โป๊ปฟรังซิส: "ไม่มีสถานที่ใดที่พระเมตตาของพระเจ้าไปไม่ถึง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ไม่มีสถานที่ใดที่พระเมตตาของพระเจ้าไปไม่ถึง แม้เราจะอยู่ในคุกก็ตาม ทรงแบ่งปัน คุกไม่ใช่สถานที่ให้โอกาสคนผิดกลับใจไปมีที่ยืนในสังคม แต่วันที่พวกเขาได้รับอิสรภาพแล้วออกมายืนที่ถนนนอกคุก เป็นพวกเราต่างหากที่จะให้โอกาสพวกเขาได้กลับมามีที่ยืนในสังคมอีกหรือไม่ ทรงสอน เรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เรากลับตัวกลับใจแล้วเริ่มเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ตนเองได้ ทรงชี้ เราสามารถยกย่องผู้ต้องขังที่กลับตัวกลับใจว่าเป็นประกาศกได้ เพราะเขาเคยผ่านประสบการณ์เลวร้ายและพร้อมสอนเราให้หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น ช่วงสายวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปเยี่ยมและให้โอวาทผู้ต้องขังกว่า 3,000 คนในทัณฑสถานเชนโตร เด เรอาดัปตาชิออง โซชิอัล เอาตาลาล เมืองชิวดาด ฮัวเรซ ซึ่งมีพรมแดนติดกับสหรัฐอเมริกาและตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศเม็กซิโก ความสำคัญของเรือนจำแห่งนี้คือเป็นหนึ่งในเรือนจำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเรื่องการดูแลผู้ต้องขังด้วย

สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า

- ไม่มีสถานที่ใดหรอกที่พระเมตตาของพระเจ้าจะไปไม่ถึง การฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมคือการรื้อฟื้นการจาริกเดินทางว่า เราต้องมีส่วนร่วมในปีศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจะได้ทำลายวงจรของความรุนแรงและอาชญากรรมให้หมดไปจากตัวเรา

- ความเมตตาของพระเจ้าคือการเตือนใจเราว่า การให้โอกาสคนทำผิดกลับสู่สังคม มันไม่ได้เริ่มต้นจากกำแพงในเรือนจำแห่งนี้ แต่มันเริ่มต้นที่ท้องถนนด้านนอกซึ่งเราให้โอกาสผู้ทำผิดได้มีที่ยืนอยู่ตรงนั้นต่างหาก

- ความเมตตาของพระเจ้ายังหมายถึง การเรียนรู้ว่า การเป็นนักโทษนั้นจะกลายเป็นอดีต และเราต้องเชื่อมั่นว่า เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีต แต่พ่ออยากบอกว่า พ่ออยากฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมกับพวกท่าน เพราะนี่คือโอกาสให้ท่านได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ตัวเองและก้าวเดินไปข้างหน้า

- ใครก็ตามที่เคยทนทุกข์ระทมจากความเจ็บปวดอันแสนสาหัสในชีวิตและสามารถกลับตัวกลับใจได้ พวกเราสามารถพูดได้เลยว่า เขาคนนั้นมีประสบการณ์จากนรกมาแล้ว และเขาสามารถที่จะเป็นประกาศกในสังคมได้ เพื่อจะสอนเราว่า อย่าได้ทำผิดพลาดแบบที่เขาคนนั้นเคยทำมาอีก

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเยี่ยมผู้ต้องขังในเมืองฮัวเรซ


Comments