Posts

Showing posts with the label สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16

โป๊ปชี้ "พระเจ้าเรียกเราให้ติดตามพระองค์ แต่เราไม่ยอมฟังเอง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ พระเจ้าทรงเรียกเราให้ติดตามพระองค์เป็นประจำ แต่เป็นเราเองที่ไม่ฟังเสียงเรียกของพระองค์ ทรงย้ำ พระศาสนจักรเป็นเหมือนสวนที่เมล็ดพันธุ์ของกระแสเรียกซึ่งพระเจ้าหว่านไว้ พร้อมจะผลิดอกออกผลตลอดเวลา พร้อมกันนี้ ทรงเตือนใจพระสงฆ์ ยิ่งแบกกางเขนหนักเท่าไหร่ สัตบุรุษก็จะสัมผัสการประทับอยู่ของพระเจ้าได้มากเท่านั้น  เมื่อช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษกว่า 40,000 คน สวดราชินีแห่งสวรรค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงแบ่งปันข้อคิดโอกาสวันภาวนาเพื่อกระแสเรียก ด้วยการย้ำว่า พระเจ้าทรงเรียกเราให้ติดตามพระองค์ แต่เป็นเราที่ไม่สนใจตอบสนอง เนื่องจากถูกสิ่งรอบข้างล่อลวงตลอดเวลา นอกจากนี้ ช่วงเช้า พระสันตะปาปาทรงเป็นประธานในมิสซาบวชพระสงฆ์ใหม่ 9 องค์ โดย 3 จาก 9 องค์ มีประวัติน่าสนใจมาก คนหนึ่งเป็นชาวเวียดนามที่มีอาชีพทนายความ อีกคนหนึ่งเป็นกัปตันขับเครื่องบิน ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เคมี พระสันตะปาปา ตรัสก่อนกา

โป๊ปหวังคริสตชนเปิดใจและปัญญาเชื่อในการประทับอยู่ของพระเจ้า

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงหวังเห็นคริสตชนเปิดใจและสติปัญญาเพื่อเกิดความมั่นใจในการประทับอยู่ของพระเจ้าในโลกยุคปัจจุบัน พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นพระสงฆ์, ครูคำสอน และบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง ดูแลเด็กๆให้เตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรกอย่างดี เมื่อช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษกว่า 30,000 คน สวดราชินีแห่งสวรรค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงแบ่งปันพระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปาสกา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูืทรงแสดงพระองค์ต่ออัครสาวกหลังเสด็จกลับคืนชีพ จากนั้น พระเยซูทรงทำให้พวกสาวกเกิดความเข้าใจในพระคัมภีร์ที่ระบุว่า 'พระคริสตเจ้าจะต้องรับทรมาน, สิ้นพระชนม์ และเสด็จกลับคืนชีพในวันที่สาม ส่วนพวกสาวกต้องประกาศพระนามของพระองค์ให้นานาชาติกลับใจมาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์' (ลูกา 24:35-48)" พระสันตะปาปา ตรัีสแบ่งปันว่า "ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเครื่องหมายที่เป็นยิ่งกว่าความจริง บรรดาสาวกได้เอาชนะความสงสัยและเปิดใจให้กับของขวัญ

วาติกันเปิดอีเมลพิเศษให้ถวายพระพรพระสันตะปาปา

Image
วาติกันเปิดอีเมลพิเศษให้ผู้คนทั่วโลกได้ส่งอีเมลถวายพระพรโอกาสวันคล้ายวันประสูติ (16 เมษายน 1920) และวันครบรอบ 7 ปีแห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 (19 เมษายน 2005) โดยสามารถส่งอีเมลไปที่ auguri.benedettoxvi@vatican.va ... พระสันตะปาปาไม่ได้เปิดอ่านเองนะครับ ผู้อ่านและปริ้นท์ไปถวายพระสันตะปาปาก็คือ มองซินญอร์ เกยอร์ก เกนชไวน์ เลขาฯส่วนพระองค์นะครับ

