Posts

โป๊ปฟรังซิส: "ครูคำสอนอย่าเหนื่อยกับการปกปักรักษาสารสำคัญของความเชื่อ"

โป๊ปฟรังซิส: "ความหยิ่งยโสคือโรคกระดูกพรุนของจิตวิญญาณ"

บทสรุปงานภาวนาเพื่อสันติภาพที่เมืองอัสซีซี

โป๊ปฟรังซิส: "ศาสนิกชนต้องก้าวข้ามความขัดแย้งทางศาสนา เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกัน"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าอิจฉาคนมีอำนาจหรือคนรวย เพราะตอนตาย หนอนกินศพทุกคนเหมือนกันหมด"

โป๊ปฟรังซิส: "จิตตารมณ์ทางโลกเต็มไปด้วยทัศนคติขี้โกง หลอกลวง และใช้อำนาจในทางที่ผิด"

โป๊ปฟรังซิส: "สังฆราชคาทอลิกต้องอภิบาลอย่างเมตตา ต้องให้สัตบุรุษเข้าถึงได้ ต้องพร้อมพบสัตบุรุษเสมอ"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนไม่ใช่ลูกกำพร้า เรามีพระบิดา และมีแม่พระเป็นแม่"

โป๊ปฟรังซิส: "น่าเศร้าที่เห็นผู้อภิบาลบางคนทำตัวเป็นเจ้าชาย"

โป๊ปฟรังซิส: "น่าเศร้าที่สังคมยุคนี้ทำให้เราเคยชินไปกับวัฒนธรรมการไม่สนใจคนอื่น"