Posts

โป๊ปฟรังซิส: "น่าเศร้าที่คนสมัยนี้ไร้ความสามารถในการพูดกันด้วยความสุภาพ"

โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์คาทอลิกต้องใจกล้า-ใจกว้างในการเดินไปกับสัตบุรุษ โดยไม่จ้องควบคุมพวกเขา"

โป๊ปฟรังซิส: "การเรียนคำสอนไม่เพียงพอที่จะให้เรารู้จักพระเยซูอย่างถ่องแท้"

โป๊ปฟรังซิส: "ความยากจนคือสิ่งท้าทายให้คิดด้วยสติว่า เราจะเบือนหน้าหนีหรือจะเข้าไปช่วยเหลือ"

โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์ที่ยึดติดอำนาจ เงิน และพวกพ้อง ตอนสิ้นใจหลานๆ จะแย่งชิงสมบัติที่เคยครอบครอง"

[คำแปลทางการ] พระสันตะปาปาส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

พระสันตะปาปาส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

โป๊ปฟรังซิส: "อย่านับถือศาสนาเหมือนเครื่องสำอาง ที่ทำดีเพื่ออวดและเพื่อแสร้งให้ตัวเองดูดี"

โป๊ปฟรังซิส: "การกลับมาขอบคุณคนที่ช่วยเหลือ สะท้อนถึงความสุภาพถ่อมตนในจิตใจเรา"

โป๊ปฟรังซิส: "พระจิตคือพลังที่ทำให้พระศาสนจักรก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้า"