โป๊ปย้ำในคืนเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ "ความดียิ่งใหญ่กว่าความชั่ว ความรักยิ่งใหญ่กว่าความเกลียดชัง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ ความดียิ่งใหญ่กว่าความชั่ว ความรักยิ่งใหญ่กว่าความเกลียดชัง พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นคริสตชนแยกแยะให้ออกว่า ความดีคืออะไร และความชั่วคืออะไร เพราะถ้าแยกแยะไม่ออก โลกตกอยู่ในความเสี่ยงแน่ เมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชปาสกา และเสกน้ำเสกไฟ รวมไปถึงโปรดศีลล้างบาปให้กับคริสตชนใหม่ในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน สำหรับคริสตชนใหม่ที่มารับศีลล้างบาปกับพระสันตะปาปาในปีนี้ มีทั้งหมด 8 คน พวกเขามาจากอิตาลี, เยอรมนี, สโลวาเกีย, อัลบาเนีย, แคเมอรูน, เติร์กเมนิสถาน และสหรัฐอเมริกา ในส่วนใจความสำคัญของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนถึงความหมายของเทียนปาสกาว่าเป็นความสว่างในการดำเนินชีวิตของคริสตชน นอกจากนี้ พระองค์ยังย้ำว่า ความดียิ่งใหญ่กว่าความชั่วเสมอ ที่สำคัญขอให้เราแยกแยะความดีความชั่วให้ออก เพื่อให้ความสว่างแท้จริงนำทางในการดำเนินชีวิต พระสันตะปาปาตรัสว่า "ในคืนปาสกาคืนแห่งการเกิดใหม่นี้ พระศาสนจักรได้นำเสนอธรรมล้ำลึกแห่งความสว่างที่ใช้เป็นเครื

โป๊ปให้กำลังใจทุกครอบครัว "เวลายากลำบากพระเยซูอยู่ข้างเราเสมอ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงให้กำลังใจทุกๆครอบครัวที่กำลังประสบความทุกข์ยาก โดยทรงย้ำ พระเยซูอยู่กับเราและจะประทานพระหรรษทานให้เราเข้มแข็งพอที่จะก้าวต่อไป ทรงหวังเห็นคริสตชนได้รับแรงบันดาลใจจากการสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพของพระเยซู เพื่อเป็นความหวังในการดำเนินชีวิต เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในพิธีเดินรูป 14 ภาค การเดินทางแห่งกางเขนเพื่อรำลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พิธีนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬาโคลอสเซียม กรุงโรม ท่ามกล่างสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 50,000 คน ในส่วนของบทรำพึงที่ใช้ในการเดินรูปประจำปีนี้ พระสันตะปาปาทรงมอบหมายให้ "ดานิโล และ อันนา ซานซุคคี่" สามีภรรยาจากกกลุ่มโฟโคลาเรและยังเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มครอบครัวใหม่ (The New Families Movement) ให้เป็นผู้แต่งบทรำพึงด้วย โดยหัวข้อหลักของการรำพึงนี้ จะเน้นหนักไปที่เรื่องครอบครัวยุคปัจจุบัน และหลังการเดินรูป 14 ภาคจบลง พระสันตะปาปาได้ตรัสแบบสั้นๆแบ่งปันกับสัตบุรุษ พระองค์ตรัสว่า "ในช่วงเวลาแห่งการทดลองและความยากลำบาก เราไม่ไ

โป๊ปชี้เสรีภาพแท้จริงเกิดจากการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ปฏิเสธพระองค์

