Posts

พระสังฆราชท้องถิ่นออกแถลงการณ์ "แม่พระไม่ได้ประจักษ์ที่เมดยูร์กอร์เย"

Image
พระสังฆราช รัตโก้ เปริช พระสังฆราชแห่งมอสตาร์-ดุฟโน่ ประเทศบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีน่า ซึ่งเป็นสังฆมณฑลที่ "เมดยูร์กอร์เย" อยู่ในการปกครอง ได้ออกแถลงการณ์บนเว็บไซต์สังฆมณฑล ระบุว่า แม่พระไม่ได้ประจักษ์ที่เมดยูร์กอร์เย แต่อย่างใด  พระสังฆราช เปริช กล่าวในแถลงการณ์ว่า มีคณะกรรมการสอบสวนการประจักษ์ของแม่พระที่เมดยูร์กอร์เย 4 ชุด เริ่มตั้งแต่ คณะกรรมการของสังฆมณฑล ค.ศ.1982-1984 และ ค.ศ.1984-1986 จากนั้นเป็นคณะกรรมการของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งยูโกสลาเวีย ค.ศ.1987-1990 แต่คณะกรรมการทั้งสามชุด ไม่สามารถยืนยันถึงการประจักษ์ของแม่พระที่เมดยูร์กอร์เยได้ว่า เป็นเรื่องจริง จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงจัดตั้งคณะกรรมการชุดที่สี่ ซึ่งทำการสอบสวนตั้งแต่ค.ศ.2010-2014 แต่ก็ยังไม่มีการแถลงผลการสอบสวนว่าเป็นเช่นไร ล่าสุด พระสังฆราช รัตโก้ เปริช ได้ออกแถลงผ่านเว็บไซต์ว่า "เป็นที่แน่ชัดตั้งแต่ต้นแล้วว่า ไม่ได้มีเหตุการณ์แม่พระประจักษ์เกิดขึ้นจริงที่เมดยูร์กอร์เย" พระสังฆราชเปริช กล่าวว่า คณะกรรมการทุกชุดได้ศึกษาเทปสัมภาษณ์ของบุคคลทั้งหกที่บอกว่าได้รับการปร

โป๊ปฟรังซิส - จงมีใบหน้าและดวงตาชื่นชมยินดีเวลาสละวัตถุทางโลกแล้วติดตามพระเจ้า

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน เราต้องมีใบหน้าและดวงตาชื่นชมยินดีเวลาสละวัตถุทางโลกแล้วติดตามพระเจ้า  อย่าทำตัวเหมือนชายหนุ่มที่หน้าเศร้าหมอง เมื่อถูกขอให้สละทรัพย์สมบัติแล้วมาติดตามพระเยซู  ช่วงเช้าวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสว่า "ไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือน พี่น้อง บิดามารดา บุตร หรือไร่นา เพราะเห็นแก่เรา เพราะเห็นแก่ข่าวดี จะไม่ได้รับการตอบแทนในโลกนี้ เขาจะได้บ้านเรือน พี่น้อง มารดา บุตร ไร่นา พร้อมกับการเบียดเบียนและในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร" ส่วนบทอ่านวันนี้จากหนังสือบุตรสิรา สอนว่า "อย่าตระหนี่ผลิตผลแรกจากงานที่ทำ ทุกครั้งที่ถวายเครื่องบูชา จงมีหน้าตายิ้มแย้ม จงถวายรายได้หนึ่งในสิบส่วนด้วยความยินดี" พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับทุกอย่าง แต่ต้องสละทุกอย่าง เราจะตระหนักได้อย่างไรว่า เรากำลังเดินตามหนทางของการมอบทุกสิ่ง เพื่อจะได้รับทุกสิ่ง บทอ่านแรกสอนเราแล้วว่า "อย่าตระหนี่ อย่ามัวแต่กั๊กขอ

