โป๊ปอำลาเม็กซิโกและมุ่งหน้าสู่คิวบาแล้ว

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเสร็จสิ้นพันธกิจการเยือนเม็กซิโกและประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จสู่คิวบาแล้ว โดยให้ข้อคิดส่งท้าย อย่าก้มหัวให้ความชั่ว แต่จงกล้าทำงานเพื่อให้รากของความเป็นคริสตชนได้เจริญเติบโตทั้งในปัจจุบันและอนาคต


เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จมาถึงสนามบินเมืองกัวดาฮัวโต้ เพื่อร่วมพิธีส่งเสด็จและอำลาพระองค์ในเม็กซิโกและมุ่งหน้าสู่คิวบา โดยพิธีส่งเสด็จนี้ มีชาวเม็กซิกันมาร่วมขอบพระคุณและอำลาพระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์กันอย่างคับคั่ง

ในส่วนของพระดำรัสอำลา พระสันตะปาปาทรงขอร้องชาวเม็กซิกันอย่าตกเป็นเครื่องมือของความชั่ว พระองค์ตรัสว่า "จงอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกอำนาจของความชั่วครอบงำ แต่จงมีความกล้าหาญและกล้าทำงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า รากของความเป็นคริสตชนจะได้รับการหล่อเลี้ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต" 

"ขอให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดี มีสติแยกแยะความดีความชั่ว และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำความดี ทั้งในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและเพื่อสังคม" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังจากนั้น พระสันตะปาปาได้ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จออกจากเม็กซิโก มุ่งหน้าสู่คิวบาต่อไป Comments