Posts

Showing posts from August, 2015

โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกที่ทิ้งครอบครัวและพูดจาให้ร้ายคนคือพวกคัดค้านการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คนที่บอกว่าตนเองเป็นคาทอลิกและไปมิสซาสม่ำเสมอ แต่กลับทอดทิ้งครอบครัวและพูดจาให้ร้ายคนอื่นไปทั่ว คนพวกนี้เป็นคริสตชนที่คัดค้านการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า สิ่งที่คนพวกนี้ทำจัดว่าเลวร้ายและอัปยศต่อพระศาสนจักรมากๆ ทรงชี้ การทำตัวเป็นคนเคร่งศาสนาทุกตัวอักษร จะไร้ค่ามากๆ ถ้าการปฏิบัตินั้นไม่ได้แปรเปลี่ยนหัวใจเขาให้ดีขึ้น ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 22 ในเทศกาลธรรม บรรดาฟาริสีและธรรมาจารย์ทูลถามพระเยซูว่า "ทำไมบรรดาศิษย์ของท่าน กินอาหารโดยไม่ล้างมือตามขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ" แต่พระเยซูตรัสตอบพวกเขาไปว่า "พวกหน้าซื้อใจคด ท่านสั่งสอนบัญญัติของมนุษย์เหมือนเป็นสัจธรรม ท่านทั้งหลายละเลยบทบัญญัติของพระเจ้า แต่กลับไปถือขนบธรรมเนียมของมนุษย์" พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า "การปฏิบัติตามบทบัญญัติทุกตัวอักษรจะไร้ค่า ถ้าหากการปฏิบัตินั้นไม่ได้แปรเปลี่ยนหัวใจและไม่ได้ตีความให้กลายเป็นทัศนคติที่จับต้องได้ ทัศนคต

โป๊ปฟรังซิส: "สำหรับเราแล้ว พระเยซูทรงเป็นใคร"

Image
การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015 พระวรสารประจำวันอาทิตย์นี้ พระเยซูตรัสกับศิษย์ว่า "พระจิตเป็นผู้ประทานชีวิต ลำพังมนุษย์ทำอะไรไม่ได้ วาจาที่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นให้ชีวิต เพราะมาจากพระจิตเจ้า" พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า "พระวรสารตอนนี้สอนเราให้เข้าใจในตัวพระเยซูว่า เราจำเป็นต้องตระหนักถึงบ่อเกิดของความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งการจะตระหนักถึงสิ่งนี้เราต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระจิตและต้องมีความเชื่อในพระจิต - พระวาจาของพระเยซูท้าทายพวกเรา และยังท้าทายวิถีของโลกด้วย การท้าทายนี้ไม่ได้หมายความว่า พระวาจาของพระเยซูทรงเป็นวาจาทรงชีวิต พวกเราจำเป็นต้องได้รับพระวาจานี้เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา - พ่ออยากให้เราลองถามตัวเองว่า 'สำหรับเราแล้ว พระเยซูเป็นใคร เราเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูทรงรักเรา เราเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูทรงเดินไปกับเรา' พ่ออยากให้เราสงบนิ่งแล้วไตร่ตรองเงียบๆ ว่า พระเยซูทรงเป็นใครสำหรับเรา - นอกจากนี้ พ่ออยากถามพวกเราว่า เราได้อ่านพระวรสารอย่างน้อยๆ วันละหนึ่งบรรทัดกันบ้างหรือเปล่า ถ้าเราไม่อ่าน พวกเราจะรู้จักพระเยซูได้อย่างไรกัน" -

สันตะสำนักเชิญชวนลงทะเบียนก่อนเดินจาริกสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์

