โป๊ปฟรังซิส: "เราเป็นคริสตชนแต่ชื่อหรือเปล่า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงตั้งคำถาม เราเป็นคริสตชนแต่ชื่อหรือเปล่า เราเป็นเหมือนเศรษฐีที่แต่งตัวดีๆ มัวรื่นเริงอยู่แต่ในงานเลี้ยง จนลืมสนใจคนยากจนที่นั่งอยู่หน้าประตูอย่าง "ลาซารัส" หรือไม่ ถ้าเราเป็นแบบนี้ เราคือคนที่คิดถึงแต่ตัวเอง ทำตัวเป็นเหมือนคนมีศาสนา แต่กลับไม่สนใจ "คนชายขอบ" ที่ตกทุกข์ได้ยากเลย ทรงชี้ ความร่ำรวยแบบนี้คืออำนาจ ถ้าเรายึดติดกับมัน เราจะเป็นพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่ป่วยด้วยมะเร็งร้าย
มิสซาเช้าวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เศรษฐีที่แต่งกายอย่างดีซึ่งไม่เคยเหลียวแล "ลาซารัส" คนยากไร้ที่อยู่หน้าประตูบ้านของตนเลย

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระวรสารตอนนี้ถามตัวเราว่า "เราเป็นคริสตชนแต่ชื่อหรือเปล่า ถ้าเป็นเช่นนี้ เรากำลังเดินอยู่บนหนทางของการโกหก" หรือว่า "เราเป็นคริสตชนที่อยู่บนหนทางของชีวิต กล่าวคือ ลงมือทำงานช่วยเหลือคนยากไร้"

- ชายร่ำรวยคนนี้ รู้จักพระบัญญัติของพระเจ้า แน่นอน เขาไปศาลาธรรมในวันสับบาโต เขาเป็นศาสนิกชนแน่นอน แต่ว่า เขาปิดตัวเอง ขังตัวเองอยู่ในโลกของตนเอง โลกของงานเลี้ยงรื่นเริง เสื้อผ้าหรูๆ ความโอหัง และเพื่อนฝูง เขาไร้ความสามารถในการมองไปยังผู้อื่น ไร้ความสามารถในการตระหนักถึงความยากลำบากของเพื่อนมนุษย์ ตัวอย่างชัดเจน เขาไม่เคยคิดถึงความต้องการของคนรอบข้าง เขามัวคิดถึงแต่ตัวเอง คิดถึงแต่ความมั่งคั่งของตน คิดถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของตนเท่านั้น ชายร่ำรวยคนนี้ดูเป็นเหมือนพวกคนมีศาสนา แต่เขาไม่รู้จักคนชายขอบ ทั้งที่มันชัดเจนมากว่า คนชายขอบนั้นอยู่ที่หน้าประตูบ้านของเขา แต่เขากลับมองไม่เห็น

- ความร่ำรวยแบบนี้ก็คืออำนาจ ถ้าเรายึดติดกับสิ่งเหล่านี้ เราจะเป็นพระสงฆ์ที่เป็นเป็นโรคมะเร็งร้าย เป็นพระสังฆราชที่เป็นมะเร็งร้าย ถามตัวเองซิว่า บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราเป็นแบบนี้ ถ้าเราเป็นแบบนี้ เราจะสูญเสียชื่อในสวรรค์ ผิดกับคนยากจนที่พระเจ้ายังจำชื่อของเขาได้ว่าชื่อลาซารัส

- เป็นพระเจ้าที่ทรงเป็นคนยากไร้ที่มาเคาะประตูหัวใจของเรา ถ้าเราเป็นแบบเศรษฐีคนนั้น เราจะมองไม่เห็นพระเจ้า เราจะมองไม่เห็นเลยว่า รอบตัวเรามีคนต้องการความช่วยเหลือมากเท่าไหร่

- ตอนนี้ เราอยู่ในเทศกาลมหาพรต ดังนั้น ขอให้เราถามตัวเองว่า เราอยู่บนหนทางของการโกหกหรือเปล่า ขอพระเจ้าประทานพระหรรษทานให้เรามองเห็นลาซารัสที่อยู่ที่หน้าประตู ขอให้เรามองเห็นลาซารัสที่มาเคาะประตูหัวใจของเรา เพื่อที่พระเมตตาของพระเจ้าจะได้เข้ามาสู่จิตใจของเราได้

Comments