โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชคาทอลิกอย่ากลัวความโปร่งใส พระศาสนจักรไม่ต้องการสังฆราชที่ทำตัวเป็นเจ้าชาย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกชาวเม็กซิกัน อย่ากลัวความโปร่งใส อย่าเสียเวลากับเรื่องไร้สาระ เช่นนินทา อย่าทำตัวหลบๆ ซ่อนๆ ไม่กล้าประณามความชั่วร้าย อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง คิดว่าตนเหนือกว่าคนอื่น อย่าทะเยอทะยานหาความก้าวหน้าจากการทำหน้าที่สงฆ์ ทรงชี้ เวลาเปิดเสกอาสนวิหารใหม่ อย่าลืมดูแลสัตบุรุษในวัดหลังเล็กๆ เก่าๆ ด้วย ทรงแนะ ถ้าพระสังฆราชมีปัญหากับพระสงฆ์ จงคุยกันซึ่งๆ หน้า ถ้าสถานการณ์เลวร้ายมาก จงขอโทษและต้องรักษาเอกภาพในหมู่สงฆ์ ทรงย้ำ พระศาสนจักรไม่ต้องการพระสังฆราชที่เป็น "เจ้าชาย" แต่เราต้องการประจักษ์พยานถึงพระเจ้า 







1) อย่ากลัวความโปร่งใส - พ่อขอร้องพวกท่านพระสังฆราชผู้มีวิสัยทัศน์ที่ใสสะอาด จงอย่ากลัวความโปร่งใส พระศาสนจักรไม่ต้องการความมืดเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการทำงาน จงระวังอย่าให้วิสัยทัศน์ของท่านมืดมิดด้วยจิตตารมณ์ทางโลก อย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในการคดโกงจากวัตถุนิยม

2) อย่าเสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง อาทิ การนินทา การแบ่งก๊กแบ่งก๊วน การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และการวางแผนเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าในหน้าที่

3) อย่าประเมินภัยคุกคามจากยาเสพติดที่มีต่อเยาวชนต่ำเกินไป อย่าทำตัวหลบๆ ซ่อนๆ ไม่กล้าประณามเรื่องเลวร้ายแบบนี้ พวกท่านคือประกาศก! ต้องการเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้อง

4) จงออกไปใกล้ชิดกับสัตบุรุษ ทั้งในครอบครัวต่างๆ โรงเรียน และชุมชน

5) พ่อขอเรียกร้องพวกท่านใส่ใจต่อชนพื้นเมือง (อินเดียนแดง) เพราะพวกเขาสร้างคุณค่ามากมายให้กับประวัติศาสตร์ของเม็กซิโก

6) อย่าเหนื่อยล้ากับการประกาศข่าวดีและสอนคำสอน จงเอาชนะการประจญล่อลวงที่ทำให้เราหลงตัวเองว่า เราเก่งกว่าคนอื่น เหนือกว่าคนอื่น จงเอาชนะความเย็นชาไม่รู้สึกทุกข์ร้อนกับทุกข์ของสัตบุรุษ อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง และพ่อย้ำอีกครั้ง อย่าแสวงหาความก้าวหน้าและทะเยอทะยานจากการทำหน้าที่พระสงฆ์เด็ดขาด

7) เวลาที่พระศาสนจักรเปิดและเสกอาสนวิหารใหม่ เราต้องอย่าลืมมองตัวเองในบ้านหลังเก่าที่เล็กๆ ด้วย เพราะพระเจ้าประทับอยู่ในตัวของผู้ต่ำต้อย ผู้ยากไร้ ผู้กำพร้า และผู้ต้องการความช่วยเหลือ

8) ถ้าพระสังฆราชมีปัญหากับบรรดาพระสงฆ์ จงแก้ปัญหาด้วยการพูดกันต่อหน้า ถ้าสถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆ จงกล้าขอโทษ แต่สำคัญสุดคือต้องรักษาเอกภาพในกลุ่มพระสงฆ์ให้ได้

9) พระศาสนจักรไม่ต้องการพระสังฆราชที่เป็น "เจ้าชาย" แต่เราต้องการประจักษ์พยานถึงพระเจ้า

10) สุดท้าย อย่าทอดทิ้งผู้ลี้ภัย เพราะพวกเขาต้องบอบช้ำมามากพอแล้ว ทั้งครอบครัวต้องกระจัดกระจายไปคนละทาง บางคนต้องสูญเสียสมาชิกคนรักไป


Comments