Posts

Showing posts from February, 2016

โป๊ปฟรังซิส: "เราพบความรอดจากบาปจากสิ่งเรียบง่ายตามที่พระเจ้าสอน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราจะพบความรอดจากบาป ผ่านทางการทำสิ่งเล็กๆ เรียบง่ายตามแบบฉบับของพระเจ้า ตัวอย่างชัดเจนคือทำตามคำสอนของพระเยซูเรื่อง "ผู้เป็นสุข" (มหาบุญลาภ) และการพิพากษาครั้งสุดท้าย ทรงย้ำ เราไม่มีวันพบความรอดจากบาป ผ่านทางอำนาจ ขั้วการเมือง หรือการต่อรองใดๆ  มิสซาเช้าวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บทอ่านประจำมิสซานี้เป็นเหตุการณ์ที่ นาอัมมาน ชาวซีเรียซึ่งเป็นโรคเรื้อน ได้ขอร้องประกาศกเอลีชาห์ให้รักษาตน แต่เอลีชาห์บอกง่ายๆ แค่ว่า "จงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดน 7 ครั้ง แล้วท่านจะหายจากโรค" นาอัมมานจึงโกรธมากเพราะคิดว่าง่ายเกินไป แต่สุดท้ายเขาก็ทำตามและหายจากโรคเรื้อน ส่วนพระวรสาร เป็นเหตุการณ์ที่ชาวนาซาเร็ธไม่พอใจพระวาจาของพระเยซูที่ตรัสสอนความจริง พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - ในความคิดของเรา ความรอดควรมาจากสิ่งที่สูงส่งยิ่งใหญ่ คนที่ช่วยเราให้รอดควรเป็นคนที่มีเงินหรืออำนาจ แต่แผนการของพระเจ้าต่างจากที่เราคิดอย่างสิ้นเชิง! ความรอดจากพระเจ้ามาจากสิ่งเล็กๆ มันมาจากความเรียบง่ายของพระเจ้า - เวลาพระเยซูพูดเรื่องหนทางแห่งความรอด พระองค์ไม่เคยพูดเ

โป๊ปฟรังซิส: "เราเป็นคริสตชนแต่ชื่อหรือเปล่า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงตั้งคำถาม เราเป็นคริสตชนแต่ชื่อหรือเปล่า เราเป็นเหมือนเศรษฐีที่แต่งตัวดีๆ มัวรื่นเริงอยู่แต่ในงานเลี้ยง จนลืมสนใจคนยากจนที่นั่งอยู่หน้าประตูอย่าง "ลาซารัส" หรือไม่ ถ้าเราเป็นแบบนี้ เราคือคนที่คิดถึงแต่ตัวเอง ทำตัวเป็นเหมือนคนมีศาสนา แต่กลับไม่สนใจ "คนชายขอบ" ที่ตกทุกข์ได้ยากเลย ทรงชี้ ความร่ำรวยแบบนี้คืออำนาจ ถ้าเรายึดติดกับมัน เราจะเป็นพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่ป่วยด้วยมะเร็งร้าย มิสซาเช้าวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เศรษฐีที่แต่งกายอย่างดีซึ่งไม่เคยเหลียวแล "ลาซารัส" คนยากไร้ที่อยู่หน้าประตูบ้านของตนเลย พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - พระวรสารตอนนี้ถามตัวเราว่า "เราเป็นคริสตชนแต่ชื่อหรือเปล่า ถ้าเป็นเช่นนี้ เรากำลังเดินอยู่บนหนทางของการโกหก" หรือว่า "เราเป็นคริสตชนที่อยู่บนหนทางของชีวิต กล่าวคือ ลงมือทำงานช่วยเหลือคนยากไร้" - ชายร่ำรวยคนนี้ รู้จักพระบัญญัติของพระเจ้า แน่นอน เขาไปศาลาธรรมในวันสับบาโต เขาเป็นศาสนิกชนแน่นอน แต่ว่า เขาปิดตัวเอง ขังตัวเองอยู่ในโลกของตนเอง โลกของง

โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกที่พูดอย่างเดียว แต่ไม่ทำ ไม่ต่างอะไรกับการหลอกลวง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน มีหลายคนพูดว่าตัวเองเป็นคาทอลิก แต่ไม่เคยปฏิบัติตนเป็นคาทอลิกที่แท้จริง อาทิ พ่อแม่ที่อ้างตนเป็นคาทอลิก แต่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกและพูดคุยกับลูก การกระทำแบบนี้ ไม่ต่างอะไรกับวิถีทางโลก นั่นคือ พูดแล้วไม่ทำ ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการหลอกลวง ทรงหวังเห็นคาทอลิกแยกแยะให้ออกว่า ความแตกต่างระหว่างการพูดกับการทำเป็นอย่างไร เพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นพวกที่พูดอย่างเดียว แต่ไม่เคยลงมือทำ มิสซาเช้าวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือประกาศอิสยาห์ พระเจ้าตรัสว่า "มาพิจารณาความด้วยกันกับเรา แม้บาปของท่านจะแดงเหมือนผ้าสีเลือดหมูหรือผ้าสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะและขนแกะ แต่ถ้าท่านเป็นคนดื้นรั้นและกบฏ ท่านจะเป็นเหยื่อของคมดาบ" ส่วนพระวรสาร พระเยซูสอนว่า "ถ้าธรรมาจารย์และฟาริสี สอนสิ่งใด จงปฏิบัติตามคำสอนของเขา แต่อย่าปฏิบัติตามพฤติกรรมของเขา เพราะเขาพูด แต่ไม่ปฏิบัติ" พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - พระเจ้าสอนเราถึงการกระทำ ลองดูซิ บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราพบคนจำนวนมากในพระศาสนจักร รวมทั้งตัวเราเอง ที่เอาแต่พูดว่า "พวกเราเป็นคาทอ

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาคนมาติดต่องานกับโรมันคูเรีย ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างดี ต้องไม่ถูกมองข้าม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ เวลาคนมาติดต่องานกับโรมันคูเรีย ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างดี ต้องไม่ถูกมองข้าม และถูกปฏิเสธ ทรงชี้ พระสงฆ์ผู้อภิบาลเป็นคนกลุ่มแรกที่พระเจ้าเรียกร้องให้ดูแลฝูงแกะของพระองค์ ดังนั้น พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับฝูงแกะ ช่วงสายวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตรและฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมให้กับพนักงานในโรมันคูเรียทุกคน มิสซานี้ จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธี พระสันตะปาปาได้พบผู้ที่ทำงานในโรมันคูเรีย และร่วมเดินจาริกจากหอประชุมเปาโล ที่ 6 ไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์มหาวิหารนักบุญเปโตรด้วย สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า - พระสงฆ์ผู้อภิบาลคือคนกลุ่มแรกที่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้พวกเขามาดูแลฝูงแกะของพระองค์ พระสงฆ์ผู้อภิบาลต้องเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับฝูงแกะของพระเจ้า - พระเจ้าทรงตามหาแกะที่หายไป เมื่อพบแล้ว พระเจ้าทรงนำแกะกลับเข้าฝูงอีกครั้ง พระองค์ทรงดูแลรักษาบาดแผลของแกะที่บาดเจ็บ ลักษณะนิสัยเหล่านี้คือเครื่องหมายของความรักอันไม่มีขอบเขต ดังนั้น ผู