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ การที่มนุษย์ปฏิเสธที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าและทำตามใจตัวเอง ผลลัพธ์ของการตัดสินใจนี้ไม่ใช่สิ่งที่ชื่อเสรีภาพอย่างที่พวกเขาคิด เพราะเราจะมีเสรีภาพแท้จริงก็ต่อเมื่อเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูทรงแสดงให้เห็นกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเท่านั้น เมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในมิสซาระลึกถึงพระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิทครั้งแรก ซึ่งจัดภายในมหาวิหารนักบุญจอห์น ลาเตรัน อาสนวิหารของสังฆมณฑลโรม มิสซานี้ นอกจากระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิทแล้ว ยังมีพิธีล้างเท้าอัครสาวก ซึ่งเป็นสงฆ์ 12 องค์ในสังฆมณฑลโรม นอกจากนี้ ถุงทานที่เก็บได้ในมิสซา พระสันตะปาปาทรงตัดสินพระทัยให้ส่งไปช่วยพระศาสนจักรคาทอลิกในซีเรียซึ่งกำลังเผชิญกับภาวะสงครามด้วย ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงเน้นหนักไปที่แบบอย่างของพระเยซูในการทำตามพระประสงค์ของพระบิดา มากกว่าทำตามใจตนเองจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิต พระสันตะปาปา ตรัสว่า "วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นแค่

โป๊ปตำหนิกลุ่มสงฆ์ไม่นบนอบพระสังฆราช พร้อมย้ำ "การไม่นบนอบไม่ใช่วิธีปฏิรูปพระศาสนจักร"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงตำหนิ "กลุ่มสงฆ์ไม่นบนอบพระสังฆราช" กลุ่มสงฆ์คาทอลิกจากออสเตรียที่แผ่สมาชิกไปทั่วโลก พร้อมย้อนถาม "การไม่นบนอบ(พระสังฆราช)เป็นหนทางนำไปสู่การปฏิรูปพระศาสนจักรอย่างนั้นหรือ" นอกจากนี้ ทรงประกาศชัด พระศาสนจักรไม่มีอำนาจในการบวชสตรีเป็นสงฆ์ ตามที่กลุ่มไม่นบนอบสังฆราชเรียกร้อง ตอนท้าย ทรงย้ำ สงฆ์ของพระคริสตเจ้าต้องไม่ทำอะไรเพื่อตัวเอง แต่ต้องเป็นสงฆ์เพื่อประชากรของพระเจ้า เมื่อช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และการรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาของการเป็นสงฆ์ มิสซานี้ มีพระสงฆ์มาร่วมกว่า 1,600 องค์ และสัตบุรุษอีกกว่า 20,000 คน ในส่วนใจความสำคัญของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ นับเป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงกลุ่มสงฆ์ไม่นบนอบพระสังฆราช ซึ่งกำลังเป็นระเบิดเวลาแผ่ขยายไปตามประเทศต่างๆ พระองค์ทรงตำหนิการกระทำและการเรียกร้องของสงฆ์กลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ พระองค์ยังเตือนสติ "พระสงฆ์ของพระคริสตเจ้าที่ยังยึดมั่นในคำสอนของพระองค์"

ด่วน! คิวบาอนุมัติคำขอโป๊ปให้วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันหยุดประจำชาติ

Image
ราอูล คาสโตร ประธานาธิบดีคิวบา สุดใจกว้าง อนุมัติคำขอของ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ที่ต้องการให้วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันหยุดประจำชาติของคิวบา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา "กรานม่า" หนังสือพิมพ์พรรคคอมมิวนิสต์ของคิวบา รายงานข่าวอย่างเป็นทางการว่า ราอูล คาสโตร ประธานาธิบดีคิวบา ได้ลงนามอนุมัติให้ วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday) ซึ่งเป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเยซู เป็นวันหยุดประจำชาติของคิวบาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจาก สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ทรงขอร้องต่อ ราอูล คาสโตร ในระหว่างการเสด็จเยือนคิวบาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยพระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่ออธิบายถึงความสำคัญของวันดังกล่าวให้ประธานาธิบดีคิวบาเข้าใจว่า มันมีความหมายต่อชาวคริสต์อย่างไร ทั้งนี้ "กรานม่า" ได้รายงานเพิ่มเติมว่า สาเหตุสำคัญที่ คาสโตร อนุมัติให้วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันหยุดประจำชาติ เป็นเพราะคิวบาให้เกียรติกับพระสันตะปาปาและตระหนักถึงผลลัพธ์เชิงบวกของการเสด็จเยือนประเทศ