Image
สันตะสำนักได้ประกาศ "เส้นทางการเดินจาริก เพื่อไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" ออกมาแล้ว โดยจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ "คาสเตล ซาน อันเจโล่" และเดินผ่านต่อไปยัง "เวีย คอนชิลาซีโอเน่" และเดินตรงไปเรื่อยๆ จนถึง "ประตูศักดิ์สิทธิ์มหาวิหารนักบุญเปโตร" (เดินเป็นเส้นตรง)  อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะกรรมการจัดงานปีศักดิ์สิทธิ์ได้แจ้งว่า การเดินจาริกไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์มหาวิหารนักบุญเปโตร ผู้แสวงบุญ "ควรจะลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ท" (ใช้คำว่า "ควร" ไม่ใช่ "ต้อง") เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาต่อคิว ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียนว่า จะมาเดินจาริกไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์ในเวลา 10.00 น. เมื่อถึงเวลา 10.00 น. ก็มาได้เลย ส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ก็ต้องเข้าคิวต่อแถวลงทะเบียนก่อน ในส่วนการลงทะเบียนนี้ "ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด" และสามารถลงทะเบียนได้ที่ ww.im.va แต่ว่า ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคม 2015 สำหรับการเดินจาริกไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกรุงโรม, จอ

โป๊ปฟรังซิสส่งสารถึงในหลวงแสดงความเสียใจต่อเหตุระเบิดในกรุงเทพฯ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงมอบหมายให้ พระคาร์ดินัล ปิเอโตร ปาโรลิน เลขาธิการนครรัฐวาติกัน เป็นผู้แทนพระองค์ในการส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระทัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อเหตุการณ์วางระเบิดที่แยกราชประสงค์  ทั้งนี้ พระสันตะปาปาทรงขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงนี้ นอกจากนี้ พระสันตะปาปาทรงสัญญาจะสวดภวนาเพื่อความสงบในประเทศไทยด้วย #PopeReport Read More: Vatican

โป๊ปฟรังซิสนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวโอกาสวันอัสสัมชัญ

Image
การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวประจำวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปันสิ่งต่างๆ ดังนี้ - ความเชื่อคือหัวใจแห่งทุกท่วงทำนองชีวิตของแม่พระ ทุกวินาที แม่พระเชื่อและประกาศเสมอว่า พระเจ้าไม่ทอดทิ้งประชากรของพระองค์ แม้ประชากรนี้จะเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ต่ำต้อย แต่พระเจ้าจะช่วยพวกเขาด้วยความเอาใจใส่อย่างมีเมตตาเสมอ - การที่แม่พระได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ พวกเราทุกคนก็ได้สัมผัสกับธรรมล้ำลึกนี้ด้วย นี่คือเครื่องเตือนใจเราเกี่ยวกับสิ่งที่รอคอยเราอยู่ในบั้นปลาย ชีวิตของเราไม่ใช่การเดินอย่างไรจุดหมาย แต่มันคือการเดินไปยังบ้านของพระบิดาผู้ทรงรอเราด้วยความรัก - หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนไปสวดภาวนาที่รูปแม่พระผู้คุ้มครองชาวโรม ภายในมหาวิหารซานตา มาจจอเร่ พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน อีกด้วย หมายเหตุ - พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกในรอบ 60 กว่าปีที่นำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวที่วาติกันในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ พระสันตะปา

