โป๊ปฟรังซิส: "เม็กซิโกควรเป็นประเทศที่พ่อแม่ได้กลับบ้านไปเล่นกับลูก หลังเลิกงาน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นเม็กซิโกเป็นประเทศที่พ่อแม่ได้กลับบ้านไปเล่นกับลูกหลังเลิกงาน ไม่ใช่พ่อแม่ต้องทำงานราวกับเครื่องจักรจนไม่มีเวลาดูแลลูกของตน ถ้าทำได้เช่นนี้ ผลประโยชน์จะตกอยู่กับเม็กซิโกเต็มๆ ทรงชี้ อย่านำผลกำไรมาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตคน อย่าใช้งานลูกจ้างราวกับแรงงานทาส ทรงถาม อยากให้ลูกหลานจดจำการจ้างงานในเม็กซิโกแบบไหน ระหว่าง เป็นประเทศที่ค่าแรงต่ำเกินจริง นายจ้างเห็นแก่ตัว หรือเป็นประเทศที่เหมาะสมกับการทำงานอย่างแท้จริง


ช่วงบ่ายวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะและให้โอวาทแก่บรรดานักธุรกิจชาวเม็กซิกันกว่า 3,000 คน ภายในวิทยาลัยบาชิเยเรส รัฐชิฮัวฮัว ประเทศเม็กซิโก

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้ข้อคิดกับพวกเขาว่า

- ในวงการธุรกิจ หลายบริษัท ห้างร้าน หรือสมาคม อาจถูกมองว่าเป็นคู่แข่งกัน แต่ที่สุดแล้ว พวกเขาก็รวมเป็นหนึ่งโดยอาศัยความรับผิดชอบเดียวกัน นั่นคือ แสวงหาการจ้างงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม เฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน

- หนึ่งในหายนะสำหรับเยาวชนคือการขาดโอกาสที่จะเรียนหนังสือและมีงานทำ ในหลายๆ กรณี การขาดโอกาสเหล่านี้นำไปสู่ความยากจน ซึ่งความยากจนนี้แหละที่นำเยาวชนตกลงไปในวัฏจักรของยาเสพติดและความรุนแรง

- พ่ออยากให้ทุกคนมีความฝัน ฝันว่า เม็กซิโกจะเป็นประเทศที่หลังจากเลิกงานแล้ว คุณพ่อและคุณแม่ทุกคนสามารถมีเวลาเล่นกับลูก ไม่ใช่พ่อแม่ต้องทำงานหนักราวกับเครื่องจักรจนไม่มีเวลาให้ลูกของตัวเอง ถ้าฝันนี้เป็นความจริง ผู้ชนะตัวจริงคือประเทศเม็กซิโก

- พวกท่านอยากทิ้งมรดกความทรงจำอะไรไว้ให้ลูกหลานล่ะ พวกท่านอยากให้ลูกหลานจดจำไหมว่า เม็กซิโกเป็นประเทศที่บริษัทต่างๆ จ่ายเงินเดือนต่ำเกินความจริง เป็นประเทศที่นายจ้างแสวงหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเป็นประเทศที่มีการขู่กรรโชกกันในที่ทำงานอย่างนั้นหรือ หรือว่าเราอาจมอบความทรงจำให้พวกเขาว่า เม็กซิโกเป็นประเทศที่เหมาะสมแก่การทำงานอย่างแท้จริง

- อย่างไรก็ตาม สิ่งเลวร้ายสุดที่เราจะทิ้งให้ลูกหลานคือระบบเศรษฐกิจ การเมือง และการงาน เต็มไปด้วยการคดโกง การทารุณกรรม และขาดความเสมอภาค

- สิ่งหนึ่งที่พ่ออยากเตือนสติพวกท่านคือ กำไรและเงินต้องไม่ถูกให้ความสำคัญมากกว่าตัวคน อย่าใช้งานลูกจ้างราวกับแรงงานทาส เหนือสิ่งอื่นใด กำไรและเงินต้องถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคุณความดี เราต้องอย่านำกำไรและเงินมาเป็นตัวกำหนดชีวิตคน

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบบรรดานักธุรกิจชาวเม็กซิกันComments