โป๊ปตั้งคำถาม "เราพร้อมติดตามพระผู้ไถ่ที่ไม่มีความสุขทางโลกมอบให้เราหรือไม่"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงตั้งคำถามชวนคิด "เราพร้อมติดตามพระผู้ไถ่ กษัตริย์ผู้เลือกไม้กางเขนเป็นบัลลังก์ของพระองค์หรือไม่ เราพร้อมติดตามพระผู้ไถ่ที่ไม่มีความสุขฝ่ายโลกมอบให้เราหรือเปล่า" ทรงเชิญชวนเยาวชนให้กล้าตอบรับ (YES) กับพระเจ้าและก้าวติดตามพระองค์ ตอนท้าย ช่วงสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ทรงเชิญชวนทุกคนร่วมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อม วางบาปผิดไว้เป็นอดีตและเปิดใจรับพระหรรษทานของพระเจ้า เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในมิสซาวันอาทิตย์มหาทรมานของพระเยซู (อาทิตย์ใบลาน) ซึ่งจัด ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 60,000 คน ก่อนมิสซาจะเริ่มขึ้น พระสันตะปาปาทรงเป็นประธานในพิธีเสกและแห่ใบลานเข้าสู่พระแท่นถวายมิสซา พิธีเป็นไปอย่างสง่าและศักดิ์สิทธิ์ด้วยบทเพลง "โฮซานนา" พร้อมใบปาล์มและมะกอกที่ดูสวยสดงดงาม ในส่วนใจความสำคัญของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงตั้งคำถามแบบลึกซึ้งชวนให้ทุกคนคิดตาม เพื่อทบทวนการดำเนินชีวิตของเราแต่ละค

พระสันตะปาปาอำลาคิวบาและพร้อมหวังคิวบาจะให้เสรีภาพในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเสร็จสิ้นพันธกิจเยือนคิวบาแล้ว พร้อมตรัสพระดำรัสอำลา ด้วยการหวังเห็นคิวบาให้เสรีภาพในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับหวังให้การเดินทางเยือนครั้งนี้ เป็นแรงกระตุ้นให้ฆราวาสทำงานประกาศพระวรสารต่อไป นอกจากนี้ ยังทรงตำหนิประเทศมหาอำนาจที่ออกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อคิวบา เพราะผลร้ายแท้จริงตกอยู่กับชาวบ้านผู้ยากจนนั่นเอง เมื่อเย็นวันพุธที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จออกจากบ้านพักสมณทูตวาติกันประจำกรุงฮาวาน่า ประเทศคิวบา มุ่งหน้าไปยังสนามบินนานาชาติ โฮเซ่ มาร์ติ เพื่อร่วมพิธีส่งเสด็จซึ่งคณะรัฐบาลจัดขึ้น โดยระหว่างทางจากบ้านพักสมณทูตมายังสนามบิน ได้มีสายฝนโปรยปรายลงมาตลอดทาง แต่มันก็ไม่สามารถหยุดยั้งความศรัทธาและความรักที่ชาวคิวบาจำนวนมากมีต่อพระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาพร้อมใจยืนฝ่าสายฝนเพื่อมาส่งเสด็จพระองค์ด้วย ในส่วนพระดำรัสอำลาที่สนามบิน พระสันตะปาปาทรงหวังว่า การมาเยือนของพระองค์จะช่วยเพิ่มพูนความหวังให้กับทุกคนที่ทำงานแพร่ธรรมในประเทศแห่งนี้ "หวังว่า การเดินทา