โป๊ปฟรังซิส - วิธีเผชิญหน้าและชนะความแตกแยกคือเราต้องสุภาพถ่อมตน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ วิธีเผชิญหน้าและชนะความแตกแยกคือเราต้องสุภาพถ่อมตน เหมือนที่นักบุญเปาโลแสดงให้เห็นเวลาอภิบาลคริสตชนเมืองโครินธ์ ซึ่งท่านเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกับพวกเขา  ทรงสอน การเป็นคนสุภาพถ่อมตนเวลาประกาศข่าวดี หมายถึง เราต้องไม่ทำให้ตนเองเป็นจุดสนใจ แต่ต้องตระหนักว่างานนี้ขึ้นกับพระเจ้า เพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าจะทำงานในตัวเรา  ทรงเน้น คริสตศาสนสัมพันธ์ไม่มีวันบรรลุผลถ้าคุยกันแต่เชิงเทวศาสตร์ แต่มันจะสำเร็จถ้าคาทอลิกและแองกลิกันร่วมมือกันทำงานในสังคม ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังโบสถ์นักบุญทั้งหลาย (Anglican Parish of All Saints) ซึ่งเป็นโบสถ์แองกิลกันในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อร่วมงานฉลอง 200 ปีของการก่อตั้งชุมชนแองกลิกันในกรุงโรม นอกจากนี้ การมาเยือนครั้งนี้ ทำให้พระสันตะปาปา ฟรังซิส เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่มาเยือนโบสถ์แองกลิกันในกรุงโรมด้วย โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันกับทุกคนว่า - สองศตวรรษที่ผ่านมา หลายสิ่งได้เปลี่ยนไปมากระหว่างแองกลิกันกับคาทอล

โป๊ปฟรังซิส - การแสวงหาเงินแบบเอาเป็นเอาตายเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ในจิตใจ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน การแสวงหาเงินแบบเอาเป็นเอาตายเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ในจิตใจ ทั้งที่เงินเป็นวัตถุไม่ยั่งยืนแต่เป็นหลายคนก็ถอยห่างจากพระเจ้าเพื่อไปเทิดทูนเงิน  ทรงสอน การที่พระเยซูตรัสว่า "อย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้" คือการบอกเราให้วางใจในพระบิดาผู้ไม่เคยลืมลูกของพระองค์ และสอนให้เรากล้าเผชิญปัญหาด้วยความกล้า  ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนว่า "เราจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองไปพร้อมกันไม่ได้  ... อย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้จะกังวลสำหรับตนเอง แต่ละวันมีทุกข์มากพออยู่แล้ว" พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า - พระเยซูทรงสอนเราว่าอย่ากังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ จงจำไว้ว่า เหนือสิ่งอื่นใด ยังมีพระบิดาผู้ไม่เคยลืมลูกของพระองค์ การวางใจในพระบิดาไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างมีเวทมนต์ แต่มันเป็นการยอมให้ตัวเราเองได้เผชิญหน้ากับปัญหาในตอนนั้นด้วยความกล้า เพราะเราวางใจในพระบิดาผู้ทรงรักเราอย่างมาก - พระเจ้าทรงเป

โป๊ปฟรังซิส - อย่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดที่ใช้หลักคำสอนตัดสินปัญหาแบบผิดๆ โดยไร้ความเมตตา

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าทำตัวเป็นคนหน้าซื่อใจคดที่ใช้หลักคำสอนมาตัดสินปัญหาแบบผิดๆ เหมือนพวกฟาริสี อาทิ การพูดแค่ว่า "แบบนี้ทำได้ แบบนั้นทำไม่ได้"  เพราะในความเป็นจริง พระเยซูไม่เคยใช้นิสัยแบบนี้ พระองค์ทรงตัดสินปัญหาโดยใช้หลักความยุติธรรมคู่กับความเมตตา  ทรงชี้ การจะเข้าใจแนวคิดความยุติธรรมคู่กับความเมตตา เป็นเรื่องยากมาก แต่ถ้าเราทำได้ เราจะมีความสุขและคนอีกมากก็จะมีความสุขด้วย  ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พวกฟาริสีถามพระเยซูว่า "ถูกต้องหรือไม่ที่ชายจะหย่ากับภรรยา" พระเยซูไม่ตรัสตอบฟาริสี แต่หลังจากนั้น พระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า "ผู้ใดหย่าร้างกับภรรยาและไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง เขาก็ทำผิดประเวณีต่อภรรยาคนเดิม ถ้าหญิงคนหนึ่งหย่ากับสามีไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทำผิดประเวณีเช่นเดียวกัน" พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า - เป็นอีกครั้งที่เราได้ยินคำถามที่มาทดสอบพระบุตรของพระเจ้า แต่พระเยซูไม่ตอบคำถามเหล่านี้ว่ามันถูกต้องหรือไ

