โป๊ปฟรังซิส: เราควรขอโทษชนพื้นเมือง หากเราเคยเหยียดหยามและกีดกันพวกเขา

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราควรออกมาขอโทษต่อ "ชนพื้นเมือง" อาทิ อินเดียนแดงและมายัน หากเราเคยเหยียดหยามและกีดกันพวกเขาออกจากสังคม ทรงชี้ มีหลายครั้งที่ชนพื้นเมืองถูกเข้าใจผิดจากสังคม และยังถูกเงินทองมอมเมาจนสูญเสียอัตลักษณ์ของตนไป
ช่วงสายวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับชนพื้นเมืองต่างๆ ในรัฐเชียปาส ทางตอนใต้สุดของประเทศเม็กซิโก ท่ามกลางชนพื้นเมืองต่างๆ ที่มาร่วมกว่า 150,00 คน มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์เกี่ยวกับการที่ชนพื้นเมืองถูกกดขี่ข่มเหง ใจความว่า

- ในหลายๆ สถานการณ์ วิถีการจัดการและระบบต่างๆ ได้ทำให้พวกท่านชนพื้นเมืองถูกเข้าใจผิดและถูกกีดกันออกจากสังคม บางคนมองค่านิยม วัฒนธรรม และประเพณีของท่านว่าด้อยคุณค่า ยิ่งไปกว่านั้น ชนพื้นเมืองยังถูกมอมเมาจากอำนาจ เงินทอง และเทรนด์การตลาด ทั้งหมดนี้ ได้ขโมยอัตลักษณ์ของพวกท่านไปจนหมดสิ้น เรื่องพวกนี้มันน่าเศร้าขนาดไหน!

- โลกวันนี้ซึ่งถูกทำลายด้วยวัฒนธรรมทิ้งขว้าง ยังต้องการพวกท่าน(ชนพื้นเมือง) เด็กๆ ยังต้องเรียนรู้คุณค่าการดำเนินชีวิตจากผู้อาวุโส โลกยังต้องเรียนรู้คุณค่าของความกตัญญูจากพวกท่าน เพราะพวกท่าน (อินเดียนแดงและมายัน) แสดงออกอย่างชัดเจนว่า พวกเขาให้คุณค่าผู้อาวุโสมากขนาดไหน

- สำหรับพวกเรา มันคุ้มค่าเพียงใดที่เราแต่ละคนจะตรวจสอบความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองและพูดออกมาว่า "ยกโทษให้ฉันด้วย" หากว่าเราทำผิดต่อชนพื้นเมือง เราควรจะกล้าออกมาขอโทษพวกเขา และตระหนักถึงคุณค่าที่พวกเขาได้มอบให้กับสังคม

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงรับประทานอาหารร่วมกับผู้แทนของชนพื้นเมืองด้วย โดยอาหารที่ทาน เป็นอาหารตามแบบฉบับชนพื้นเมืองทั้งหมด

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาให้ชนพื้นเมือง


Comments