พระสันตะปาปาได้พบ "ฟีเดล คาสโตร" แล้ว

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงพบกับ "ฟีเดล คาสโตร" อดีตประธานาธิบดีคิวบา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ฟีเดล คาสโตร ได้ทูลพระสันตะปาปาว่า ตนอยากเห็นบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 และ บุญราศี เทเรซาแห่งกัลกัตต้า ได้เป็นนักบุญโดยเร็วด้วย ทั้งนี้ตามรายงานจากกรุงฮาวาน่า ประเทศคิวบา เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา การพบปะระหว่างพระสันตะปาปาผู้ทรงพระชนมายุ 84 ชันษา และอดีตผู้นำคิวบาวัย 85 ปี มีขึ้นในบ้านพักสมณทูตวาติกันประจำคิวบา หลังจากที่พระสันตะปาปาทรงถวายมิสซาเช้าที่มีสัตบุรุษมาร่วมกว่า 600,000 คน ทั้งนี้ ตามคำสัมภาษณ์ของ คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน ได้เปิดเผยว่า "การพบกันและการสนทนานั้นเป็นไปแบบอบอุ่นมากๆ ฟีเดล คาสโตร ได้ถามพระสันตะปาปาเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมในพระศาสนจักรคาทอลิกหลังจากสังคยานา วาติกัน ที่ 2 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง รวมไปถึงพันธกิจในแต่ละวันที่พระสันตะปาปาทรงปฏิบัติ นอกจากนี้ เขายังแสดงความหวังที่จะเห็น บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 และ บุญราศี เทเรซาแห่งกัลกัตต้า ได้เป็นนักบุญโดยเร็ว" "ฟีเดล คาสโตร ยังบอกพระสันตะปาปาว่า ตัวเขาเองติ

โป๊ปถวายมิสซาสุดท้ายในคิวบา พร้อมเรียกร้องเสรีภาพนับถือศาสนา

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเรียกร้องเสรีภาพแท้จริงของการนับถือศาสนาในประเทศคิวบา เช่นเดียวกับการเคารพสิทธิมนุษยชนในดินแดนแห่งนี้ ทรงชื่นชมมรดกตกทอดทางความเชื่อของ "คุณพ่อเฟลิกซ์ วาเรล่า" ผู้รับใช้ของพระเจ้าซึ่งสมัยมีชีวิตอุทิศตนอย่างจริงจังให้กับงานพัฒนาการศึกษาในคิวบา ตอนท้าย ทรงหวังเห็นชาวคิวบาไม่ปฏิเสธพระเยซูในการดำเนินชีวิต เมื่อช่วงสายวันพุธที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาซึ่งจัด ณ ปลาซ่า เด ลา เรโวลูซิออน กรุงฮาวาน่า ประเทศคิวบา ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 600,000 คน โดยมิสซานี้ ราอูล คาสโตร ประธานาธิบดีคิวบาซึ่งประกาศตนเป็นคนไม่มีศาสนาและไม่เชื่อพระเจ้า ได้เดินทางมาร่วมพิธีด้วย ในส่วนใจความสำคัญของบทเทศน์ในมิสซา พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงย้ำถึงความสำคัญของเสรีภาพในการนับถือศาสนา พร้อมทั้งเตือนสติชาวคิวบา ดำเนินชีวิตบนหลักเหตุผลและความจริงตามหลักพระวรสาร ไม่ใช่ปฏิเสธความจริงแห่งพระวาจาของพระเจ้า พระสันตะปาปาทรงเริ่มต้นบทเทศน์ ด้วยการตรัสถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งเป็นประเด็น

โป๊ปขอ "ราอูล คาสโตร" ประกาศให้ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันหยุดแห่งชาติของคิวบา

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอร้อง ราอูล คาสโตร ประธานาธิบดีคิวบา ได้โปรดพิจารณาให้วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน เป็นวันหยุดประจำชาติของคิวบา เนื่องจากเป็นวันสำคัญตามปฏิทินคาทอลิกซึ่งเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากสุดในคิวบา เมื่อเย็นวันอังคารที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จไปยังสภาประธานาธิบดีของคิวบา เพื่อพบกับ ราอูล คาสโตร ประธานาธิบดีคิวบา ซึ่งเป็นน้องชายของ ฟีเดล คาสโตร อดีตผู้นำประเทศแห่งนี้ ในส่วนของการสนทนาระหว่างผู้นำทั้งสอง ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 40 นาที โดยใจความสำคัญของการสนทนา วาติกันแถลงว่า พระสันตะปาปาทรงขอร้องประธานาธิบดีคิวบา ประกาศให้วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันหยุดแห่งชาติ "การสนทนาของผู้นำทั้งสองมีหลายประเด็น แต่ประเด็นที่ละเอียดอ่อนก็คือพระสันตะปาปาทรงอธิบาย(ต่อประธานาธิบดี คาสโตร)ถึงความสำคัญของวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการประกาศให้วันดังกล่าว เป็นวันหยุดประจำชาติของคิวบา แน่นอนว่า มันเป็นเรื่องที่ขึ้นกับผู้บริหารประเทศคิวบา และเราหวังว

