โป๊ปฟรังซิส: "สำหรับเราแล้ว พระเยซูทรงเป็นใคร"

การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015 พระวรสารประจำวันอาทิตย์นี้ พระเยซูตรัสกับศิษย์ว่า "พระจิตเป็นผู้ประทานชีวิต ลำพังมนุษย์ทำอะไรไม่ได้ วาจาที่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นให้ชีวิต เพราะมาจากพระจิตเจ้า"
พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า "พระวรสารตอนนี้สอนเราให้เข้าใจในตัวพระเยซูว่า เราจำเป็นต้องตระหนักถึงบ่อเกิดของความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งการจะตระหนักถึงสิ่งนี้เราต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระจิตและต้องมีความเชื่อในพระจิต

- พระวาจาของพระเยซูท้าทายพวกเรา และยังท้าทายวิถีของโลกด้วย การท้าทายนี้ไม่ได้หมายความว่า พระวาจาของพระเยซูทรงเป็นวาจาทรงชีวิต พวกเราจำเป็นต้องได้รับพระวาจานี้เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา

- พ่ออยากให้เราลองถามตัวเองว่า 'สำหรับเราแล้ว พระเยซูเป็นใคร เราเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูทรงรักเรา เราเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูทรงเดินไปกับเรา' พ่ออยากให้เราสงบนิ่งแล้วไตร่ตรองเงียบๆ ว่า พระเยซูทรงเป็นใครสำหรับเรา

- นอกจากนี้ พ่ออยากถามพวกเราว่า เราได้อ่านพระวรสารอย่างน้อยๆ วันละหนึ่งบรรทัดกันบ้างหรือเปล่า ถ้าเราไม่อ่าน พวกเราจะรู้จักพระเยซูได้อย่างไรกัน"

- หลังการสวดทูตสวรรค์จบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนภาวนาเพื่อสันติภาพในยูเครนด้วย
Comments