โป๊ปฟรังซิส: "จิตตารมณ์ทางโลกเต็มไปด้วยทัศนคติขี้โกง หลอกลวง และใช้อำนาจในทางที่ผิด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ จิตตารมณ์ทางโลกเต็มไปด้วยทัศนคติขี้โกง หลอกลวง และใช้อำนาจที่มีในทางที่ผิด คริสตชนต้องอย่าหลงไปกับจิตตารมณ์ทางโลกเป็นอันขาด ทรงชี้ สำหรับบางคน การโกงเป็นเหมือนยาเสพติด การโกงมันเลิกยากมาก เพราะมันฝังเข้าสู่นิสัยและใจของเรา พร้อมกันนี้ ทรงขอคำภาวนาโอกาสวันอังคารที่ 20 กันยายนนี้ พระองค์จะเสด็จไปร่วมงานวันภาวนาเพื่อสันติภาพที่เมืองอัสซีซี 

ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารประจำวันอาทิตย์นี้ พระเยซูสอนเรื่องผู้จัดการจอมโกง และตรัสว่า "ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่เช่นกัน เราจะรับใช้พระเจ้าและเงินไปพร้อมกันไม่ได้"

พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า

- จิตตารมณ์ทางโลกไม่เหมือนกับจิตตารมณ์ของพระเยซู เราได้เห็นกันแล้วว่า จิตตารมณ์ทางโลกเต็มไปด้วยทัศนคติขี้โกง หลอกลวง และใช้อำนาจที่มีในทางที่ผิด จุดจบของจิตตารมณ์ทางโลกคือบาป ส่วนจิตตารมณ์แท้จริงของคริสตชนนั้นเคร่งครัด แต่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี การอุทิศตนให้กับความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง เคารพศักดิ์ศรีผู้อื่น และสำนึกเสมอว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำ

- สำหรับบางคน การโกงเป็นเหมือนยาเสพติด พวกเขาคิดว่าเข้าจะโกงเมื่อไหร่ก็ได้ จะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ในความเป็นจริง การโกงมันเลิกยากมาก เพราะมันฝังเข้าสู่นิสัยและใจของเราแล้ว คริสตชนจึงต้องตระหนักว่า นี่เป็นจิตตารมณ์ทางโลก และต้องหลีกเลี่ยงให้ได้

หลังการแบ่งปันพระวรสารจบลง พระสันตะปาปาทรงขอคำภาวนาเป็นพิเศษโอกาสวันอังคารที่ 20 กันยายนนี้ พระองค์จะเสด็จไปร่วมงานวันภาวนาเพื่อสันติภาพที่เมืองอัสซีซี


Comments