โป๊ปฟรังซิส: "อย่าอิจฉาคนมีอำนาจหรือคนรวย เพราะตอนตาย หนอนกินศพทุกคนเหมือนกันหมด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าอิจฉาคนมีอำนาจหรือคนรวย เพราะตอนตาย หนอนที่กัดกินศพเรา ก็กินศพของคนรวยด้วยเช่นกัน ทรงเตือน คนที่ชอบสร้างเรื่องชั่วให้ร้ายคนอื่น คอยวางแผนและจ้องหาผลประโยชน์จากแผนร้าย พวกนี้คือมาเฟีย ทรงขอร้อง คริสตชนต้องเป็นบุตรความสว่าง อย่าซ่อนความสว่างที่เรามี เพราะถ้าเราซ่อนความสว่าง เราจะกลายเป็นคริสตชนที่เฉยชา 

ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนว่า "ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาถังครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียง แต่เขาย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง เพื่อคนที่เข้ามาจะได้เห็นแสงสว่าง ไม่มีความลับใดจะไม่มีใครรู้และเปิดเผย ดังนั้น จงระวังว่าท่านฟังพระวาจาอย่างไร เพราะผู้ที่มีมาก เขาจะมีมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามี จะถูกริบไปด้วย"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- มันมีหลายวิธีที่จะซ่อนความสว่าง ไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาหรือการสร้างเรื่องชั่วๆ ขึ้นมาต่อต้านเพื่อนพี่น้อง แสงสว่างแห่งความเชื่อคือของขวัญที่เราแต่ละคนได้รับจากพระเจ้าตั้งแต่วันที่เราได้รับศีลล้างบาป

- อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงเตือนเราว่า อย่าซ่อนความสว่าง ถ้าเราซ่อนความสว่าง เราจะกลายเป็นคริสตชนที่เฉยชา นิสัยแบบนี้เป็นรูปแบบของความอยุติธรรม พ่ออยากเตือนคนที่ชอบสร้างเรื่องชั่วๆ ขึ้นมาให้ร้ายคนอื่น ใครก็ตามที่วางแผนและคอยหาผลประโยชน์แบบนี้ก็เป็นพวกมาเฟีย ความมืดของมาเฟียได้บดบังแสงสว่างจนมืดมิด

- พ่อขอพูดถึงนิสัยทะเลาะเบาะแว้งด้วย นี่ก็เป็นนิสัยที่ไม่ดี มันจะเป็นเรื่องดีเสียกว่า ถ้าเรารู้จักให้อภัยกัน

- สุดท้ายที่อยากพูดถึงคือการอิจฉา พวกเราไม่ควรอิจฉาคนมีอำนาจหรือคนรวย พระเจ้าทรงความชอบธรรมกับทุกคน การอิจฉาเรื่องอำนาจและความรวยคืออีกหนึ่งรูปแบบของการซ่อนความสว่าง เราอย่าอิจฉาเลย เพราะสุดท้ายแล้ว หนอนที่กัดกินศพของเรา ก็จะกัดกินศพของคนรวยและคนมีอำนาจด้วยเช่นกัน

- ดังนั้น ขอให้ทุกคนเป็นบุตรของความสว่าง จงรักษาความสว่างในตัวเราไว้ อย่าซ่อนมันไว้ใต้เตียงเป็นอันขาด


Comments