โป๊ปขอ "ราอูล คาสโตร" ประกาศให้ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันหยุดแห่งชาติของคิวบา

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงขอร้อง ราอูล คาสโตร ประธานาธิบดีคิวบา ได้โปรดพิจารณาให้วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน เป็นวันหยุดประจำชาติของคิวบา เนื่องจากเป็นวันสำคัญตามปฏิทินคาทอลิกซึ่งเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากสุดในคิวบาเมื่อเย็นวันอังคารที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จไปยังสภาประธานาธิบดีของคิวบา เพื่อพบกับ ราอูล คาสโตร ประธานาธิบดีคิวบา ซึ่งเป็นน้องชายของ ฟีเดล คาสโตร อดีตผู้นำประเทศแห่งนี้ ในส่วนของการสนทนาระหว่างผู้นำทั้งสอง ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 40 นาที โดยใจความสำคัญของการสนทนา วาติกันแถลงว่า พระสันตะปาปาทรงขอร้องประธานาธิบดีคิวบา ประกาศให้วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันหยุดแห่งชาติ

"การสนทนาของผู้นำทั้งสองมีหลายประเด็น แต่ประเด็นที่ละเอียดอ่อนก็คือพระสันตะปาปาทรงอธิบาย(ต่อประธานาธิบดี คาสโตร)ถึงความสำคัญของวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการประกาศให้วันดังกล่าว เป็นวันหยุดประจำชาติของคิวบา แน่นอนว่า มันเป็นเรื่องที่ขึ้นกับผู้บริหารประเทศคิวบา และเราหวังว่า จะมีการตอบรับเรื่องนี้ในอนาคตอันใกล้" คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน เปิดเผย

ทั้งนี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 26 มกราคม ค.ศ.1998 สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เคยตรัสขอร้อง ฟีเดล คาสโตร ประธานาธิบดีของคิวบาในช่วงนั้น ได้โปรดประกาศให้ "วันคริสต์มาส" เป็นวันหยุดประจำชาติ ผลที่ตามมาก็คือ รัฐบาลคิวบาตัดสินใจประกาศให้วันคริสต์มาสเป็นวันหยุดประจำชาติ นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2012 ที่ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เสด็จเยือนคิวบา รัฐบาลคิวบาได้ประกาศให้ 3 วันนี้ เป็นวันหยุดราชการเป็นการพิเศษด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเสด็จไปพบ ราอูล คาสโตร ประธานาธิบดีคิวบา

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเสด็จมาถึงกรุงฮาวาน่า เมืองหลวงของคิวบา
Comments