โป๊ปฟรานซิส "ถ้าพระเจ้าเดินผ่านเราไป เราต้องสังเกตให้ได้ว่าเป็นพระองค์"

  • สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงย้ำ ถ้าพระเจ้าเดินผ่านเราไป เราต้องสังเกตให้ได้ว่าเป็นพระองค์ อย่าเป็นแบบพวกฟาริสีที่เห็นพระเยซู แต่ยังแย้งว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้า 
  • ทรงสอน อย่าทำตัวเหมือนฟาริสีที่รู้ธรรมบัญญัติทุกข้อ แต่จิตใจถูกผูกติดไว้กับความเคร่งครัดธรรมเนียมปฏิบัติ จนไม่สังเกตว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางพวกเขา 
  • พร้อมกันนี้ ทรงเชิญภาวนาเพื่อผู้ที่กำลังจะสิ้นใจที่ไม่มีโอกาสจะกล่าวคำอำลากับคนที่ตนรัก 

Photo: Vatican Media


ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงถวายมิสซาเช้าภายในวัดน้อยประจำหอพักซานตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเชิญภาวนาเพื่อผู้ที่กำลังจะสิ้นใจ หลายคนต้องตายอย่างโดดเดี่ยว พวกเขาไม่มีโอกาสจะกล่าวคำอำลากับคนที่ตนรัก

พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงพระดำเนินผ่านไป แล้วเห็นคนตาบอดตั้งแต่เกิดคนหนึ่ง จากนั้น พระองค์ทรงถ่มพระเขฬะ (น้ำลาย) ลงบนพื้นผสมกับดิน ป้ายตาเขาและเขาก็หายจากตาบอดแต่กำเนิด แต่แล้วคนที่ตาเคยบอดคนนี้ถูกส่งไปให้ฟาริสีสอบสวน พร้อมถูกขับไล่ออกจากศาลาธรรม พระเยซูทรงพบเขาอีกครั้งและถามว่า "ท่านเชื่อในบุตรแห่งมนุษย์หรือไม่" เขาทูลพระองค์ว่า "บุตรแห่งมนุษย์คือใคร พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะได้เชื่อในพระองค์" พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า "ท่านได้เห็นแล้ว เป็นผู้ที่กำลังพูดอยู่กับท่านนี้แหละ" เขาจึงทูลว่า "ข้าพเจ้าเชื่อ พระเจ้าข้า"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "พระวรสารตอนนี้พูดทุกอย่างไว้ชัดเจน มันคือคำประกาศของพระเยซูคริสต์และคำสอนของพระองค์ อาศัยการดำรงอยู่ของพระเยซู ความรู้สึกแท้จริงก็ออกมาจากใจของเรา ทัศนคติที่แท้จริงก็ปรากฏออกมา นี่คือพระหรรษทาน เพราะสิ่งนี้เอง นักบุญออกัสตินจึงกล่าวว่า 'ข้าพเจ้ากลัวเมื่อพระเจ้าทรงเดินผ่านไป เพราะข้าพเจ้ากลัวว่า เมื่อพระองค์เดินผ่านไปแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้สังเกตเห็นพระองค์'

"เมื่อพระเยซูทรงเดินผ่านไป พระองค์ทรงรักษาชายตาบอด ขณะเดียวกันก็สร้างความอับอายด้วย มันคือการนำสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดในตัวคนออกมา สิ่งที่ดีนั้นถูกดึงออกมาจากตัวชายตาบอด ... ส่วนความอับอายนั้นก็เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ถูกดึงออกมาจากบรรดาธรรมาจารย์ ... พวกเขารู้บทบัญญัติทุกข้อ แต่พวกเขาถูกผูกติดไว้ตรงนั้น พวกเขาไม่เข้าใจเมื่อพระเจ้าทรงเดินผ่านไป พวกเขาเคร่งครัดมากและยึดติดกับธรรมเนียมปฏิบัติ ความเคร่งครัดได้นำพวกเขาไปสู่ความอยุติธรรม

"ดังนั้น พ่ออยากเชิญเราทุกคนในเปิดพระวรสารวันนี้อ่านอีกครั้ง อ่านเงียบๆ อยู่ที่บ้านสัก 1-2 รอบ เพื่อจะได้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูทรงเดินผ่านไป และเพื่อเราจะได้เข้าใจถึงสิ่งที่นักบุญออกัสตินบอกเราว่า 'ข้าพเจ้ากลัวเมื่อพระเจ้าทรงเดินผ่านไป เพราะข้าพเจ้ากลัวว่า เมื่อพระองค์เดินผ่านไปแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้สังเกตเห็นพระองค์'" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Comments