โป๊ปฟรังซิส: อย่าทำงานจนตกเป็น "ทาส" ของงาน แต่จงเป็น "นาย" ของงาน

Image
การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันพุธที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเทศน์สอนสัตบุรุษในหัวข้อเกี่ยวกับกิจกรรมในครอบครัว ได้แก่ การฉลอง การงาน และการสวดภาวนา โดยพระองค์แบ่งปันดังนี้ - เป็นพระเจ้าที่สอนเราถึงความสำคัญของการให้เวลากับการภาวนาและการสนุกกับผลของการทำงาน แม้ในที่ทำงาน เรายังเฉลิมฉลองวันเกิด วันแต่งงาน วันที่ลูกเกิด การเลี้ยงอำลาหรือเลี้ยงต้อนรับ ช่วงเวลาแห่งการฉลองแบบนี้นี่แหละที่ทำให้เราได้ละจากการทำงาน เพราะการหยุดจากการทำงานและมาผ่อนคลายแบบนี้ทำให้เราเป็นเหมือนพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าผู้ที่ไม่ได้ตกเป็นทาสของงาน แต่เป็นเจ้านายของการงานทั้งปวง - ดังนั้น พวกเราต้องอย่าเป็นทาสของการงาน แต่จงเป็นนายของมัน อย่างไรก็ตาม เราทราบดีว่า มีชายหญิงนับล้าน แม้แต่เด็กๆ ที่ตกเป็นทาสของงาน การครอบงำด้วยผลกำไรและประสิทธิภาพเชิงเทคนิคได้ทำให้ท่วงทำนองชีวิตของมนุษย์ตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมาก และมันเป็นผลร้ายอย่างใหญ่หลวงต่อครอบครัวของเรา - ด้วยเหตุนี้ พ่อจึงอยากให้เราทุกคนแสวงหาท่วงทำนองที่ถูกต้องของชีวิต ซึ่งได้รับการค้นพบอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ ท่วงทำนองนี้มาจากวันอาทิตย์อันเป็น

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าเรามีทัศนคติแห่งความเชื่อ เราจะเข้าใจพระวาจาของพระเยซู"

Image
การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าววันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปันสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ ภาพ: Getty Images 1) พระวรสารวันอาทิตย์: "พระเยซูตรัสว่า 'ไม่มีใครมาหาเราได้ นอกจากพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาจะชักนำเขา' คำพูดนี้จัดว่าเป็นพลังขับเคลื่อนทางความเชื่ออย่างแท้จริง ในความเป็นจริงแล้ว มันไม่เพียงพอหรอกนะที่จะพบกับพระเยซูด้วยการมีความเชื่อในพระองค์ และมันก็ไม่พออีกเช่นกันถ้าคิดว่าอ่านพระคัมภีร์ไบเบิ้ลก็จะได้พบกับพระเยซู สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอหรอกถ้าท่านยังไม่ดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงอัศจรรย์ต่างๆ "มีหลายคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซู แต่ก็ไม่ได้เชื่อในพระองค์และบางครั้งก็ต่อว่าพระองค์ด้วยซ้ำ ที่เป็นแบบนี้เพราะหัวใจของเขาปิดตายไม่ต้อนรับพระจิต ตรงกันข้าม เราควรจะมีความเชื่อเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลงในส่วนลึกของหัวใจแล้วผลิดอกออกผล เพราะเมื่อเราให้พระจิตนำทางเราไปหาพระเยซู เราก็จะเปิดใจและไม่มีอคติใดๆ กับพระองค์ "ถ้าเรามีทัศนคติแห่งความเชื่อ เราก็จะเข้าใจพระวาจาของพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงอธิบายถึงปังทรงชีวิต ดังนั้น ขอให้เราดำเนินชีวิตตามแบบฉบับ

โป๊ปฟรังซิส: "สถานที่เดียวในโลกนี้ที่ไม่มีความขัดแย้งคือสุสาน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้ง ถ้าใครรักความขัดแย้ง มันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ ทรงย้ำ สถานที่เดียวในโลกนี้ที่ไม่มีความขัดแย้งคือ "สุสาน" ทรงชี้ ปีศาจจะทำให้เราสนุกเหมือนกับดูการแสดง แต่มันไม่เคยนำความสุขแท้จริงมาให้กับเราเลย View image | gettyimages.com ช่วงสายวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับกลุ่มเยาวชนศีลมหาสนิทนานาชาติที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนพวกเขาดังนี้ - ประเด็นความขัดแย้งในทวีปต่างๆ ทั่วโลก: "สถานที่เดียวที่ไม่มีความขัดแย้งในโลกนี้ก็คือสุสาน! ดังนั้น พวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งให้เป็น ถ้าพวกลูกชอบให้เกิดความขัดแย้ง พ่อบอกได้เลยว่า มันไม่ดีแน่ๆ" - เรากำลังอยู่ท่ามกลางสงครามซึ่งเป็นเรื่องน่าสมเพชในโลก แต่ในเวลาเดียวกัน เราก็มีเรื่องสวยงามในโลกนี้เช่นกัน นั่นคือ มีนักบุญที่ไม่ได้รับการเปิดเผยตัวตนอยู่ท่ามกลางประชากรของพระเจ้า เราได้เห็นกันแล้วว่า พระเจ้าประทับอยู่กับเรา ดังนั้น มันจึงมีเหตุผลนานับประการให้เรากล้าหวังและเดินต่อไป

