พระสันตะปาปาอำลาคิวบาและพร้อมหวังคิวบาจะให้เสรีภาพในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชน

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเสร็จสิ้นพันธกิจเยือนคิวบาแล้ว พร้อมตรัสพระดำรัสอำลา ด้วยการหวังเห็นคิวบาให้เสรีภาพในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับหวังให้การเดินทางเยือนครั้งนี้ เป็นแรงกระตุ้นให้ฆราวาสทำงานประกาศพระวรสารต่อไป นอกจากนี้ ยังทรงตำหนิประเทศมหาอำนาจที่ออกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อคิวบา เพราะผลร้ายแท้จริงตกอยู่กับชาวบ้านผู้ยากจนนั่นเอง


เมื่อเย็นวันพุธที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จออกจากบ้านพักสมณทูตวาติกันประจำกรุงฮาวาน่า ประเทศคิวบา มุ่งหน้าไปยังสนามบินนานาชาติ โฮเซ่ มาร์ติ เพื่อร่วมพิธีส่งเสด็จซึ่งคณะรัฐบาลจัดขึ้น โดยระหว่างทางจากบ้านพักสมณทูตมายังสนามบิน ได้มีสายฝนโปรยปรายลงมาตลอดทาง แต่มันก็ไม่สามารถหยุดยั้งความศรัทธาและความรักที่ชาวคิวบาจำนวนมากมีต่อพระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาพร้อมใจยืนฝ่าสายฝนเพื่อมาส่งเสด็จพระองค์ด้วย

ในส่วนพระดำรัสอำลาที่สนามบิน พระสันตะปาปาทรงหวังว่า การมาเยือนของพระองค์จะช่วยเพิ่มพูนความหวังให้กับทุกคนที่ทำงานแพร่ธรรมในประเทศแห่งนี้ "หวังว่า การเดินทางมาเยือนคิวบาครั้งนี้จะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้กับทุกคนที่ร่วมมือกันด้วยความอดทนและเสียสละตนเองให้กับงานประกาศพระวรวาร เฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาฆราวาส"

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงหวังเห็นคิวบามอบเสรีภาพในการดำเนินชีวิตแก่พลเมืองมากยิ่งขึ้น เพราะนี่คือหนทางในการสร้างสังคมให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

"พ่อยังคงเฝ้าภาวนาเสมอๆว่า พวกท่านจะก้าวต่อไปและคิวบาจะเป็นบ้านของชาวคิวบาทุกคน บ้านที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมและเสรีภาพที่ดำรงอยู่ในบรรยากาศแห่งความเป็นพี่น้องกัน การเคารพและส่งเสริมเสรีภาพซึ่งอยู่ในจิตใจของแต่ละคนนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะตอบสนองความต้องการพื้นฐานของความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมนุษย์ บนหนทางนี้ เราจะสร้างสังคมที่ทุกคนจะเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินชีวิต"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงตำหนิบางประเทศที่ออกมาตรการกีดกันและลงโทษทางเศรษฐกิจต่อคิวบา แม้พระสันตะปาปาจะไม่ทรงระบุชื่อ แต่ทุกคนทราบดีว่า พระองค์กำลังหมายถึงสหรัฐอเมริกานั่นเอง

"หวังว่า จะไม่มีชาวคิวบาคนใดรู้สึกว่าตนถูกทิ้งจากสังคมโลก เพียงเพราะการถูกจำกัดเสรีภาพขั้นพื้นฐานและการขาดทรัพยากรในการดำรงชีวิต สถานการณ์แบบนี้ มันดูเลวร้ายลงเรื่อยๆเมื่อคิวบาถูกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ถูกลงโทษจากประเทศอื่นๆแบบไม่ยุติธรรม เพราะผลร้ายนั้นตกกับประชาชนผู้ยากจนของประเทศ" พระสันตะปาปา ตรัสตอนท้าย

ประมวลภาพ: พิธีอำลาและส่งเสด็จพระสันตะปาปาComments