โป๊ปฟรังซิส: "ครูคำสอนอย่าเหนื่อยกับการปกปักรักษาสารสำคัญของความเชื่อ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงให้กำลังใจครูคำสอน อย่าเหนื่อยกับการปกปักรักษาสารสำคัญของความเชื่อ นั่นคือ พระเจ้าทรงกลับคืนชีพ นี่เป็นสิ่งสำคัญสุดและครูคำสอนต้องประกาศสิ่งนี้ให้โลกได้รู้ พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นครูคำสอนใส่ใจคนที่ถูกทอดทิ้งและถูกเมินเฉยจากโลก อย่าทำเป็นมองไม่เห็นพวกเขาเป็นอันขาด
ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับบรรดาครูคำสอนจากทั่วโลก ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์เรื่องเศรษฐีกับลาซารัส

พระสันตะปาปทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า

- พระวรสารตอนนี้ สอนเราว่าพระเจ้าทรงมองมาที่ผู้อ่อนแอและดูแลเขาอย่างไร คนอ่อนแอในที่นี้คือคนที่ถูกทอดทิ้งและถูกเมินเฉยจากโลก นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมพระเจ้าถึงมอบโอกาสนี้ให้กับพวกเราครูคำสอน พระองค์ทรงมอบพันธกิจและหน้าที่ในการนำข่าวดีไปมอบให้กับผู้ที่รอคอยสิ่งนี้

- โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมสำหรับครูคำสอนในวันนี้ พระเจ้ากำลังขอร้องเราว่า อย่าเหนื่อยกับการปกปักรักษาสารสำคัญของความเชื่อ นั่นคือ พระเจ้าทรงกลับคืนชีพ ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าเรื่องนี้ ไม่มีสิ่งใดชัดแจ้งไปกว่านี้หรือเกี่ยวข้องที่สุดกับสิ่งนี้ ทุกสิ่งในความเชื่อจะงดงามเมื่อเราเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้ากับสารสำคัญนี้

- ครูคำสอนที่รัก ขอพระเจ้าประทานพละกำลังให้เราดำเนินชีวิตและประกาศบัญญัติแห่งความรัก เพื่อจะได้เอาชนะตาที่ทำเป็นมองไม่เห็นสิ่งต่างๆ และความเศร้าทางโลก ขอให้พระเยซูทำให้เรารู้สึกสงสารผู้ยากไร้ด้วยเถิด

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โอกาสนี้ พระองค์ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อสงฆ์คาทอลิก 2 คน ซึ่งถูกฆ่าตายในเม็กซิโกด้วย

Comments