Must Read! บทสัมภาษณ์โป๊ปฟรังซิสบนเที่ยวบินกลับจากเม็กซิโกไปอิตาลี

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระสังฆราชที่สั่งย้ายสงฆ์ที่ก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศไปหลบในที่ไกลๆ ถือเป็นคนไร้ความรับผิดชอบและควรจะลาออกจากหน้าที่ด้วย ทรงตอบกลับ "โดนัลด์ ทรัมพ์" คนที่บอกให้สร้างกำแพงกั้นผู้อพยพต่างหากที่ไม่ใช่คริสตชน พร้อมขอบคุณที่ ทรัมพ์ กล่าวหาว่าพระสันตะปาปาเป็นนักการเมือง เพราะในความเป็นจริง มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางการเมืองตามที่ อริสโตเติ้ล กล่าวอยู่แล้ว ทรงชี้ การคุมกำเนิดเพื่อป้องกันไวรัสซิก้า เป็นเรื่องยอมรับได้ เพราะสถานการณ์นี้เลวร้ายมาก แต่มันต้องไม่ใช่การทำแท้ง เพราะนั่นคือบาปฆ่าคน พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ก็เคยอนุญาตให้ซิสเตอร์ในแอฟริกาใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดได้ในกรณีที่ถูกข่มขืน ทรงยืนยัน ความสัมพันธ์แบบมิตรภาพแน่นแฟ้นระหว่าง สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 กับ อันนา เทเรซา ติเมียนเนียซก้า สตรีนักปรัชญา ไม่ใช่บาป เพราะมิตรภาพแน่นแฟ้นนี้เป็นแบบเพื่อน ไม่ใช่แบบภรรยา ทรงถาม ผู้ชายที่ไม่รู้จักสร้างมิตรภาพกับผู้หญิง ต้องเป็นคนผิดปกติในชีวิตแน่ๆ ทรงย้ำ ประเทศที่อยากไปมากที่สุดคือ "ประเทศจีน"  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประทานการสัมภาษณ์น

โป๊ปฟรังซิส: "เราไม่สามารถนิ่งเฉยกับวิกฤติการณ์ผู้อพยพลี้ภัย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ เราไม่สามารถนิ่งเฉยกับวิกฤติการณ์ผู้อพยพลี้ภัย เพราะสาเหตุแท้จริงที่คนเหล่านี้กลายเป็นผู้ลี้ภัย มาจากความไม่ยุติธรรมในสังคมของพวกเขา ปัญหาความรุนแรง ยาเสพติด พวกเขาจึงต้องการแสวงหาชีวิตที่มั่นคงและดีขึ้น ทรงสอน เราทุกคนต้องกลับใจและเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อทุกคนกลับใจและสร้างความยุติธรรม สังคมจะดีขึ้นเอง ช่วงบ่ายวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงไปภาวนา ณ พรมแดนระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริเวณนี้มีรั้วลวดหนามขวางกั้นอยู่เต็มไปหมด จากนั้น ทรงถวายมิสซาที่ลานกว้างของเมืองชิวดาด ฮัวเรซ ประเทศเม็กซิโก ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 250,000 คน โดยนี่คือพันธกิจสุดท้ายของการเยือนเม็กซิโกด้วย บทอ่านวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ประกาศกโจนาห์ไปประกาศให้ชาวเมืองนีนะเวห์กลับใจ ซึ่งทุกคนก็ทำตามจริงๆ พระเจ้าจึงพอพระทัยและไม่ลงโทษพวกเขา พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันบทอ่านนี้ว่า - การร่ำไห้คร่ำครวญเหนือความไม่ยุติธรรม การโกง และการกดขี่ข่มเหง ถือเป็นสิ่งดี นี่คือน้ำตาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราให้อ่อนลง ไม่แข็งกระด้าง น้ำตาที่ทำให้เรามองไปท