พระสันตะปาปาพบ "คุณแม่ฝ่ายจิตวิญญาณ" ในการเยือนคิวบา

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงพบกับ ซิสเตอร์เทเรซา เคราเคตา คุณแม่ฝ่ายวิญญาณ (SPIRITUAL GODMOTHER) ที่ดูแลชีวิตจิตของพระองค์ตั้งแต่สมัยเป็นพระคาร์ดินัล ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวเมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ในระหว่างการถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2012 สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เชิญซิสเตอร์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม (Missionaries of Charity - คณะที่ บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้า ตั้งขึ้น) จำนวน 10 ท่านให้มาร่วมพิธีด้วย หนึ่งในนั้น ได้แก่ ซิสเตอร์เทเรซา เคราเคตา ซิสเตอร์ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็น "คุณแม่ที่ปรึกษาฝ่ายจิตวิญญาณ" ให้กับพระองค์ ตั้งแต่สมัยเป็นพระคาร์ดินัล โยเซฟ รัตซิงเกอร์ โดยซิสเตอร์ท่านนี้ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจิตวิญญาณให้กับพระคาร์ดินัลรัตซิงเกอร์ มานานกว่า 20 ปี ทั้งนี้ คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน ได้เปิดเผยถึงการพบกันในครั้งนี้ว่า "หลังมิสซาเช้าจบลง พระสันตะปาปาทรงเข้าไปพบซิสเตอร์เคราเคตาทันที ซิสเตอร์เคราเคตาได้ถวายช่อดอกไม้ให้พระสันตะปาปา ส่วนการสนทนานั้น เป็นไปแบบเป็นกันเ

โป๊ปภาวนาขอแม่พระแห่งความรักคุ้มครองและช่วยเหลือชาวคิวบา

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงภาวนาขอแม่พระแห่งความรัก (Virgen de la Caridad del Cobre) คุ้มครองชาวคิวบาที่ประสบความทุกข์ยากและต้องทนทุกข์จากการถูกกดขี่เสรีภาพ รวมถึงผู้ที่ถูกบีบบังคับให้อพยพออกจากประเทศ เนื่องยุคสังคมนิยมเบียดเบียน เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จไปยังสักการะสถานแม่พระแห่งความรัก เมืองซานติอาโก้ เด คิวบา ประเทศคิวบา เพื่อสวดภาวนาและให้โอวาทแก่บรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์คาทอลิกคิวบา รูปแม่พระแห่งความรัก ถูกพบครั้งแรกในค.ศ.1606 โดยชาวประมง 3 คน ตลอดระยะเวลา 400 กว่าปีที่ผ่านมา (ค.ศ.1606 ถึงปัจจุบัน) ชาวคิวบาทั้งคาทอลิกและไม่ใช่คาทอลิก ต่างถวายเกียรติให้แม่พระแห่งความรักเป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศด้วย ในส่วนพระดำรัสหลังจากที่พระสันตะปาปาได้สวดภาวนาต่อหน้ารูปแม่พระแห่งความรัก พระองค์เริ่มต้นตรัสว่า "การเผยแสดงของแม่พระในดินแดนแห่งนี้ถือเป็นของขวัญจากสวรรค์เพื่อชาวคิวบา พ่อได้มอบความวางใจเกี่ยวกับอนาคตของประเทศนี้ไว้กับพระมารดาของพระเจ้า อนาคตของประเทศนี้จะก้าวไปพน้อมกับหนทางของการฟ

