สรุปบทเทศน์มิสซาเช้าและการสอนคำสอนจากการเข้าเฝ้าทั่วไป ประจำวันที่ 18 มี.ค. 2020


  • โป๊ปฟรานซิส ทรงแบ่งปันในมิสซาเช้า ช่วงวิกฤติที่ไวรัสระบาด เราอาจใกล้ชิดผู้อื่นทางกายภาพไม่ได้ แต่เราใกล้ชิดกันได้ผ่านทางคำภาวนา
  • ส่วนการสอนคำสอนในการเข้าเฝ้าทั่วไป โป๊ปชี้ว่า ความเมตตาเป็น "เหตุ" และ "ผล" ที่ทำให้เกิดความสุข ถ้าเราเมตตาคนอื่น เราก็จะได้รับความเมตตาตอบแทน สองสิ่งนี้แยกจากกันไม่ได้


Photo: Vatican Media

ใจความสำคัญบทเทศน์มิสซาเช้าโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2020

ช่วงเช้าวันพุธที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงถวายมิสซาเช้าภายในวัดน้อยประจำหอพักซานตา มาร์ธา

มิสซานี้ พระสันตะปาปาเริ่มต้นด้วยการเชิญภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตจากไวรัส(โคโรน่า) พร้อมกันนี้ พระองค์ทรงเชิญภาวนาเพื่อผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้มอบชีวิตตนเองในการทำงานรับใช้ผู้ป่วยด้วย

ส่วนใจความสำคัญของบทเทศน์ พระสันตะปาปาตรัสว่า "ในช่วงวิกฤติที่เกิดจากการระบาดของไวรัสซึ่งเรากำลังประสบนี้ ... บางที เราไม่สามารถอยู่ใกล้ผู้อื่นทางกายภาพ เพราะกลัวการติดต่อผ่านทางการสัมผัส แต่เราสามารถกระตุ้นตัวเองให้คิดถึงความใกล้ชิดกับผู้อื่นผ่านทางคำภาวนาและความช่วยเหลือ มันมีหลายทางมากๆ ที่ทำให้เราใกล้ชิดกัน"


การเข้าเฝ้าทั่วไป/ Photo: AFPใจความสำคัญจากการสอนคำสอนในการเข้าเฝ้าทั่วไป โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2020

พระวรสารตอนเริ่มการสอนคำสอน เป็นเรื่องความสุขแท้จริง(บุญลาภ) พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันว่า "ความสุขแท้จริง ข้อที่ 5 คือสิ่งที่แตกต่างจากข้ออื่น มันคือข้อเดียวที่เป็นเหตุและผลต่อเนื่องของความสุข ใช่แล้ว 'ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา' ใครที่ปฏิบัติความเมตตา เขาก็จะได้รับความเมตตาเช่นกัน ... ความเมตตาคือหัวใจสำคัญของพระเจ้า"

"มันจะไม่มีศาสนาคริสต์ ถ้าไม่มีความเมตตา ถ้าศาสนาคริสต์ของเราไม่ได้นำเราไปสู่ความเมตตา พวกเราก็เดินผิดทางแล้ว เพราะความเมตตาคือเป้าหมายแท้จริงอย่างเดียวในการจาริกฝ่ายจิตของเรา ... พระเมตตาของพระเจ้าคือการปลดปล่อยเราและเป็นความสุขของเรา พ่ออยากเน้นว่า ความเมตตาคืออากาศที่เราต้องหายใจเข้าออก"

หลังจากสอนจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคน สวดสายประคำในงาน "24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า" ในวันศุกร์และเสาร์ที่จะถึงนี้ (20-21 มีนาคม 2020) ปีนี้ หลายศาสนปกครองทั่วโลก รวมทั้งในอิตาลี "งดกิจกรรม" เพราะการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 กระนั้น พระสันตะปาปาขอให้ทุกคนสวดสายประคำเพื่อทุกคนที่กำลังเผชิญกับโรคระบาดนี้

ทั้งนี้ พระสันตะปาปาจะนำสวดสายประคำวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 21.00 น. ตามเวลากรุงโรม หรือตรงกับ 03.00 น. ของวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020 ตามเวลาไทย

Comments