โป๊ปฟรังซิส: "เม็กซิโกควรเป็นประเทศที่พ่อแม่ได้กลับบ้านไปเล่นกับลูก หลังเลิกงาน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นเม็กซิโกเป็นประเทศที่พ่อแม่ได้กลับบ้านไปเล่นกับลูกหลังเลิกงาน ไม่ใช่พ่อแม่ต้องทำงานราวกับเครื่องจักรจนไม่มีเวลาดูแลลูกของตน ถ้าทำได้เช่นนี้ ผลประโยชน์จะตกอยู่กับเม็กซิโกเต็มๆ ทรงชี้ อย่านำผลกำไรมาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตคน อย่าใช้งานลูกจ้างราวกับแรงงานทาส ทรงถาม อยากให้ลูกหลานจดจำการจ้างงานในเม็กซิโกแบบไหน ระหว่าง เป็นประเทศที่ค่าแรงต่ำเกินจริง นายจ้างเห็นแก่ตัว หรือเป็นประเทศที่เหมาะสมกับการทำงานอย่างแท้จริง ช่วงบ่ายวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะและให้โอวาทแก่บรรดานักธุรกิจชาวเม็กซิกันกว่า 3,000 คน ภายในวิทยาลัยบาชิเยเรส รัฐชิฮัวฮัว ประเทศเม็กซิโก โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้ข้อคิดกับพวกเขาว่า - ในวงการธุรกิจ หลายบริษัท ห้างร้าน หรือสมาคม อาจถูกมองว่าเป็นคู่แข่งกัน แต่ที่สุดแล้ว พวกเขาก็รวมเป็นหนึ่งโดยอาศัยความรับผิดชอบเดียวกัน นั่นคือ แสวงหาการจ้างงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม เฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน - หนึ่งในหายนะสำหรับเยาวชนคือการขาดโอกาสที่จะเรียนหนังสือและมีงานทำ ในหลายๆ กรณี การขาดโอกาสเหล่านี้นำไปสู่ความยากจน ซึ

โป๊ปฟรังซิส: "ไม่มีสถานที่ใดที่พระเมตตาของพระเจ้าไปไม่ถึง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ไม่มีสถานที่ใดที่พระเมตตาของพระเจ้าไปไม่ถึง แม้เราจะอยู่ในคุกก็ตาม ทรงแบ่งปัน คุกไม่ใช่สถานที่ให้โอกาสคนผิดกลับใจไปมีที่ยืนในสังคม แต่วันที่พวกเขาได้รับอิสรภาพแล้วออกมายืนที่ถนนนอกคุก เป็นพวกเราต่างหากที่จะให้โอกาสพวกเขาได้กลับมามีที่ยืนในสังคมอีกหรือไม่ ทรงสอน เรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เรากลับตัวกลับใจแล้วเริ่มเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ตนเองได้ ทรงชี้ เราสามารถยกย่องผู้ต้องขังที่กลับตัวกลับใจว่าเป็นประกาศกได้ เพราะเขาเคยผ่านประสบการณ์เลวร้ายและพร้อมสอนเราให้หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น  ช่วงสายวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปเยี่ยมและให้โอวาทผู้ต้องขังกว่า 3,000 คนในทัณฑสถานเชนโตร เด เรอาดัปตาชิออง โซชิอัล เอาตาลาล เมืองชิวดาด ฮัวเรซ ซึ่งมีพรมแดนติดกับสหรัฐอเมริกาและตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศเม็กซิโก ความสำคัญของเรือนจำแห่งนี้คือเป็นหนึ่งในเรือนจำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเรื่องการดูแลผู้ต้องขังด้วย สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า - ไม่มีสถานที่ใดหรอกที่พระเมตตาของพระเจ้าจะไปไม่ถึง ก

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหลงคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนเยาวชน อย่าหลงคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง บางคนคิดว่าเงินซื้อความรักได้ บางคนคิดว่าเงินซื้อรถหรูๆ แล้วชีวิตจะมีความสุข บางคนหลงไปกับการตามแฟชั่นและหลงไปกับการเป็นคนมีชื่อเสียง แต่ส่วนลึกในจิตใจแล้ว กลับไม่มีความมั่นใจในตัวเองและคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าให้ใครมารัก ทรงย้ำ เยาวชนจงเชื่อมั่นจงศรัทธาในความฝันของตนเอง  บ่ายวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะเยาวชนกว่า 50,000 คน ภายในสนามโฮเซ่ มาเรีย โมเรลอส เย ปาวอน เมืองโมเรเลีย รัฐมิโชอากัน ประเทศเม็กซิโก พิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงสอนเยาวชนแบบสดๆ ไม่ได้อ่านจากแบบร่างที่เตรียมไว้ ใจความว่า - เยาวชนจงเชื่อมั่นจงศรัทธาในความฝันของตนเอง - ภัยคุกคามต่อความหวังของเยาวชนคือการยอมให้ตัวเองหลงไปเชื่อว่า สิ่งมีค่าที่สุดคือการมีเงิน มีเสื้อผ้าสวยๆ การยึดตามแบรนด์หรู ยึดตามแฟชั่นล่าสุด หรือสนุกไปกับการเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนสำคัญ แต่ส่วนลึกในใจแล้ว พวกเขากลับไม่เชื่อมั่นในตัวเองและไม่มีค่าให้ใครมารักพวกเขา - ภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงอีกอันคือการคิดว่า เงินซื้อได้ทุกอย่าง รวมทั้งซื้อความรัก บาง

