บทสรุปงานภาวนาเพื่อสันติภาพที่เมืองอัสซีซี

วันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จร่วมงานภาวนาสากลเพื่อสันติภาพ ร่วมกับผู้แทนศาสนาต่างๆ ณ เมืองอัสซีซี ประเทศอิตาลี
ทั้งนี้ บทสรุปของงานดังกล่าวมีดังนี้

- ช่วงเที่ยง พระสันตะปาปาทรงร่วมโต๊ะอาหารกับผู้แทนศาสนาต่างๆ พร้อมกับผู้ลี้ภัย 25 คนที่ได้รับเชิญมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่ต้องหนีสงคราม

- ช่วงบ่าย พระสันตะปาปาทรงร่วมรำพึงไตร่ตรองกับผู้แทนศาสนาต่างๆ ในมหาวิหารนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี โดยช่วงนี้ พระสันตะปาปาได้แบ่งปันว่า "เราควรเลิกนิสัยแกล้งทำเป็นหูหนวก ทำเป็นไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เดือดร้อนได้แล้ว เราควรเลิกนิสัยเห็นแก่ตัวและนิสัยเฉยชาได้แล้ว เพราะพระเยซูตรัสเสมอว่า เราได้ยินเสียงคนที่กำลังทนทุกข์กรีดร้องขอความช่วยเหลือ ดังนั้น เราที่เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ก็ควรจะได้ยินเสียงเหล่านี้และลงมือช่วยเหลือเหมือนพระเยซู"

- ช่วงเย็น พระสันตะปาปาทรงร่วมภาวนาเพื่อสันติภาพ ณ ลานมหาวิหารนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี พระสันตะปาปาตรัสในการภาวนาว่า "สันติภาพคือของขวัญจากพระเจ้าที่เรามนุษย์ต้องช่วยกันสร้างในทุกๆ วัน นี่คือความรับผิดชอบของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านสันติภาพ นักวางกลยุทธ์ด้านสันติ และนักเจรจาสันติภาพ"

Comments