โป๊ปฟรังซิส: คาทอลิกที่หย่าร้างและไปแต่งงานใหม่ ไม่ได้ถูกขับไล่ออกจากพระศาสนจักร

Image
การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันพุธที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเทศน์สอนสัตบุรุษเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การหย่าร้างและการสมรสใหม่หลังจากหย่าร้าง ใจความว่า - พระศาสนจักรทราบถึงเรื่องการหย่าร้างและการสมรสใหม่หลังจากหย่าร้างว่า มันขัดแย้งกับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งคริสตศาสนา อย่างไรก็ตาม พระศาสนจักรในฐานะที่เป็นแม่ เราแสวงหาสิ่งดีและความรอดให้กับลูกเสมอๆ - มันสำคัญมากสำหรับพระศาสนจักรที่ต้องต้อนรับด้วยความจริงใจต่อครอบครัวที่ประสบปัญหาเหล่านี้ พระศาสนจักรต้องแสดงให้เห็นถึงการดูแลด้านการอภิบาลต่อสถานการณ์แบบนี้ เฉพาะอย่างยิ่ง ดูแลลูกหลานของพวกเขา - หลายทศวรรษที่ผ่านมา พระศาสนจักรได้ปรับตัวและรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ถึงความจำเป็นในการต้อนรับต่อคาทอลิกที่หย่าร้างและไปสมรสใหม่ - พ่อขอย้ำว่า พวกเขายังเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร พวกเขาไม่ได้ถูกขับไล่ออกจากพระศาสนจักร ย้ำนะ! พวกเขาไม่ได้ถูกขับไล่ออกจาพระศาสนจักร พวกเขาไม่สมควรได้รับการปฏิบัติเหมือนคนที่ถูกขับไล่ ตรงกันข้าม พวกเขาต้องได้รับกำลังใจและได้มีส่วนร่วมในชีวิตพระศาสนจักร โดยผ่านทางการสวดภาวนา การฟังพระวาจาของพระเจ้า การให้การอบ

โป๊ปฟรังซิสขอบใจเด็กช่วยมิสซาที่ตอบรับกระแสเรียกจากพระเจ้า

Image
เมื่อวานนี้ (อังคาร 4 สิงหาคม) พระสันตะปาปาทรงออกมาพบปะกลุ่มเด็กช่วยมิสซาจาก 20 ประเทศทั่วทวีปยุโรปกว่า 9,000 คนที่มาเข้าเฝ้า ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน  สำหรับบทสอนที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า "มันสำคัญมากในการตระหนักถึงการได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูและรู้จักพระองค์ ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยการเป็นเด็กช่วยมิสซาบนพระแท่น สิ่งนี้จะช่วยเราให้เปิดตัวเองต้อนรับผู้อื่นและก้าวเดินไปกับทุกคนบนหนทางแห่งการรับใช้ "พ่อขอบคุณลูกทุกคนที่เป็นเด็กช่วยมิสซาอยู่ ณ พระแท่นของพระเจ้า ขอให้การเป็นเด็กช่วยมิสซาได้เป็นโรงเรียนแห่งความเชื่อและความเมตตาที่ลูกมีต่อเพื่อนพี่น้อง ขอบคุณพวกลูกที่ตอบสนองกระแสเรียกของพระเจ้าด้วยการเป็นเด็กช่วยมิสซา" พระสันตะปาปาตรัสปิดท้าย