โป๊ปฟรังซิส - คาทอลิกอย่าดำเนินชีวิตสองมาตรฐาน เช่นศรัทธาพระเจ้าแต่เอาเปรียบคนจน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ คาทอลิกอย่าดำเนินชีวิตสองมาตรฐาน เช่น ทำตัวศรัทธา ทำบุญเยอะ ไปร่วมมิสซาเป็นประจำ แต่ใช้ชีวิตกดขี่ลูกจ้างของตน จ้องหาผลประโยชน์จากคนอื่น ทำธุรกิจสกปรกและฟอกเงิน  ถ้าเป็นแบบนี้อย่าเป็นคาทอลิกเลย เป็นคนไม่เชื่อพระเจ้าจะดีกว่า เพราะการเป็นคาทอลิก เราต้องเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า ไม่ทำดำเนินชีวิตสร้างความเสื่อมเสียและเอาเปรียบคนอื่น  ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนว่า "จงตัดมือข้างที่ทำให้ท่านทำบาปทิ้ง ... ถ้าตาข้างหนึ่งเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงควักมันทิ้ง เพราะท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีมือและตาข้างเดียว ยังดีกว่ามีมือและตาสองข้างแต่ต้องตกนรก" พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - การทำเรื่องเสื่อมเสียหรือทำบาปคืออะไร มันคือการพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่ง นี่คือชีวิตสองมาตรฐาน ว่าแต่ชีวิตสองมาตรฐานคืออะไร มันคือการบอกว่า 'ผมเป็นคาทอลิก ผมไปร่วมมิสซาสม่ำเสมอ ผมเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น แต่ชีวิตของผมไม่ใช่คริสตชน

โป๊ปฟรังซิส - ขอพระเจ้าช่วยเรารู้สึกผิด เวลาทำงานให้พระศาสนจักรแล้วเรามักใหญ่ใฝ่สูง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราต้องสวดขอพระเจ้าช่วยเรารู้สึกผิด เวลาทำงานให้พระศาสนจักรแล้วเราเกิดความมักใหญ่ใฝ่สูงว่าเราต้องยิ่งใหญ่กว่าคนอื่น  ทรงยกตัวอย่าง  ความมักใหญ่ใฝ่สูงที่เห็นได้ชัดคือพวกที่สู้กันในชุมชนวัด เพื่อจะได้เป็น "ประธานกลุ่มต่างๆ" และใช้ตำแหน่งนั้นไต่เต้าพาตัวเองให้สูงขึ้นไปอีก  หรือจะเป็นในกลุ่มพระสงฆ์ที่พูดจาให้ร้ายกัน เพื่อตัวเองจะได้ไต่เต้าให้สูงขึ้น นอกจากนี้ บรรดาพระสังฆราชก็ต้องระวังการประจญทางความคิดที่ว่า เราสำคัญที่สุดในสังฆมณฑล ไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าเรา  ช่วงเช้าวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือบุตรสิรา ใจความสำคัญคือ "ถ้าท่านปรารถนาจะรับใช้พระเจ้า จงเตรียมตัวรับการทดลองเถิด จงมีใจเที่ยงตรงและมั่นคง อย่าตกใจเมื่อทุกข์ยาก" ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ แต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจและไม่กล้าถาม จากนั้น บรรดาศิษย์เถียงกันว่าใครยิ่งใหญ่กว่ากัน พระเยซูจึงตรัสสอนว่า "ถ้าผู้ใดอยากเป็นคน

