โป๊ปฟรังซิส: มหาพรตคือเวลาที่เราจะกระชากหน้ากากจากการประจญล่อลวงชีวิตคริสตชน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ มีการประจญล่อลวง 3 อย่างที่คริสตชนต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ความร่ำรวยจากการยึดครองสมบัติส่วนรวม มาเป็นสมบัติของกลุ่มตนเอง, ความหยิ่งยะโส และความทะนงตนที่คิดว่าเราเหนือกว่าคนอื่นเสมอ ทรงสอน มหาพรตคือเวลาให้เราพิจารณาความรู้สึกและเปิดตามองความไม่ยุติธรรมที่เราพบเห็น ทั้งยังเป็นเวลาให้เรากระชากหน้ากากจากการประจญล่อลวงทั้งสามนี้ให้ออกมาให้ได้


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาที่ศูนย์การศึกษาแห่งเอกาเตเป็ก รัฐเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 300,000 คน พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงถูกปีศาจประจญล่อลวง 3 ครั้ง แต่พระองค์ทรงชนะมันได้ เพราะฤทธานุภาพของพระเจ้าสามารถชนะทุกสิ่ง

มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- มหาพรตคือช่วงเวลาสำหรับการพิจารณาความรู้สึกและเปิดตามองความอยุติธรรมที่ขัดขวางความฝันและแผนการของพระเจ้า นี่คือช่วงเวลาที่เราจะกระชากหน้ากากการประจญล่อลวง 3 อย่าง ซึ่งกัดกร่อนภาพลักษณ์ที่พระเจ้าต้องการสร้างขึ้นในตัวเรา

- การประจญล่อลวงแรกคือความมั่งคั่งจากการยึดครองสมบัติส่วนรวม มาเป็นสมบัติเพื่อคนของตัวเอง นี่คือความมั่งคั่งที่มีรสชาติของความเจ็บปวด ขมขื่น และทุกข์ระทม นี่คือขนมปังที่ครอบครัวที่คดโกงหรือสังคมที่ขี้โกงมอบให้กับลูกหลานของตนไปรับประทาน

- การประจญล่อลวงที่สองคือความหยิ่งยะโส นี่คือการกีดกันคนอื่นที่ไม่เหมือนเราให้ออกไปจากเรา

- การประจญล่อลวงที่สามคือความทะนงตน มันคือความคิดที่มองว่าตนเหนือกว่าคนอื่น

- ทั้งสามนี้คือการประจญล่อลวงที่คริสตชนต้องเผชิญทุกวัน มันคือการประจญล่อลวงที่กัดกร่อน ทำลาย และกีดกันความชื่นชมยินดีและความสดใหม่ของพระวรสาร นี่คือการประจญที่ปิดกั้นเราให้อยู่ในวัฏจักรของบาปและการทำลายล้างทุกสิ่ง

- แล้วตัวเราล่ะ เรารู้ตัวไหมว่าเราพบการประจญล่อลวงเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน เรารู้สึกห่วงใยคนอื่นบ้างไหม เราห่วงใยพวกเขาหรือเปล่าว่ากินขนมปังที่เป็นพิษจากการโกงเข้าไปหรือไม่

- ด้วยเหตุนี้ พระศาสนจักรจึงมอบของขวัญในเทศกาลมหาพรตให้เรานั่นคือการกลับใจ พระเจ้าทรงต้องการรักษาจิตใจของเราทุกคน พระองค์คือพระเจ้าที่มีนามว่าความเมตตา ดังนั้น ในเทศกาลมหาพรต ขอให้เรากลับใจอย่างแท้จริง อย่ายอมแพ้ต่อการประจญล่อลวงที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่ศูนย์การศึกษาแห่งเอกาเตเป็ก

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเยี่ยมโรงพยาบาลเด็ก

Comments