โป๊ปฟรังซิส: "สังฆราชคาทอลิกต้องอภิบาลอย่างเมตตา ต้องให้สัตบุรุษเข้าถึงได้ ต้องพร้อมพบสัตบุรุษเสมอ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระสังฆราชคาทอลิกต้องอภิบาลด้วยความเมตตา ที่สำคัญ ต้องทำตัวให้สัตบุรุษเข้าถึงได้ และต้องพร้อมพบหน้าสัตบุรุษเสมอ ทรงชี้ โลกเหนื่อยพอแล้วกับพวกพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่ทำตัวแฟชั่น ซึ่งชอบพูดโกหกเพื่อให้ทุกอย่างดูดี ทรงขอร้อง พระสังฆราชอย่าถูกล่อลวงด้วยจำนวนและปริมาณของกระแสเรียก แต่จงแสวงหาคุณภาพของสามเณราลัยจะดีกว่า

ช่วงสายวันศุกร์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพระสังฆราชใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมาเข้าเฝ้าที่วาติกัน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมจากสมณกระทรวงเพื่อพระสังฆราช

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาทุกคนว่า

- พ่อขอร้องพระสังฆราชทุกคนเติมเต็มหน้าที่อภิบาลด้วยการมีเมตตากับฝูงแกะ แต่ทั้งนี้ ความเมตตาไม่ได้หมายความว่า มันคือการลดระดับมาตรฐานการอภิบาลลงแต่อย่างใด

- คำแนะนำที่พ่ออยากกล่าวกับพวกท่านก็คือ จงอภิบาลด้วยความเมตตา, จงทำตัวให้คนเข้าหาได้ง่าย สัมผัสได้ และต้องพร้อมพบหน้าสัตบุรุษเสมอ

- การทำตัวให้สัตบุรุษเข้าถึงได้ จัดเป็นสิ่งดี งดงาม และถือเป็นความรักที่เรามีให้พวกเขา อย่างไรก็ตาม พ่ออยากเตือนว่า โลกเหนื่อยพอแล้วกับการโกหกที่ทำให้ทุกอย่างดูดี ซึ่งก็คือ พวกพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่ทำตัวแฟชั่นต่างๆ

- นอกจากนี้ พ่ออยากขอร้องพวกท่าน อย่าถูกล่อลวงด้วยจำนวนและปริมาณของกระแสเรียก แต่จงแสวงหาคุณภาพของสามเณราลัยจะดีกว่า

- สุดท้าย พ่ออยากแบ่งปันว่า พระสังฆราชที่ดีคือพระสังฆราชที่ต้องพร้อมเดินไปกับฝูงแกะ เราต้องเป็นเหมือนชาวสะมาเรียผู้ใจดีที่พร้อมเดินไปตามถนนพร้อมกับคนเจ็บ เดินไปจนกว่าเขาคนนั้นจะปลอดภัย


Comments