โป๊ปฟรังซิส: "เราไม่สามารถนิ่งเฉยกับวิกฤติการณ์ผู้อพยพลี้ภัย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ เราไม่สามารถนิ่งเฉยกับวิกฤติการณ์ผู้อพยพลี้ภัย เพราะสาเหตุแท้จริงที่คนเหล่านี้กลายเป็นผู้ลี้ภัย มาจากความไม่ยุติธรรมในสังคมของพวกเขา ปัญหาความรุนแรง ยาเสพติด พวกเขาจึงต้องการแสวงหาชีวิตที่มั่นคงและดีขึ้น ทรงสอน เราทุกคนต้องกลับใจและเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อทุกคนกลับใจและสร้างความยุติธรรม สังคมจะดีขึ้นเอง


ช่วงบ่ายวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงไปภาวนา ณ พรมแดนระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริเวณนี้มีรั้วลวดหนามขวางกั้นอยู่เต็มไปหมด จากนั้น ทรงถวายมิสซาที่ลานกว้างของเมืองชิวดาด ฮัวเรซ ประเทศเม็กซิโก ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 250,000 คน โดยนี่คือพันธกิจสุดท้ายของการเยือนเม็กซิโกด้วย

บทอ่านวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ประกาศกโจนาห์ไปประกาศให้ชาวเมืองนีนะเวห์กลับใจ ซึ่งทุกคนก็ทำตามจริงๆ พระเจ้าจึงพอพระทัยและไม่ลงโทษพวกเขา พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันบทอ่านนี้ว่า

- การร่ำไห้คร่ำครวญเหนือความไม่ยุติธรรม การโกง และการกดขี่ข่มเหง ถือเป็นสิ่งดี นี่คือน้ำตาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราให้อ่อนลง ไม่แข็งกระด้าง น้ำตาที่ทำให้เรามองไปที่บาปที่เราต้องจมปลักอยู่กับมัน นี่คือน้ำตาที่สามารถทำให้เรากลับใจ

- บทอ่านในวันนี้ยังคงดังก้องมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ เสียงเรียกให้กลับใจท่ามกลางความโหดร้ายต่างๆ ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม พ่อจึงวอนขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทานให้พวกเราทุกคนกลับใจ ขอพระเจ้าประทานของขวัญแห่งการกลับใจให้เราด้วย

- ในเมืองชิวดาด ฮัวเรซ ซึ่งเป็นชายแดนเม็กซิโกและอเมริกา มีผู้อพยพมากมายต่างแสวงหาจะข้ามผ่านมันไปให้ได้ ทุกย่างก้าวกว่าจะผ่านไปได้ หลายคนต้องพบกับความไม่ยุติธรรมอย่างแสนสาหัส การตกเป็นทาส การถูกจำคุก ถูกกลั่นแกล้ง และมีอีกหลายคนตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

- สถานการณ์แบบนี้เราไม่สามารถเพิกเฉยได้ เราจะมาทำเป็นมองไม่เห็นไม่ได้ เราไม่สามารถปฏิเสธวิกฤติเช่นนี้ได้ เพราะโศกนาฏกรรมเหล่านี้ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลกแล้ว

- ความไม่ยุติธรรมเหล่านี้ได้ขโมยชีวิตของผู้อพยพจำนวนมาก ชีวิตที่มีความสุขได้อยู่กับครอบครัว ชีวิตที่ได้อยู่ในประเทศบ้านเกิดของตน แต่พวกเขาต้องมาพบกับความรุนแรงและยาเสพติดจนทำให้ต้องลี้ภัยไปแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้าเพื่อการกลับใจของทุกคน ขอพระหรรษทานที่จะเปิดใจเราเหมือนเปิดใจชาวนีนะเวห์ให้ได้ยินเสียงเรียกของพระองค์ มันจะต้องไม่มีการตายจากกันและการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองคนเดียวอีกต่อไป นี่คือเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง นี่คือเวลาแห่งการแสวงหาพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกคน

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่ชายแดนเม็กซิโก-สหรัฐอเมริกา


Comments