Posts

โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกและลูเธอรันต้องตระหนักข้อผิดพลาดในอดีต และแสวงหาการให้อภัยระหว่างกัน"

โป๊ปฟรังซิส: "เราทำให้คนบาปกลับใจด้วยการประณาม แต่พระเจ้าทำให้คนบาปกลับใจด้วยไม่จดจำความชั่วที่เขาทำ"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนคือสิ่งปลูกสร้างที่มีเสาหลักคือพระเยซู"

โป๊ปฟรังซิส: "ทุกวันนี้พระเจ้าทรงร้องไห้ให้กับมนุษย์ที่ไม่เข้าใจเรื่องสันติภาพ"

โป๊ปฟรังซิสเล่าเรื่อง "คนขับแท็กซี่กลับใจ" หลังตอนแรกไม่อยากรับผู้ลี้ภัยไปจาริกที่ประตูศักดิ์สิทธิ์

โป๊ปฟรังซิส: "อาณาจักรสวรรค์เติบใหญ่ด้วยการนบนอบต่อพระจิต ไม่ได้โตเพราะแผนผังองค์กร"

โป๊ปฟรังซิส: "ประกาศข่าวดี อย่าทำหน้าเศร้า & อย่าทำดีเพื่อหวังตำแหน่งใหญ่โตจากการเป็นสงฆ์"

โป๊ปฟรังซิส: "ความไม่ยืดหยุ่นทำให้เรามีชีวิต 2 ด้าน ภายนอกดูดี ภายในเป็นคนหน้าซื่อใจคด"

โป๊ปฟรังซิส: "การประกาศข่าวดีเรียกร้องความกล้า แต่ความกล้าไม่การันตีว่างานต้องสำเร็จ"

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาพูดจากับคนอื่น เราชอบพูดแทรกและชักจูงว่าเราถูกเสมอใช่หรือไม่"