โป๊ปฟรังซิส: "เวลาเจอความจริงที่โหดร้าย สงฆ์และนักบวชจงอย่ายอมแพ้ต่อความยากลำบาก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนบรรดาพระสงฆ์และนักบวช เวลาเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้าย เราต้องอย่ายอมแพ้ยอมจำนนต่อสถานการณ์ความยากลำบาก ทรงย้ำ อาวุธสุดโปรดของปีศาจคือการทำให้คนยอมแพ้และถอดใจต่อความยากลำบาก มันคือการทำให้เราถอดใจจากการสู้ความลำบากมาอยู่ในความปลอดภัยแบบจอมปลอม ทั้งยังขัดขวางการประกาศพระวรสารอีกด้วยช่วงสายวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับบรรดาพระสงฆ์และนักบวชชาวเม็กซิกัน ภายในสนามเวนุสเตียโน่ การ์รันซ่า เมืองโมเรเลีย รัฐมิโชอากัน ประเทศเม็กซิโก

มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอน ใจความว่า

- วิบัติแก่พวกเราพระสงฆ์และนักบวช ถ้าเราไม่เป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งที่เราเห็นและได้ยินเกี่ยวกับพระเจ้า พวกเราไม่ได้เป็นและไม่ต้องการเป็นผู้ปกครองความศักดิ์สิทธิ์ พวกเราไม่ได้เป็นและไม่ต้องการเป็นลูกจ้างของพระเจ้า แต่พวกเราได้รับเชิญมาให้ร่วมแบ่งปันชีวิตของพระองค์

- พ่ออยากสอนพวกท่านว่า การสวดภาวนาคือกระบวนการเรียนรู้ของชีวิตนักบวช เราสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอในทุกวัน การภาวนาจะทำให้เราไม่แพ้การประจญ

- การประจญล่อลวงมักจะมาจากสิ่งที่ถูกครอบงำด้วยความรุนแรง การโกง การค้ายาเสพติด สิ่งเหล่านี้เมินเฉยต่อศักดิ์ศรีมนุษย์ และไม่แยแสต่อใบหน้าของผู้ที่กำลังทนทุกข์และด้อยโอกาสในสังคม

- เวลาเราเผชิญหน้ากับความจริง ปีศาจจะชนะเราด้วยอาวุธสุดโปรดของมัน นั่นคือ การทำให้เรายอมจำนนยอมแพ้ต่อสิ่งต่างๆ การยอมจำนนไม่ได้ทำให้เราเกิดความกลัวเท่านั้น แต่มันยังทำให้เราอยู่ในความปลอดภัยแบบมั่นคงจอมปลอมด้วย การยอมแพ้นี้ไม่ได้สกัดกั้นเราจากการประกาศพระวรสารเท่านั้น แต่ยังยับยั้งเราจากการสรรเสริญพระเจ้าอีกด้วย

- ดังนั้น ขอให้เราดูตัวอย่างจาก พระสังฆราช บาสโก้ บาซเกซ เด กีโรก้า พระสังฆราชชาวสแปนิชซึ่งเป็นพระสังฆราชองค์แรกของรัฐมิโชอากันที่ท่านอาศัยอยู่นี้ ท่านเป็นชาวสแปนิชที่กลายมาเป็นชาวอินเดียนแดง เพื่อดำเนินชีวิตร่วมกับชนพื้นเมืองโดยไม่ยอมจำนนต่อความยากลำบากต่างๆ ท่านต่อสู้เพื่อชาวอินเดียนแดงที่ถูกขายเป็นทาส ถูกกดขี่ข่มเหง และถูกขับไล่จนกลายเป็นคนเร่ร่อน ท่านไม่ยอมแพ้ แต่ท่านสู้ทุกทางเพื่อความยุติธรรมของพวกเขา

- เราก็เช่นกัน เราต้องนำความเจ็บปวดของเพื่อนมนุษย์มาเป็นแรงกระตุ้นให้เราภาวนามากๆ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และยังทำให้เราไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาที่เรากำลังเผชิญด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่เมืองโมเรเลีย เม็กซิโก


Comments