โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกที่พูดอย่างเดียว แต่ไม่ทำ ไม่ต่างอะไรกับการหลอกลวง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน มีหลายคนพูดว่าตัวเองเป็นคาทอลิก แต่ไม่เคยปฏิบัติตนเป็นคาทอลิกที่แท้จริง อาทิ พ่อแม่ที่อ้างตนเป็นคาทอลิก แต่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกและพูดคุยกับลูก การกระทำแบบนี้ ไม่ต่างอะไรกับวิถีทางโลก นั่นคือ พูดแล้วไม่ทำ ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการหลอกลวง ทรงหวังเห็นคาทอลิกแยกแยะให้ออกว่า ความแตกต่างระหว่างการพูดกับการทำเป็นอย่างไร เพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นพวกที่พูดอย่างเดียว แต่ไม่เคยลงมือทำ
มิสซาเช้าวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือประกาศอิสยาห์ พระเจ้าตรัสว่า "มาพิจารณาความด้วยกันกับเรา แม้บาปของท่านจะแดงเหมือนผ้าสีเลือดหมูหรือผ้าสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะและขนแกะ แต่ถ้าท่านเป็นคนดื้นรั้นและกบฏ ท่านจะเป็นเหยื่อของคมดาบ" ส่วนพระวรสาร พระเยซูสอนว่า "ถ้าธรรมาจารย์และฟาริสี สอนสิ่งใด จงปฏิบัติตามคำสอนของเขา แต่อย่าปฏิบัติตามพฤติกรรมของเขา เพราะเขาพูด แต่ไม่ปฏิบัติ"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระเจ้าสอนเราถึงการกระทำ ลองดูซิ บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราพบคนจำนวนมากในพระศาสนจักร รวมทั้งตัวเราเอง ที่เอาแต่พูดว่า "พวกเราเป็นคาทอลิกที่ศรัทธา" แล้วเป็นอย่างไรล่ะ มีพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากที่บอกว่าตัวเองเป็นคาทอลิก แต่ไม่เคยมีเวลาพูดคุยกับลูก ไม่มีเวลาเล่นกับลูก และไม่มีเวลาฟังลูกพูด บางที เด็กอาจมีคนเลี้ยงที่สถานเลี้ยงเด็ก ส่วนพ่อแม่ก็ยุ่งมากและไม่มีเวลาไปเยี่ยมลูก พวกเขาปล่อยลูกทิ้งไว้อย่างนั้น แต่เมื่อถึงเวลา พ่อแม่พูดว่า "ฉันเป็นคาทอลิก ฉันเป็นสมาชิกของหน่วยงานคาทอลิกนั้น" การที่เขาทำแบบนี้ นี่คือศาสนาของการพูด เขาพูดตามวิถีของโลก การพูดแล้วไม่ทำอะไรเลยคือการหลอกลวง

- การเป็นคริสตชนหมายถึงการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า และเมื่อวันสุดท้ายมาถึง พระเจ้าจะถามเราว่า ท่านทำอะไรมาบ้าง พระองค์จะไม่ถามเราว่า ท่านพูดถึงเราอย่างไร

- ส่วนพระวรสารของนักบุญแม็ทธิว นี่คือชีวิตคริสตชน คริสตชนบางคนพูดอย่างเดียว พูดจนนำไปสู่ความโอหังและการเสแสร้งเป็นคริสตชน วิถีแบบนี้ไม่ใช่คริสตชนเลย

- ขอพระเจ้าประทานปรีชาญาณให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ความแตกต่างระหว่างการพูดและทำนั้นเป็นอย่างไรด้วยเถิด


Comments