โป๊ปฟรังซิส: "เราพบความรอดจากบาปจากสิ่งเรียบง่ายตามที่พระเจ้าสอน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราจะพบความรอดจากบาป ผ่านทางการทำสิ่งเล็กๆ เรียบง่ายตามแบบฉบับของพระเจ้า ตัวอย่างชัดเจนคือทำตามคำสอนของพระเยซูเรื่อง "ผู้เป็นสุข" (มหาบุญลาภ) และการพิพากษาครั้งสุดท้าย ทรงย้ำ เราไม่มีวันพบความรอดจากบาป ผ่านทางอำนาจ ขั้วการเมือง หรือการต่อรองใดๆ 

มิสซาเช้าวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บทอ่านประจำมิสซานี้เป็นเหตุการณ์ที่ นาอัมมาน ชาวซีเรียซึ่งเป็นโรคเรื้อน ได้ขอร้องประกาศกเอลีชาห์ให้รักษาตน แต่เอลีชาห์บอกง่ายๆ แค่ว่า "จงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดน 7 ครั้ง แล้วท่านจะหายจากโรค" นาอัมมานจึงโกรธมากเพราะคิดว่าง่ายเกินไป แต่สุดท้ายเขาก็ทำตามและหายจากโรคเรื้อน ส่วนพระวรสาร เป็นเหตุการณ์ที่ชาวนาซาเร็ธไม่พอใจพระวาจาของพระเยซูที่ตรัสสอนความจริง

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- ในความคิดของเรา ความรอดควรมาจากสิ่งที่สูงส่งยิ่งใหญ่ คนที่ช่วยเราให้รอดควรเป็นคนที่มีเงินหรืออำนาจ แต่แผนการของพระเจ้าต่างจากที่เราคิดอย่างสิ้นเชิง! ความรอดจากพระเจ้ามาจากสิ่งเล็กๆ มันมาจากความเรียบง่ายของพระเจ้า

- เวลาพระเยซูพูดเรื่องหนทางแห่งความรอด พระองค์ไม่เคยพูดเรื่องอลังการเลย พระองค์พูดแต่สิ่งเล็กๆ เรียบง่าย นี่คือสองเสาหลักของพระวรสารที่เราได้อ่านจากพระวรสารของนักบุญแม็ทธิว บทที่ 25 เรื่องผู้เป็นสุขและการพิพากษาครั้งสุดท้าย

- พวกท่านไม่ทางจะพบความรอดหรือความหวังในอำนาจ ในพรรคการเมือง และในการต่อรองต่างๆ แต่ท่านจะพบผ่านทางการทำสิ่งเรียบง่าย แต่หลายคนมองข้ามเรื่องนี้ไป

- โอกาสที่เราเตรียมตัวสู่เทศกาลปาสกา พ่อขอเชิญชวนเราทุกคนให้อ่านพระวรสารของนักบุญแม็ทธิว บทที่ 25 และดูซิว่า เรามองข้ามสิ่งใดไปบ้าง


Comments