โป๊ปฟรังซิส: "อย่ามองแต่สิ่งของทางโลก แต่จงมองไปที่พระเจ้าผู้ประทานของนั้นมาให้เรา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปันระหว่างการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2015 ตามรายละเอียดต่อไปนี้ - พระวรสารวันอาทิตย์ เล่าว่า ประชาชนติดตามพระเยซูเพราะพวกเขาได้รับขนมปังรับประทานจนอิ่ม พวกเขาไม่ได้ติดตามพระเยซูเพราะพระองค์เป็นพระเจ้า พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า "พระเยซูทรงเห็นว่าจิตวิญญาณของคนเหล่านี้เริ่มมืดบอด พระองค์จึงสอนว่า เราต้องมองให้ไกลกว่าสิ่งของทางโลก เราต้องแสวงหาคนที่ประทานสิ่งของเหล่านั้นมาให้เราซึ่งก็คือพระเจ้า พระองค์คือของขวัญสำหรับเราและยังเป็นผู้ให้อีกด้วย พระเยซูตรัสถึงอาหาร แต่เป็นอาหารฝ่ายจิต พระองค์เตือนเราว่า อาหารฝ่ายจิตจะเลี้ยงเราเพื่อได้รับชีวิตนิรันดร" - พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปาทรงกระตุ้นคาทอลิกทุกคนให้รับศีลอภัยบาป พระองค์ตรัสว่า "พระเจ้าทรงเป็นผู้เมตตาเราเสมอ ดังนั้น อย่ากลัวการไปรับศีลอภัยบาป พระเจ้าพร้อมเมตตาเรา ไม่ใช่ลงโทษเรา"

บทสัมภาษณ์พระสันตะปาปาบนเครื่องบินกลับจากอเมริกาใต้ไปยังกรุงโรม

Image
ปิดท้ายทริปพระสันตะปาปาเยือนอเมริกาใต้ด้วยบทสัมภาษณ์พระสันตะปาปาบนเครื่องบิน ในความเป็นจริงแล้ว มีหลากหลายประเด็น แต่ขอคัดมาแบบเน้นๆ เพื่อให้ทุกคนได้ติดตามแบบไม่ยืดยาวเลยนะครับ นักข่าว: ทำไมพระสันตะปาปาไม่แต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่จากปารากวัยบ้างครับ  พระสันตะปาปา: "การที่ปารากวัยไม่มีพระคาร์ดินัล ไม่ได้หมายความว่าเป็นบาปนะ เพราะหลายประเทศในโลกก็ไม่มีพระคาร์ดินัล จริงอยู่ มันเป็นเรื่องจริงที่ปารากวัยยังไม่เคยมีพระคาร์ดินัลเลยแม้แต่คนเดียว แต่พ่อไม่สามารถอธิบายเหตุผลให้พวกท่านได้ในตอนนี้ บางครั้ง การแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่ ต้องได้รับการศึกษาแบบรายบุคคลไป เพราะพระคาร์ดินัลจะต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับพระสันตะปาปาในการบริหารปกครองพระศาสนจักรสากล กระนั้น มันไม่ได้หมายความว่า ไม่มีพระสังฆราชชาวปารากวัยคนไหนที่ไม่มีความสามารถตรงนี้ หลายคนอาจแย้งพ่อว่า โบลิเวียมีพระคาร์ดินัล 2 ท่านนะ ส่วนอุรุกวัยก็มี 2 ท่านเหมือนกัน แต่อย่าลืมว่า หลายประเทศในอเมริกาใต้ก็ไม่มีพระคาร์ดินัล ดังนั้น พ่ออยากให้เข้าใจตรงกันก่อนว่า นี่ไม่ใช่บาป แต่มันขึ้นกับสถานการณ์มากกว่า และก็ไม่ได้หมายความว่า พระสังฆราชชาวปาราก