โป๊ปฟรานซิส "เราต้องภาวนาด้วยความถ่อมตน ไม่ใช่ภาวนาด้วยการอวดว่าตนเป็นคนดีเพียงใด"

  • สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงสอน เราต้องภาวนาด้วยความถ่อมตน ไม่ใช่ภาวนาด้วยการอวดตัวว่าตนเป็นคนดีเพียงใด เพราะการภาวนาด้วยการถ่อมตนคือทัศนคติที่ถูกต้องที่จะให้พระเจ้ามองมาที่เรา 
  • ทรงย้ำ เวลาพูดว่า "เราเป็นคนบาป" จงพูดจากใจจริง ไม่ใช่พูดด้วยปากเพื่อให้ตัวเองดูดี
  • ทรงเชิญภาวนาเพื่อครอบครัวที่ต้องเผชิญคำสั่งห้ามออกจากบ้านจากภาครัฐในสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงด้วย

Photo: Vatican Media

ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงถวายมิสซาเช้าภายในวัดน้อยประจำหอพักซานตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเชิญภาวนาเพื่อครอบครัวที่ต้องเผชิญคำสั่งห้ามออกจากบ้านจากภาครัฐ พระองค์ทรงหวังว่าพวกเขาจะพูดคุยกันด้วยความรัก ช่วยเหลือกันเพื่อเอาชนะความวิตกกังวล และค้นพบวิธีการสร้างสรรค์ที่จะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

พระวรสารมิสซานี้ พระเยซูทรงเล่าอุปมาเรื่องวิธีภาวนาต่อพระเจ้าของฟาริสีกับคนเก็บภาษี คนหนึ่งอวดตัวเย่อหยิ่ง อีกคนสำนึกในบาปผิดและถ่อมตัวแบบสุดๆ

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "ฟาริสีไปภาวนา แต่แทนที่เขาจะบอกพระเจ้าว่าเขาทำความดีอะไรมาบ้าง เขากลับพูดว่า เขาเป็นคนดีกว่าคนอื่นอย่างไร เขาเป็นคนดีขนาดไหน นี่คือวิธีการที่เขาสื่อสารกับพระเจ้า มันคือการสื่อสารด้วยการอวดดี บางที เขาทำทุกอย่างตามที่ธรรมบัญญัติกล่าวไว้ เช่น จำศีลอดอาหารสัปดาห์ละสองวัน และถวายหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดให้พระเจ้า แต่เมื่อเราไปหาพระเจ้าด้วยความมั่นใจเกินไปแบบนี้ เราจะตกอยู่ในการอวดดี เหมือนกับลูกคนโต (เรื่องลูกล้างผลาญ) และเศรษฐีที่คิดว่าตัวเองไม่ต้องการสิ่งใดอีก (เรื่องลาซารัส)

"ส่วนวิธีภาวนาของคนเก็บภาษีแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ถูกต้องในการเข้าหาพระเจ้า เขาไม่ได้ไปที่พระแท่น แต่ยืนอยู่ไกลๆ เขาไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า เขาเคาะอกตัวเองและพูดว่า 'ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด'

"วิธีการแบบนี้นี่แหละที่พระเจ้าสอนเราให้ภาวนา เราจะเข้าใกล้พระเจ้าได้อย่างไร คำตอบคือจงถ่อมตน จงภาวนาด้วยการเปิดจิตวิญญาณพูดกับพระเจ้าแบบตรงๆ พูดแบบไม่ต้องแต่งเติมหรือทำให้เราดูประเสริฐเลิศเลอ พระเจ้าทรงให้อภัยบาปของเรา แต่พระองค์ต้องการแค่เราพูดแบบเปิดใจกับพระองค์ นี่คือแนวทางที่เราจะถ่อมตัวลง หนทางนี้คือสภาพความจริงของเรา มีเพียงคนเก็บภาษีในพระวรสารวันนี้เท่านั้นที่เข้าใจความจริงของตัวเอง เขาจึงพูดว่า 'พระองค์คือพระเจ้า ส่วนลูกคือคนบาป' นี่แหละคือความจริง จงอย่าพูดว่าเราเป็นคนบาปด้วยปาก แต่จงพูดจากใจ

"ดังนั้น ขอพระเจ้าสอนเราให้เข้าใจทัศนคติที่ถูกต้องนี้ เพื่อที่จะได้เริ่มต้นการสวดภาวนา เมื่อเราเริ่มภาวนาด้วยการอ้างเหตุผลเพื่อให้ตัวเองดูดี มันก็ไม่ใช่การสวดภาวนาแล้ว มันเหมือนกับการพูดกับกระจก แต่ถ้าเราเริ่มภาวนาด้วยสภาพความเป็นจริงของเรา นั่นคือ ลูกเป็นคนบาป นี่คือการก้าวที่ดีงามที่จะให้พระเจ้ามองมาที่เรา ดังนั้น ขอพระเยซูทรงสอนสิ่งนี้กับเราด้วย" พระสันตะปาปาตรัสปิดท้าย

Comments