โป๊ปขอคาทอลิกคิวบา "จงติดตามพระเยซูโดยปราศจากความกลัวและความสงสัย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอร้องคาทอลิกคิวบาให้ติดตามพระเยซู โดยปราศจากความกลัวและความสงสัย ทรงชี้ การยึดมั่นในความเชื่อต่อพระเจ้าคือเสรีภาพแท้จริงที่ช่วยเราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับความรักของพระเยซู ทรงสัญญา พระศาสนจักรคาทอลิกจะทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้คิวบาเป็นสถานที่ให้พระเจ้าได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้คน ตอนท้าย ทรงขอร้องพ่อแม่ผู้ปกครองประพฤติตนเป็นแบบอย่างประจักษ์พยานความเชื่อๆให้ลูกๆสัมผัสได้ เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชแม่พระรับสารจากอัครเทวดากาเบรียล นอกจากนี้ ยังเป็นมิสซาฉลอง 400 ปีของการค้นพบรูป "แม่พระแห่งความรัก" (Virgen de la Caridad del Cobre) ซึ่งถูกค้นพบเมื่อ ค.ศ.1606 โดยชาวประมง 3 คนอีกด้วย มิสซานี้ จัดขึ้น ณ ปลาซ่า อันโตนิโอ มาเชโอ เมืองซานติอาโก้ เด คิวบา ประเทศคิวบา ท่ามกลางสัตบุรุษมาร่วมกว่า 250,000 คน หนึ่งในนั้น ได้แก่ ราอูล คาสโตร ประธานาธิบดีของคิวบา นั่นเอง เป็นที่รู้กันว่า พระศาสนจักรคาทอลิกในคิวบา เพิ่งจะได้รับอิสรภาพในการทำงานเมื่อ 14 ปี

โป๊ปถึงคิวบาพร้อมย้ำมาเพื่อมอบความหวังในการดำเนินชีวิตแก่ชาวคิวบา

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงคิวบาโดยสวัสดิภาพแล้ว พร้อมกันนี้ ทรงกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีต้อนรับด้วยการย้ำ พระองค์เสด็จมาคิวบาในฐานะผู้แสวงบุญแห่งความรัก ซึ่งมามอบความหวังในการดำเนินชีวิตแก่ชาวคิวบาทุกคน เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากเม็กซิโกมาถึงสนามบินอันโตนิโอ มาเชโอ เมืองซานติอาโก้ เด คิวบา ประเทศคิวบา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทันทีที่เสด็จออกจากเครื่องบิน ราอูล คาสโตร ประธานาธิบดีคิวบาและยังเป็นน้องชายของ "ฟีเดล คาสโตร" ได้มารอรับเสด็จพระสันตะปาปาด้วยความอบอุ่น โดยภาพการพบกันของผู้นำทั้งสอง ชวนให้หลายคนนึกถึงอดีตเมื่อ 14 ปีที่แล้วที่ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนคิวบา และมี ฟีเดล คาสโตร มารอต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง ในส่วนสุนทรพจน์ที่พระสันตะปาปาตรัสในพิธีต้อนรับ พระองค์ทรงขอบคุณทุกฝ่ายที่ต้อนรับด้วยความอบอุ่น จากนั้น พระสันตะปาปาชาวเยอรมัน ทรงร่วมรำลึกเหตุการณ์ในวันที่สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนดินแดนแ

โป๊ปอำลาเม็กซิโกและมุ่งหน้าสู่คิวบาแล้ว

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเสร็จสิ้นพันธกิจการเยือนเม็กซิโกและประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จสู่คิวบาแล้ว โดยให้ข้อคิดส่งท้าย อย่าก้มหัวให้ความชั่ว แต่จงกล้าทำงานเพื่อให้รากของความเป็นคริสตชนได้เจริญเติบโตทั้งในปัจจุบันและอนาคต เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จมาถึงสนามบินเมืองกัวดาฮัวโต้ เพื่อร่วมพิธีส่งเสด็จและอำลาพระองค์ในเม็กซิโกและมุ่งหน้าสู่คิวบา โดยพิธีส่งเสด็จนี้ มีชาวเม็กซิกันมาร่วมขอบพระคุณและอำลาพระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์กันอย่างคับคั่ง ในส่วนของพระดำรัสอำลา พระสันตะปาปาทรงขอร้องชาวเม็กซิกันอย่าตกเป็นเครื่องมือของความชั่ว พระองค์ตรัสว่า "จงอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกอำนาจของความชั่วครอบงำ แต่จงมีความกล้าหาญและกล้าทำงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า รากของความเป็นคริสตชนจะได้รับการหล่อเลี้ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต"  "ขอให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดี มีสติแยกแยะความดีความชั่ว และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำความดี ทั้งในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและเพื่อสังคม" พระสันตะปาปา ตรัสใน