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาเจอความจริงที่โหดร้าย สงฆ์และนักบวชจงอย่ายอมแพ้ต่อความยากลำบาก"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนบรรดาพระสงฆ์และนักบวช เวลาเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้าย เราต้องอย่ายอมแพ้ยอมจำนนต่อสถานการณ์ความยากลำบาก ทรงย้ำ อาวุธสุดโปรดของปีศาจคือการทำให้คนยอมแพ้และถอดใจต่อความยากลำบาก มันคือการทำให้เราถอดใจจากการสู้ความลำบากมาอยู่ในความปลอดภัยแบบจอมปลอม ทั้งยังขัดขวางการประกาศพระวรสารอีกด้วย ช่วงสายวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับบรรดาพระสงฆ์และนักบวชชาวเม็กซิกัน ภายในสนามเวนุสเตียโน่ การ์รันซ่า เมืองโมเรเลีย รัฐมิโชอากัน ประเทศเม็กซิโก มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอน ใจความว่า - วิบัติแก่พวกเราพระสงฆ์และนักบวช ถ้าเราไม่เป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งที่เราเห็นและได้ยินเกี่ยวกับพระเจ้า พวกเราไม่ได้เป็นและไม่ต้องการเป็นผู้ปกครองความศักดิ์สิทธิ์ พวกเราไม่ได้เป็นและไม่ต้องการเป็นลูกจ้างของพระเจ้า แต่พวกเราได้รับเชิญมาให้ร่วมแบ่งปันชีวิตของพระองค์ - พ่ออยากสอนพวกท่านว่า การสวดภาวนาคือกระบวนการเรียนรู้ของชีวิตนักบวช เราสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอในทุกวัน การภาวนาจะทำให้เราไม่แพ้การประจญ - การประจญล่อลวงมักจะมาจากสิ่งที่ถูกครอบงำด้

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อแม่ต้องเล่น ต้องพูด และต้องกล้าเสียเวลาอยู่กับลูกให้มากๆ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พ่อแม่ต้องเล่นกับลูกให้มากๆ จงพูดกับลูกเยอะๆ จงกล้าเสียเวลาอยู่กับลูกให้เต็มที่ เพราะนี่คือการปกป้องลูกจากสังคมที่เด็กถูกทอดทิ้งให้อ้างว้างและขาดความรัก ทั้งยังเป็นสังคมที่หลงตัวเองและถูกครอบงำด้วยความฟุ้งเฟ้อ ทรงชี้ เป็นธรรมดาที่สามีและภรรยาจะเถียงกัน บางครั้งเลยเถิดไปถึงขั้นแม่สามีหรือแม่ภรรยาร่วมวงด้วย แต่ทุกอย่างเกิดจากความรักต่อกันเป็นหลัก ทรงย้ำ เราต้องป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนรู้สึกอ้างว้างและสิ้นหวัง ช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะกับครอบครัวคาทอลิกเม็กซิโกกว่า 40,000 คน ภายในสนามวิคตอร์ มานูเอล เรย์น่า เมืองตุซตล่า กูตีเอร์เรซ รัฐเชียปาส ประเทศเม็กซิโก บรรยากาศของงานนี้ พระสันตะปาปาทรงให้ครอบครัวต่างๆ ขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อคาทอลิก จากนั้น พระองค์ทรงเทศน์สอนแบบสดๆ จากใจ ใจความว่า - เป็นเรื่องธรรมดาที่สามีและภรรยาจะเถียงกัน แน่นอน บางครั้งเถียงกันมากๆ แม่สามีหรือแม่ภรรยาก็มาร่วมผสมวงด้วยใช่ไหมล่ะ (ทุกคนปรบมือหัวเราะชอบใจ) แต่ทั้งหมดเกิดจากความรักต่อกัน พวกเขาแสดงสิ่งเหล่านี้เพราะรักกัน ดั

