สันตะสำนักเชิญชวนลงทะเบียนก่อนเดินจาริกสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์

สันตะสำนักได้ประกาศ "เส้นทางการเดินจาริก เพื่อไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" ออกมาแล้ว โดยจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ "คาสเตล ซาน อันเจโล่" และเดินผ่านต่อไปยัง "เวีย คอนชิลาซีโอเน่" และเดินตรงไปเรื่อยๆ จนถึง "ประตูศักดิ์สิทธิ์มหาวิหารนักบุญเปโตร" (เดินเป็นเส้นตรง) 
อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะกรรมการจัดงานปีศักดิ์สิทธิ์ได้แจ้งว่า การเดินจาริกไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์มหาวิหารนักบุญเปโตร ผู้แสวงบุญ "ควรจะลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ท" (ใช้คำว่า "ควร" ไม่ใช่ "ต้อง") เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาต่อคิว ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียนว่า จะมาเดินจาริกไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์ในเวลา 10.00 น. เมื่อถึงเวลา 10.00 น. ก็มาได้เลย ส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ก็ต้องเข้าคิวต่อแถวลงทะเบียนก่อน

ในส่วนการลงทะเบียนนี้ "ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด" และสามารถลงทะเบียนได้ที่ ww.im.va แต่ว่า ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคม 2015

สำหรับการเดินจาริกไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกรุงโรม, จอห์น ลาเตรัน และ ซานตา มารีอา มาจจอเร่ ไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด

Read More: Vatican Radio


Comments