โป๊ปขอคาทอลิกคิวบา "จงติดตามพระเยซูโดยปราศจากความกลัวและความสงสัย"

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอร้องคาทอลิกคิวบาให้ติดตามพระเยซู โดยปราศจากความกลัวและความสงสัย ทรงชี้ การยึดมั่นในความเชื่อต่อพระเจ้าคือเสรีภาพแท้จริงที่ช่วยเราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับความรักของพระเยซู ทรงสัญญา พระศาสนจักรคาทอลิกจะทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้คิวบาเป็นสถานที่ให้พระเจ้าได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้คน ตอนท้าย ทรงขอร้องพ่อแม่ผู้ปกครองประพฤติตนเป็นแบบอย่างประจักษ์พยานความเชื่อๆให้ลูกๆสัมผัสได้
เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชแม่พระรับสารจากอัครเทวดากาเบรียล นอกจากนี้ ยังเป็นมิสซาฉลอง 400 ปีของการค้นพบรูป "แม่พระแห่งความรัก" (Virgen de la Caridad del Cobre) ซึ่งถูกค้นพบเมื่อ ค.ศ.1606 โดยชาวประมง 3 คนอีกด้วย มิสซานี้ จัดขึ้น ณ ปลาซ่า อันโตนิโอ มาเชโอ เมืองซานติอาโก้ เด คิวบา ประเทศคิวบา ท่ามกลางสัตบุรุษมาร่วมกว่า 250,000 คน หนึ่งในนั้น ได้แก่ ราอูล คาสโตร ประธานาธิบดีของคิวบา นั่นเอง

เป็นที่รู้กันว่า พระศาสนจักรคาทอลิกในคิวบา เพิ่งจะได้รับอิสรภาพในการทำงานเมื่อ 14 ปีทีแล้ว (ค.ศ. 1998 ที่สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือน) รัฐบาลคิวบาชื่นชมและตระหนักคุณค่าของงานการกุศลที่พระศาสนจักรมอบให้สังคม กระนั้น รัฐบาลยังคงสอดส่องดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด ตามแนวทางของการปกครองแบบสังคมนิยม ดังนั้น บทเทศน์ในวันนี้ พระสันตะปาปาจึงหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่อาจถูกโยงไปอิงกับการเมือง โดยพระองค์หันไปเน้นหนักในเรื่องการมีความเชื่อต่อพระเจ้าเป็นสำคัญ

ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาทรงเริ่มต้นด้วยการเชิญชวนทุกคน ตื่นตัวกับเทศกาลปาสกาที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ พระองค์ตรัสว่า "ปาสกากำลังใกล้เข้ามาแล้ว ขอให้เราทุกคนตั้งใจติดตามพระเยซู โดยปราศจากความกลัวและความสงสัยบนการเดินทางสู่กางเขน ขอให้เราอดทนและมีความเชื่อ แม้ว่าจะต้องพบกับการต่อต้านหรือความเจ็บปวดก็ตาม อาศัยความวางใจในการเสด็จกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า พระองค์จะทำลายอำนาจปีศาจและความชั่วซึ่งบดบังทุกสิ่งให้หมดไป พระองค์จะนำความสว่างรุ่งอรุณมาสู่โลก โลกของพระเจ้า โลกของความสว่าง โลกของความจริง และโลกแห่งความสุข"

จากนั้น พระสันตะปาปาผู้ทรงพระชนมายุ 84 ชันษา ได้ตรัสแบ่งปันเกี่ยวกับการตอบรับ (YES) ของแม่พระต่ออัครเทวดากาเบรียล พระองค์ตรัสว่า "ความนบนอบที่แม่พระมีต่อพระเจ้าคือการเปิดประตูของโลกให้กับความจริงและความรอด พระเจ้าทรงสร้างเราประดุจผลของความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ ดังนั้น การดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า จัดเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การพบกับเอกลักษณ์ตัวตนแท้จริงของเรานั่นคือความจริงในการดำเนินชีวิต การยึดมั่นในความเชื่อต่อพระเจ้าคือเสรีภาพแท้จริง นี่คือการไถ่กู้อันทรงประสิทธิภาพที่ช่วยเราให้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับความรักของพระเยซู บนหนทางที่จะแปรเปลี่ยนตัวเราให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดา"

50 ปีที่ผ่านมา คิวบาถูกปกครองอยู่ใต้ระบอบสังคมนิยม เมื่อเป็นเช่นนี้ "เทวศาสตร์แห่งการปลดปล่อย" จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศนี้เช่นเดียวกับหลายประเทศในลาตินอเมริกา ผู้คนในแถบนี้ชอบที่จะคุณค่าของพระวรวารมาเป็นเครื่องมือในการให้กำลังใจกันฝ่าฟันชีวิตและต่อสู้กับการกดขี่ข่มเหงทางสังคม

พระสันตะปาปาจึงตรัสถึงเรื่องนี้ว่า "พ่อทราบถึงความพยายาม ความกล้าหาญ และการเสียสละอุทิศตนเองที่ท่านอุทิศให้กับการทำงานในทุกๆวัน นี่คือสถานการณ์ที่จับต้องได้ในประเทศของท่าน พระศาสนจักรคาทอลิกจะนำเสนอโฉมหน้าแท้จริงของเราให้ดีกว่านี้ เพื่อให้ดินแดนแห่งนี้ได้เป็นที่ซึ่งพระเจ้าทรงใกล้ชิดและสัมผัสกับมนุษย์"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ด้วยการชี้ว่าศูนย์กลางการพัฒนาต้องอยู่ที่ครอบครัว พระองค์ได้ขอร้องบรรดาสามีภรรยาและพ่อแม่ผู้ปกครองให้เป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อให้ลูกๆเห็นเป็นอันดับแรก

"คิวบาต้องการประจักษ์พยานของความซื่อสัตย์ต่อกันของพ่อแม่ ต้องการความเป็นหนึ่งเดียวกันของพ่อแม่ ทุกคนต้องตระหนักเสมอว่า นี่คือโครงร่างของพันธกิจในสังคม" พระสันตะปาปาตรัสในตอนท้าย

ช่วงก่อนจบพิธีมิสซา พระสันตะปาปายังได้ถวาย "ดอกกุหลาบสีทอง" ให้กับรูปแม่พระแห่งความรักอีกด้วย โดยกุหลาบสีทองนั้น มีประวัติความเป็นมาในพระศาสนจักรตั้งแต่ยุคกลาง พระสันตะปาปาจะเสกกุหลาบสีทองในสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต (พระศาสนจักรถือเป็นอาทิตย์แห่งความยินดี เพราะปาสกาใกล้เข้ามาแล้ว) พระสันตะปาปาจะถวายกุหลาบสีทองให้กับรูปพระเยซูหรือแม่พระ ในโอกาสพิเศษที่พระองค์จะเสด็จเยือนสักการะสถานต่างๆ โดยในสมณสมัยของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 พระองค์ได้ถวายกุหลาบสีทองให้กับรูปแม่พระแห่างฟาติมา (โปรตุเกส), แม่พระแห่งมารีอาเซลล์ (ออสเตรีย), แม่พระแห่งอัลทอตทิงค์ (เยอรมนี) และแม่พระแห่งอปาเรชิด้า (บราซิล)

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาฉลอง 400 ปีรูป "แม่พระแห่งความรัก"


Comments