โป๊ปฟรังซิส: เราควรขอโทษชนพื้นเมือง หากเราเคยเหยียดหยามและกีดกันพวกเขา

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราควรออกมาขอโทษต่อ "ชนพื้นเมือง" อาทิ อินเดียนแดงและมายัน หากเราเคยเหยียดหยามและกีดกันพวกเขาออกจากสังคม ทรงชี้ มีหลายครั้งที่ชนพื้นเมืองถูกเข้าใจผิดจากสังคม และยังถูกเงินทองมอมเมาจนสูญเสียอัตลักษณ์ของตนไป ช่วงสายวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับชนพื้นเมืองต่างๆ ในรัฐเชียปาส ทางตอนใต้สุดของประเทศเม็กซิโก ท่ามกลางชนพื้นเมืองต่างๆ ที่มาร่วมกว่า 150,00 คน มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์เกี่ยวกับการที่ชนพื้นเมืองถูกกดขี่ข่มเหง ใจความว่า - ในหลายๆ สถานการณ์ วิถีการจัดการและระบบต่างๆ ได้ทำให้พวกท่านชนพื้นเมืองถูกเข้าใจผิดและถูกกีดกันออกจากสังคม บางคนมองค่านิยม วัฒนธรรม และประเพณีของท่านว่าด้อยคุณค่า ยิ่งไปกว่านั้น ชนพื้นเมืองยังถูกมอมเมาจากอำนาจ เงินทอง และเทรนด์การตลาด ทั้งหมดนี้ ได้ขโมยอัตลักษณ์ของพวกท่านไปจนหมดสิ้น เรื่องพวกนี้มันน่าเศร้าขนาดไหน! - โลกวันนี้ซึ่งถูกทำลายด้วยวัฒนธรรมทิ้งขว้าง ยังต้องการพวกท่าน(ชนพื้นเมือง) เด็กๆ ยังต้องเรียนรู้คุณค่าการดำเนินชีวิตจากผู้อาวุโส โลกยังต้องเรียนรู้คุณค่าขอ

โป๊ปฟรังซิส: มหาพรตคือเวลาที่เราจะกระชากหน้ากากจากการประจญล่อลวงชีวิตคริสตชน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ มีการประจญล่อลวง 3 อย่างที่คริสตชนต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ความร่ำรวยจากการยึดครองสมบัติส่วนรวม มาเป็นสมบัติของกลุ่มตนเอง, ความหยิ่งยะโส และความทะนงตนที่คิดว่าเราเหนือกว่าคนอื่นเสมอ ทรงสอน มหาพรตคือเวลาให้เราพิจารณาความรู้สึกและเปิดตามองความไม่ยุติธรรมที่เราพบเห็น ทั้งยังเป็นเวลาให้เรากระชากหน้ากากจากการประจญล่อลวงทั้งสามนี้ให้ออกมาให้ได้ ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาที่ศูนย์การศึกษาแห่งเอกาเตเป็ก รัฐเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 300,000 คน พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงถูกปีศาจประจญล่อลวง 3 ครั้ง แต่พระองค์ทรงชนะมันได้ เพราะฤทธานุภาพของพระเจ้าสามารถชนะทุกสิ่ง มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า - มหาพรตคือช่วงเวลาสำหรับการพิจารณาความรู้สึกและเปิดตามองความอยุติธรรมที่ขัดขวางความฝันและแผนการของพระเจ้า นี่คือช่วงเวลาที่เราจะกระชากหน้ากากการประจญล่อลวง 3 อย่าง ซึ่งกัดกร่อนภาพลักษณ์ที่พระเจ้าต้องการสร้างขึ้นในตัวเรา - การประจญล่อลวงแรกคือความมั่งคั่งจากการยึด

