โป๊ปฟรานซิส "ในวิกฤติโควิด-19 อย่าหาความแตกต่างของผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อในพระเจ้า"

  • สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงย้ำ ในวิกฤติโรคติดเชื้อโควิด-19 เราอย่าหาความแตกต่างของผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อในพระเจ้า แต่เราควรมองกลับไปที่ต้นกำเนิดของความเป็นมนุษย์ นั่นคือ ต่อหน้าพระเจ้า เราทุกคนเป็นลูกของพระองค์เหมือนกัน 
  • ทรงสอน วิกฤติเช่นนี้เกิดได้กับทุกคน อย่าคิดว่าเกิดกับคนอื่น แล้วจะไม่เกิดกับเรา 
  • ทรงหวังเห็นทุกคนจดจำวิกฤติโควิด-19 เป็นบทสอนว่า เราเคยผ่านความทุกข์ยากมาด้วยกัน วิกฤตินี้ทำให้เราได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น และสร้างความรักแบบพี่น้องมากขึ้นด้วย 

Photo: Vatican Media


เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงประทานการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์แก่ โดเมนิโก อากัสโซ่ นักข่าวสายวาติกันจากหนังสือพิมพ์ "ลา สตัมป้า" ของอิตาลี เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ใจความสำคัญของบทสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้

คำถามแรก อากัสโซ่ถามพระสันตะปาปาว่าพระองค์มีคำแนะนำอย่างไรต่อการสมโภชปาสกาแบบไม่มีคริสตชนมาร่วมพิธี แต่ต้องร่วมพิธีผ่านออนไลน์ คริสตชนจะดำเนินชีวิตช่วงปาสกาอย่างไรเมื่อการระบาดยังรุนแรงไม่หยุด

พระสันตะปาปาตรัสว่า "ต้องสำนึกผิดต่อบาปที่ทำ เห็นอกเห็นใจกัน มีความหวัง และต้องสุภาพถ่อมตน เพราะหลายๆ ครั้งเราหลงลืมไปว่าในชีวิตมันก็มีช่วงเวลามืดมน เราคิดกันว่าช่วงเวลาแบบนี้สามารถเกิดกับคนอื่น แต่ในทางกลับกัน มันคือช่วงเวลามืดมนสำหรับทุกคน ไม่มีใครที่หลุดรอดไปได้"

อากัสโซ่ ยังได้ถามพระสันตะปาปาว่า การสวดภาวนาในช่วงวิกฤติ มีความสำคัญเพียงใด

พระสันตะปาปาตรัสตอบว่า "พ่อคิดถึงตอนที่บรรดาศิษย์เผชิญพายุและพวกเขาเริ่มขอให้พระเยซูช่วย 'อาจารย์ เรากำลังจะจมแล้ว' การภาวนาจะช่วยเราเข้าใจความอ่อนแอของเรา มันเป็นเสียงกรีดร้องของผู้ยากไร้ ผู้ที่กำลังจะจมลง ผู้ที่รู้สึกถึงภัยคุกคาม และผู้ที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว ดังนั้น ในสถานการณ์ยากลำบากแบบนี้ ช่วงเวลาที่สิ้นหวัง มันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะรู้ว่า ยังมีพระเจ้าที่ทรงจับเราไว้อย่างเหนียวแน่น"

อากัสโซ่ ถามต่อไปว่า "แล้วคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า จะพบกับการปลอบโยนและให้กำลังใจจากพระเจ้าได้อย่างไร"

พระสันตะปาปาตอบว่า "พ่อไม่อยากทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้มีความเชื่อกับผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า พวกเราล้วนเป็นมนุษย์ ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เราก็อยู่ในเรือลำเดียวกัน ตอนนี้ เราร้องไห้เพราะเราประสบทุกข์ภัย สิ่งที่จะช่วยเราได้คือการร่วมมือกัน การประสานงาน รู้สึกถึงหน้าที่ที่ต้องทำ และมีจิตวิญญาณแห่งการเสียสละ เราไม่สร้างความแตกต่างระหว่างคนที่เชื่อและไม่เชื่อพระเจ้า ขอให้เรามองกลับไปที่ต้นกำเนิดนั่นคือความเป็นมนุษย์ ต่อหน้าพระเจ้า เราคือลูกของพระองค์"

ช่วงท้าย อากัสโซ่ พูดถึงโรคติดเชื้อโควิด-19 ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลก ครั้งนี้เราได้เห็นหลายภาคส่วนร่วมมือกัน เราได้เห็นผู้คนหลายหมื่นเสียสละเพื่อช่วยคนอื่นให้รอด เราได้เห็นครอบครัวต่างๆ ใกล้ชิดกันมากขึ้น ฉะนั้น เมื่อโรคระบาดจบลง สิ่งใดที่พระสันตะปาปาคิดว่า เราควรจะกลับมาเริ่มต้นทบทวนตัวเองใหม่อีกครั้ง

พระสันตะปาปาชาวอาร์เจนไตน์ ตรัสว่า "เราต้องกลับไปมองที่บรรพบุรุษของเราให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือบรรดาผู้อาวุโส จากนั้น เราต้องสร้างความเป็นพี่น้องที่แท้จริงท่ามกลางพวกเรา เราต้องจดจำประสบการณ์ยากลำบากนี้ไว้ว่าเราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังที่จะไม่ทำให้เราผิดหวัง คีย์เวิร์ดของการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็คือ ให้ความสำคัญกับบรรพบุรุษ จดจำช่วงเวลายากลำบากนี้ไว้ สร้างความเป็นพี่น้องกัน และมุ่งไปข้างหน้าด้วยความหวัง"

Comments