โป๊ปรับชาวเม็กซิกันต้อนรับพระองค์ด้วยศรัทธาแรงกล้าสุดที่เคยพบมา

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงยอมรับ พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศในฐานะพระสันตะปาปามาหลายครั้ง แต่เม็กซิโกนี่แหละที่ผู้คนต้อนรับพระองค์ด้วยความศรัทธาแรงกล้ามากที่สุด และนั่นจึงเป็นเหตุผลทำให้หายข้องใจแล้วว่า ทำไม สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 จึงตรัสว่า "พ่อรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพระสันตะปาปาชาวเม็กซิกันเลย" เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จออกมาทักทายบรรดาสัตบุรุษหลายร้อยคนที่มารอให้กำลังใจพระองค์ในยามค่ำคืน ณ ลานหน้าที่ประทับแรมในวิทยาลัยมิราฟลอเรส เมืองกัวดาฮัวโต้ ประเทศเม็กซิโก โดยสัตบุรุษกลุ่มนี้ ได้ยืนร้องเพลงพื้นบ้านตามสไตล์เม็กซิกัน เพื่อให้กำลังพระองค์เป็นเวลานานหลายชั่วโมง หลังจากพวกเขาร้องเพลงจบลง พระสันตะปาปาทรงรับ "หมวกซอมเบรโร่" หมวกพื้นบ้านเม็กซิกันมาสวม และตรัสกับพวกเขาเป็นภาษาอิตาเลี่ยน จากนั้น พระอัครสังฆราช คริสตอฟ เปียร์ สมณทูตวาติกันประจำเม็กซิโก ได้แปลเป็นภาษาสแปนิชให้กับสัตบุรุษที่มารอให้กำลังใจว่า "พี่น้องที่รัก ขอบใจมากๆสำหรับศรัทธาอันแรงกล้า! พ

โป๊ปย้ำ "ฆราวาสไม่ใช่พลเมืองชั้น 2 ของพระศาสนจักร"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเรียกร้องบรรดาพระสังฆราชและผู้อภิบาล ดูแลเอาใจใส่ฆราวาสที่ช่วยงานพระศาสนจักรให้มากขึ้น อย่าทำให้พวกเขารู้สึกถึงการเป็นพลเมืองชั้น 2 ในครอบครัวของพระเจ้า พร้อมกันนี้ ทรงให้กำลังใจบรรดาพระสังฆราช อย่าคิดว่าตนถูกปล่อยให้เดียวดายในการเผชิญกับอุปสรรคในการแพร่ธรรม เพราะเราทุกคนต่างเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงาน ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในการสวดทำวัตรเย็น ณ อาสนวิหารเมืองเลออน แคว้นกัวนาฮัวโต้ ประเทศเม็กซิโก การสวดทำวัตรเย็นนี้ ผู้มาร่วมพิธีได้แก่บรรดาพระสังฆราชในประเทศแถบลาตินอเมริกาและแคริเบียน ซึ่งมารอรับฟังคำสอนจากพระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ โดยใจความสำคัญของบทเทศน์ของพิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงให้กำลังใจว่า ทุกคนที่ทำหน้าที่แพร่ธรรมประกาศพระวรสาร ต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน จะล้มหรือลุก ก็ไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ พระองค์ยังเตือนสติบรรดาพระสังฆราชด้วยว่า ต้องเอาใจใส่การพัฒนาฆราวาสและต้องไม่ทำให้พวกเขาถูกมองว่า เป็นชนชั้นสองในพระศาสนจักร พระสันตะปาปา เริ่มต้นเทศน์ว่า "