โป๊ปฟรังซิส: ขอให้เราตอบ YES กับพระเจ้าเหมือนแม่พระ มอบสิ่งดีที่สุดให้พระ และออกไปช่วยเหลือคนอื่น

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซา ณ มหาวิหารแม่พระแห่งกัวดาลูเป้ กรุงเม็กซิโก ซิตี้ ประเทศเม็กซิโก โดยนี่เป็นสักการะสถานแม่พระที่มีผู้แสวงบุญมาเยือน "มากที่สุดในโลก" ด้วย พระวรสารประจำมิสซานี้ เป็นเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวแก่แม่พระว่า แม่พระจะตั้งครรภ์ด้วยอานุภาพของพระจิต จากนั้น แม่พระตอบรับแผนการของพระเจ้า และได้เสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบ็ธที่กำลังตั้งครรภ์ พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า - พวกเราต้องเป็นเหมือนแม่พระที่ตอบรับ (YES) ต่อพระประสงค์ของพระเจ้า แม่พระให้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะให้ได้แด่พระเจ้า จากนั้น ก็ออกไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วย - สำหรับการประจักษ์ของแม่พระที่กัวดาลูเป้ เมื่อ ค.ศ.1531 พระเจ้าทรงยกความหวังของผู้ต่ำต้อย ผู้ทนทุกข์ ผู้ถูกทอดทิ้ง และผู้ถูกปฏิเสธ เหมือนที่ นักบุญฮวน ดีเอโก้ (คนที่แม่พระประจักษ์มาหา) ถูกมองว่า เป็นคนต่ำต้อยและไร้ค่า ได้พบกับความหวังและพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของตน - สักการะสถานแห่งนี้คือชีวิตของลูกๆ ของพระเจ้า ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานะใด พระเจ้าทรงต้อนรับทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนที่ดูไร้อนาคตและต้องพบกับความเจ็บปวดไม่รู

โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชคาทอลิกอย่ากลัวความโปร่งใส พระศาสนจักรไม่ต้องการสังฆราชที่ทำตัวเป็นเจ้าชาย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกชาวเม็กซิกัน อย่ากลัวความโปร่งใส อย่าเสียเวลากับเรื่องไร้สาระ เช่นนินทา อย่าทำตัวหลบๆ ซ่อนๆ ไม่กล้าประณามความชั่วร้าย อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง คิดว่าตนเหนือกว่าคนอื่น อย่าทะเยอทะยานหาความก้าวหน้าจากการทำหน้าที่สงฆ์ ทรงชี้ เวลาเปิดเสกอาสนวิหารใหม่ อย่าลืมดูแลสัตบุรุษในวัดหลังเล็กๆ เก่าๆ ด้วย ทรงแนะ ถ้าพระสังฆราชมีปัญหากับพระสงฆ์ จงคุยกันซึ่งๆ หน้า ถ้าสถานการณ์เลวร้ายมาก จงขอโทษและต้องรักษาเอกภาพในหมู่สงฆ์ ทรงย้ำ พระศาสนจักรไม่ต้องการพระสังฆราชที่เป็น "เจ้าชาย" แต่เราต้องการประจักษ์พยานถึงพระเจ้า  1) อย่ากลัวความโปร่งใส - พ่อขอร้องพวกท่านพระสังฆราชผู้มีวิสัยทัศน์ที่ใสสะอาด จงอย่ากลัวความโปร่งใส พระศาสนจักรไม่ต้องการความมืดเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการทำงาน จงระวังอย่าให้วิสัยทัศน์ของท่านมืดมิดด้วยจิตตารมณ์ทางโลก อย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในการคดโกงจากวัตถุนิยม 2) อย่าเสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง อาทิ การนินทา การแบ่งก๊กแบ่งก๊วน การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และการวางแผนเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าในหน้าที่ 3) อย่าประเมินภัยคุกคามจากยาเ