Posts

โป๊ปฟรังซิส - ทุกวันนี้การพูดจาใส่ร้ายกลายเป็นเรื่องปกติ มันทำให้ความรุนแรงฝังอยู่ในคำพูดของเรา

โป๊ปฟรังซิส - ผู้ประกาศพระวาจาต้องตรงไปตรงมา ภาวนา และทำตัวเหมือนแกะในฝูงหมาป่า

โป๊ปฟรังซิสเขียนคำนำบนหนังสือของคนที่ถูกสงฆ์คาทอลิกล่วงละเมิดทางเพศ

โป๊ปฟรังซิส - ความเคียดแค้นและขุ่นเคืองคือจุดเริ่มของความเป็นศัตรูและทำลายความเป็นพี่น้อง

กลุ่มคาร์ดินัลที่ปรึกษาเพื่อปฏิรูปโรมันคูเรีย แถลงสนับสนุนและภักดีต่อโป๊ปฟรังซิส

โป๊ปฟรังซิส - การสบประมาทหรือดูหมิ่นคนอื่นไม่ต่างจากการฆ่าคน

โป๊ปฟรังซิส - แค่เริ่มคุยกับปีศาจ เราก็แพ้มันแล้ว

ฝ่ายต่อต้านพระสันตะปาปาแจกนสพ.วาติกันของปลอม โจมตีพระสันตะปาปา

บรรดาอธิการเจ้าคณะถาม พระสันตะปาปาตอบ

โป๊ปฟรังซิส - ผู้หญิงนำความกลมเกลียวและอ่อนโยนมาให้โลก