โป๊ปฟรังซิส: ขอให้เราตอบ YES กับพระเจ้าเหมือนแม่พระ มอบสิ่งดีที่สุดให้พระ และออกไปช่วยเหลือคนอื่น

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซา ณ มหาวิหารแม่พระแห่งกัวดาลูเป้ กรุงเม็กซิโก ซิตี้ ประเทศเม็กซิโก โดยนี่เป็นสักการะสถานแม่พระที่มีผู้แสวงบุญมาเยือน "มากที่สุดในโลก" ด้วย


พระวรสารประจำมิสซานี้ เป็นเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวแก่แม่พระว่า แม่พระจะตั้งครรภ์ด้วยอานุภาพของพระจิต จากนั้น แม่พระตอบรับแผนการของพระเจ้า และได้เสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบ็ธที่กำลังตั้งครรภ์ พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า

- พวกเราต้องเป็นเหมือนแม่พระที่ตอบรับ (YES) ต่อพระประสงค์ของพระเจ้า แม่พระให้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะให้ได้แด่พระเจ้า จากนั้น ก็ออกไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วย

- สำหรับการประจักษ์ของแม่พระที่กัวดาลูเป้ เมื่อ ค.ศ.1531 พระเจ้าทรงยกความหวังของผู้ต่ำต้อย ผู้ทนทุกข์ ผู้ถูกทอดทิ้ง และผู้ถูกปฏิเสธ เหมือนที่ นักบุญฮวน ดีเอโก้ (คนที่แม่พระประจักษ์มาหา) ถูกมองว่า เป็นคนต่ำต้อยและไร้ค่า ได้พบกับความหวังและพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของตน

- สักการะสถานแห่งนี้คือชีวิตของลูกๆ ของพระเจ้า ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานะใด พระเจ้าทรงต้อนรับทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนที่ดูไร้อนาคตและต้องพบกับความเจ็บปวดไม่รู้จักจบสิ้น นอกจากนี้ พระเจ้ายังต้อนรับคนชราที่ถูกหลงลืมและไม่มีใครสนใจ

- พ่อขอให้เราทุกคนมั่นใจเถิดว่า แม่พระดำเนินชีวิตอยู่กับคนยากไร้และคนที่กำลังทนทุกข์ระทม ทุกคนที่กำลังร้องไห้เศร้าโศกจะไม่ร่ำไห้แบบเสียเปล่าอย่างแน่นอน

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงไปภาวนาหน้ารูปแม่พระแห่งกัวดาลูเป้ ซึ่งเป็นรูปจริงอีกด้วย
Comments