โป๊ปฟรังซิส: "น่าเศร้าที่เห็นผู้อภิบาลบางคนทำตัวเป็นเจ้าชาย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน พระเยซูไม่ทำตัวเป็นเจ้าชาย แต่น่าเศร้าที่เห็นผู้อภิบาลบางคนทำตัวเป็นเจ้าชายและไม่ออกไปสัมผัสสัตบุรุษ พระเยซูสอนเราว่า "จงทำตามที่ผู้อภิบาลเหล่านี้สอน แต่อย่าทำตัวตามที่เขาทำ" เพราะคนแบบนี้มีจิตตารมณ์ไม่เหมือนกับพระเยซู 
ช่วงสายวันพุธที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารช่วงเริ่มต้นวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงกล่าวว่า "คนที่เหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน"

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า

- เราได้ยินพระเจ้าทรงเรียกหาคนที่ท้อแท้ ยากไร้ และต่ำต้อย พระองค์บอกเขาให้มาหาและวางใจในพระองค์ พระเจ้าทรงเชิญเราทุกคนที่มีความเชื่อ เฉพาะอย่างยิ่งคนที่รู้สึกว่าตนไม่มีอำนาจใดๆ แต่เลือกจะวางใจในพระเจ้า พระองค์เรียกหาคนเหล่านี้ให้เปิดใจให้กับพระองค์ แม้พวกเขาจะรู้สึกว่าตนไร้ค่า แต่พระเจ้าจะเติมความชื่นชมยินดีของการให้อภัยลงไปในตัวพวกเขา

- พระเยซูไม่ใช่อาจารย์ที่เข้มงวดซึ่งจ้องจะลงโทษคนที่ทำผิด แต่พระองค์ทรงสุภาพและถ่อมตน พระองค์เข้าใจคนยากไร้และคนตกทุกข์ได้ยาก เพราะพระองค์เองก็ยากไร้และถูกเฆี่ยนตี พระเยซูทรงใกล้ชิดกับทุกคน พระองค์ใกล้ชิดกับคนที่แร้นแค้น พระองค์คือผู้อภิบาลที่อยู่ท่ามกลางทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนยากไร้ คนทำงานหาเช้ากินค่ำ พระองค์อยู่กับเราทุกคน

- พระเยซูไม่ใช่เจ้าชาย น่าเศร้านะเมื่อได้เห็นผู้อภิบาลทำตัวเป็นเจ้าชาย ซึ่งไม่ยอมไปสัมผัสสัตบุรุษและคนยากไร้ นิสัยแบบนี้ไม่สอดคล้องกับจิตตารมณ์ของพระเยซู แต่คนแบบนี้เป็นคนที่พระเยซูตำหนิและสอนประชาชนว่า 'จงทำตามที่เขาสอน แต่อย่าทำตัวตามที่เขาทำ'

- พี่น้องที่รัก ในช่วงเวลาที่เราเหนื่อยล้าและผิดหวัง ขอให้เราจดจำคำพูดของพระเจ้าที่ทรงปลอบโยนเรา ขอให้เราอย่าสูญเสียความชื่นชมยินดีของการเป็นศิษย์ของพระเจ้า ขอให้เรารักษาความหวังไว้ อย่าให้ใครมาขโมยไป ความหวังที่จะมีชีวิตกับพระเจ้าและมีพลังเพิ่มพูนจากพละกำลังที่พระองค์มอบให้

Comments