โป๊ปฟรังซิส - ทุกคนมีศัตรูและคนนินทาลับหลัง อย่าแค้นแต่จงภาวนาให้คนเหล่านั้นมากๆ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ เราทุกคนมีศัตรูและเจอคนชอบนินทาลับหลัง แต่เราต้องเปลี่ยนมุมมองอย่าอาฆาตและเคียดแค้นเขา เพราะเขาก็เป็นลูกของพระบิดาเหมือนกัน  ตรงกันข้าม เราควรภาวนาให้คนที่ไม่ชอบเรา ภาวนาวันละครั้ง เพียงเท่านี้เราก็จะถอยออกจากความแค้น และออกเดินบนหนทางของความศักดิ์สิทธิ์  ทรงชี้ นิสัยอาฆาตและเคียดแค้น ไม่ใช่นิสัยคริสตชน เช่นเดียวกับคำพูดที่ว่า "แกทำแบบนี้กับข้า แกจะต้องชดใช้อย่างสาสม" นี่ก็ไม่ใช่ภาษาคริสตชนเช่นกัน ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปอภิบาลสัตบุรุษและถวายมิสซาที่วัดซานตา มารีอา โยเซฟา แห่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู ซึ่งตั้งอยู่ที่ปอนเต ดิ โน่า ทางทิศตะวันออกของกรุงโรม มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า - พระวรสารวันนี้ พระเยซูสอนเราว่า 'อย่าตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว' ดังนั้น พ่อขอร้องทุกคนอย่าเดินบนถนนของความอาฆาตหรือความเคียดแค้น นิสัยแบบนี้ไม่ใช่คริสตชน ตรงกันข้าม จงสวดภาวนาให้กับคนที่ต้องการทำชั่ว เพราะการทำแบบนี้จะยับยั้งสงครามและนำมาซึ่งสันติ นอกจากนี้ นี่ยังเป็นห

โป๊ปฟรังซิส - คนที่ได้รับเลือกเป็นโป๊ปไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุด แต่เป็นคนที่พระเจ้าต้องการมากสุดในช่วงนั้น

Image
เมื่อครู่นี้ ผมนั่งดู สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยี่ยมสัตบุรุษที่วัดซานตา มารีอา โจเซฟา แห่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู กรุงโรม พิธีการแรก พระสันตะปาปาทรงพบกับเด็กๆ และตอบคำถามพวกเขาอย่างเป็นกันเอง คำถามน่าสนใจ มีว่า "พระองค์มาเป็นพระสันตะปาปาได้อย่างไรครับ" พระสันตะปาปาตอบว่า "พ่อจ่ายเงินเพื่อได้เป็นพระสันตะปาปาหรือ ไม่ใช่แบบนั้น! พระคาร์ดินัลมารวมตัวกันเพื่อลงคะแนนเลือกพระสันตะปาปา เราคุยกัน ปรึกษาหารือเรื่องประวัติที่ดีที่สุด พระคาร์ดินัลตัดสินใจด้วยเหตุผลประสามนุษย์ แต่พระเจ้าทรงส่งพระจิตลงมาเพื่อช่วยเหลือในการเลือกตั้งนี้ ทุกคนลงคะแนน และคนที่ได้รับคะแนนสองในสามก็ได้เป็นพระสันตะปาปา ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีพระคาร์ดินัลเข้าร่วมทั้งหมด 115 คน พ่ออยากถามพวกลูกว่า 'ใครคือคนที่ฉลาดที่สุด'" เด็กๆ: "ก็พระองค์ไง" พระสันตะปาปา: "ไม่เลย คนที่ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุด ไม่จำเป็นว่าเขาต้องเท่ห์ที่สุด แต่เขาคือคนที่พระเจ้าทรงต้องการสำหรับพระศาสนจักรในช่วงเวลานั้น" เด็กๆ: "พระอง

โป๊ปฟรังซิส - หน้าที่คริสตชนคือร้องหาความยุติธรรม ไม่ใช่ตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ การที่พระเยซูสอนเราว่า "อย่าตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว" จะกลายเป็นว่าความยุติธรรมจะถูกเมินเฉย แต่เราต้องร้องหาความยุติธรรมเพราะนี่คือหน้าที่ของคริสตชน  ตรงกันข้าม เราต้องอย่าแก้แค้นหรือสนับสนุนการแก้แค้น รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงความรุนแรงและความเกลียดชัง  ทรงชี้ การที่พระเยซูสอนเราให้รักศัตรู ไม่ได้หมายความว่าให้เราเห็นด้วยกับการทำชั่วของเขา แต่ศัตรูก็เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า เขาถูกสร้างมาตามแบบของพระเจ้า เพียงแต่พระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเขา ถูกบดบังด้วยการกระทำของปีศาจ ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวกับบรรดาศิษย์ว่า "อย่าตอบโต้คนชั่ว ผู้ใดตบแก้มขวา จงยื่นแก้มซ้ายให้เขาตบด้วย ... จงรักศัตรู จงภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน" พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - พระวรสารวันนี้ พระคริสตเจ้าแสดงออกถึงแนวทางแห่งความยุติธรรมที่แท้จริง ผ่านทางกฎของความ