โป๊ปภาวนาขอแม่พระแห่งความรักคุ้มครองและช่วยเหลือชาวคิวบา

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงภาวนาขอแม่พระแห่งความรัก (Virgen de la Caridad del Cobre) คุ้มครองชาวคิวบาที่ประสบความทุกข์ยากและต้องทนทุกข์จากการถูกกดขี่เสรีภาพ รวมถึงผู้ที่ถูกบีบบังคับให้อพยพออกจากประเทศ เนื่องยุคสังคมนิยมเบียดเบียนเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จไปยังสักการะสถานแม่พระแห่งความรัก เมืองซานติอาโก้ เด คิวบา ประเทศคิวบา เพื่อสวดภาวนาและให้โอวาทแก่บรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์คาทอลิกคิวบา รูปแม่พระแห่งความรัก ถูกพบครั้งแรกในค.ศ.1606 โดยชาวประมง 3 คน ตลอดระยะเวลา 400 กว่าปีที่ผ่านมา (ค.ศ.1606 ถึงปัจจุบัน) ชาวคิวบาทั้งคาทอลิกและไม่ใช่คาทอลิก ต่างถวายเกียรติให้แม่พระแห่งความรักเป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศด้วย

ในส่วนพระดำรัสหลังจากที่พระสันตะปาปาได้สวดภาวนาต่อหน้ารูปแม่พระแห่งความรัก พระองค์เริ่มต้นตรัสว่า "การเผยแสดงของแม่พระในดินแดนแห่งนี้ถือเป็นของขวัญจากสวรรค์เพื่อชาวคิวบา พ่อได้มอบความวางใจเกี่ยวกับอนาคตของประเทศนี้ไว้กับพระมารดาของพระเจ้า อนาคตของประเทศนี้จะก้าวไปพน้อมกับหนทางของการฟื้นฟูและความหวัง เพื่อความดีงามอันยิ่งใหญ่ของชาวคิวบาทุกคน"

"บนเกาะ(คิวบา)แห่งนี้ หลายครอบครัวต้องถูกแยกออกจากกันด้วยการอพยพออกนอกประเทศและถูกจองจำ พ่อจึงขอภาวนาต่อแม่พระเพื่อความต้องการของผู้ตกทุกข์ได้ยาก, ผู้ที่ถูกริดรอนเสรีภาพ, ผู้ที่ถูกแยกจากคนรัก และผู้ที่ต้องประสบช่วงเวลาแห่งความยากลำบากทุกคน"

"สุดท้าย พ่อได้ภาวนาเพื่อครอบครัวที่ดำเนินชีวิตอยู่บนความเชื่อจะได้ถ่ายทอดความเชื่อในพระเจ้าไปให้กับบรรดาบุตรหลาน เฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาครอบครัวที่ได้เสนอให้บ้านของตนเป็นสถานที่จัดพิธีมิสซาในยุคที่รัฐบาลห้ามไม่ให้มีการสร้างโบสถ์ รวมไปถึงยุคที่ขาดแคลนพระสงฆ์อย่างหนักด้วย" พระสันตะปาปาตรัสในตอนท้าย

หลังจากนี้ พระสันตะปาปาได้เสด็จไปยังสนามบินอันโตนิโอ มาเชโอ เพื่อประทับเครื่องบินมุ่งหน้าสู่กรุงฮาวาน่า เมืองหลวงของคิวบา ต่อไป

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเสด็จภาวนา ณ สักการะสถานแม่พระแห่งความรัก


ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาประทับเครื่องบินมุ่งหน้าสู่กรุงฮาวาน่า ประเทศคิวบา
Comments