โป๊ปฟรานซิสนำภาวนา "ข้าแต่พระบิดา" ขอพระเจ้าเมตตามนุษยชาติจากโควิด-19

ป๊ปนำสวดข้าแต่พระบิดาตอนเที่ยงตรง/ Copyright: Vatican Media

เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา (12.00 น. ของกรุงโรม) -ของวันพุธที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงนำสวดบทข้าแต่พระบิดา เพื่อวอนขอพระเจ้าช่วยโลกให้ปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19

ก่อนสวดข้าแต่พระบิดา พระสันตะปาปาตรัสว่า “ในฐานะลูกๆ ที่มีความวางใจ เรามาอยู่ต่อหน้าพระเจ้า เราทำแบบนี้ทุกวัน วันละหลายครั้ง แต่ตอนนี้ เราต้องการวอนขอพระเมตตาเพื่อมนุษยชาติที่เจอบททดสอบอย่างหนักหน่วงจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า

"พวกเราทำการนี้ร่วมกัน คริสตชนทุกนิกาย ทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกชาติทุกภาษา

"พวกเราภาวนาเพื่อผู้ป่วยและครอบครัวของเขา เพื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและคนที่ช่วยเหลือพวกเขา ภาวนาเพื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และอาสาสมัครด้วย

"วันนี้ พวกเราสมโภชการแจ้งข่าวแด่พระนางมารีอาเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ เมื่อทูตสวรรค์แจ้งแม่พระว่าท่านจะให้กำเนิดพระบุตรของพระเจ้า อาศัยความวางใจอย่างเปี่ยมล้น พวกเราก็เช่นกัน ขอมอบตนไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า พร้อมด้วยหัวใจและจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และเราร่วมกันภาวนาว่า ... ข้าแต่พระบิดา ...."

Comments