สรุปใจความสำคัญบทเทศน์มิสซาเช้าของโป๊ปฟรานซิส

Copyright: Vatican Media


ใจความสำคัญบทเทศน์มิสซาวันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 2020

พระวรสารเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเถียงกันว่าพระเยซูเป็นพระเมสซียาห์หรือไม่ พอเถียงเสร็จ พวกเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้าน ถึงตอนนี้ ความคิดของพวกเขาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรกคือคนที่เชื่อและติดตามพระเยซู
กลุ่มที่สองคือไม่เชื่อ พวกนี้หัวหน้าสมณะและฟาริสี

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงยกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในอิตาลีมาสอนว่า ตอนนี้ มีคนพูดเกี่ยวกับบรรดาบาดหลวงและซิสเตอร์ควรเก็บตัว ไม่ควรออกไปทำงานอภิบาลและโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ เพราะเดี๋ยวติดโควิด

ความคิดแบบนี้กำลังทำให้เรากลายเป็น 2 กลุ่ม และกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มือไม่ควรเปรอะเปรื้อนเลย มันเป็นความคิดแบบพวกหัวหน้าสมณะและฟาริสีในพระวรสาร พวกเขาหลงลืมความทรงจำที่ว่าเขาก็เป็นหนึ่งในประชากรของพระเจ้าไปแล้ว

ใจความสำคัญบทเทศน์มิสซาวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2020

ช่วงเริ่มพิธี พระสันตะปาปาทรงกล่าเริ่มต้นพระวรสาร ด้วยการเชิญทุกคนคิดถึงคนที่กำลังร่ำไห้จากผลกระทบของโควิด-19 อาทิ ผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพัง คนที่ถูกกักกันตัวเอง รวมถึงครอบครัวต่างๆ ที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้พวกเขาไม่มีเงินมาเลี้ยงดูลูกๆ

สำหรับพระวรสารเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงปลุกลาซารัสขึ้นมาจากความตาย

พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า เมื่อคนรอบข้างเราร่ำไห้จากผลกระทบที่เกิดจากโควิด-19 แล้วจิตใจของเราร่ำไห้ไปกับความทุกข์ที่พวกเขาต้องประสบด้วยไหม เราสามารถรับฟังและช่วยเหลือพวกเขาได้ไหม เราช่วยพูดปลอบโยนให้พวกเขามีกำลังใจได้ไหม ขอพระเจ้าประทานพระหรรษทานให้เรากล้าที่จะร่ำไห้เป็นทุกข์ไปกับคนอื่น เหมือนพระเยซูที่ร้องไห้ออกมาเมื่อเห็นคนอื่นเป็นทุกข์

Comments

Post a Comment