของตน พระเยซูทรงกล่าวกับเขาว่า "ไปเถิด บุตรของท่านพ้นอันตรายแล้ว" ข้าราชการเชื่อในสิ่งที่พระเยซูตรัส เขากลับบ้านไปและพบว่าบุตรของเขาพ้นขีดอันตรายแล้ว

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า "ความเชื่อคือข้อกำหนดแรกสำหรับการภาวนาที่แท้จริง หลายครั้ง การภาวนาเป็นแค่คำพูดที่ออกมาจากปาก แต่มันไม่ได้มาจากความเชื่อในจิตใจ แบบนี้ถือเป็นความเชื่อที่อ่อนแอ ... ความเชื่อและการภาวนาต้องควบคู่กัน กล่าวคือ ต้องภาวนาด้วยความเชื่อ ขอให้เราตั้งใจเมื่อเราภาวนา ไม่ใช่ภาวนาแบบงานประจำ ภาวนาโดยไม่รับรู้เลยว่าพระเจ้าประทับอยู่ แต่จงตั้งใจภาวนาเมื่อเราพูดกับพระเจ้า และพระองค์สามารถช่วยเราแก้ปัญหาได้

"ข้อกำหนดที่สองคือความเพียรพยายาม บางคนวอนขอ แต่ความเมตตากรุณายังไม่บังเกิด พวกเขาไม่มีความเพียร เพราะลึกๆ แล้ว พวกเขาไม่มีความเชื่อ ... ความเชื่อและความเพียรพยายามไปด้วยกัน เพราะถ้าคุณมีความเชื่อ คุณมั่นใจว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่คุณวอนขอ ถ้าพระเจ้าทำให้คุณต้องอดทนรอ คุณก็เพียรพยายามที่จะไปเคาะเรียก เคาะไปเรื่อยๆ ที่สุดแล้ว พระเจ้าจะประทานความกรุณาให้ ถ้าพระเจ้าทำให้เราต้องอดทนรอ พระองค์ก็ทำเพื่อประโยชน์ของเรา พระองค์ทรงจริงจังกับคำภาวนาของเรา

"ข้อกำหนดที่สามคือจงสวดภาวนาด้วยความกล้า บางคนอาจคิดว่า 'ความกล้าหาญเป็นสิ่งจำเป็นด้วยเหรอในการภาวนา' การอยู่ต่อหน้าพระเจ้า มันจำเป็นต้องมีความกล้าหาญ ... เหมือนอย่างโมเสสที่มีความกล้าต่อหน้าพระเจ้า เมื่อพระองค์จะลงโทษประชาชน หรืออับราฮัมที่มีความกล้าต่อหน้าพระเจ้าเมื่อเขาต่อรองเรื่องการชำระล้างเมืองโซโดม ดังนั้น จงมีความกล้า คุณธรรมของความกล้าหาญคือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะงานของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสวดภาวนาด้วย

"ในช่วงเวลานี้ มันจำเป็นที่ต้องสวดภาวนามากขึ้น คิดดูนะ ถ้าเราภาวนาแบบนี้ ภาวนาด้วยความเชื่อ ความเพียรพยายาม และความกล้าหาญ พระเจ้าไม่เคยหลอกลวงเรา พระองค์ทำให้เรารอคอย พระองค์ทรงใช้เวลาของพระองค์ แต่พระองค์ไม่หลอกลวง ดังนั้น ขอให้เรามีความเชื่อ ความเพียรพยายาม และความกล้าหาญในการภาวนา" พระสันตะปาปาตรัสในตอนท้าย

Comments