โป๊ปฟรังซิสส่งสารถึงในหลวงแสดงความเสียใจต่อเหตุระเบิดในกรุงเทพฯ

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงมอบหมายให้ พระคาร์ดินัล ปิเอโตร ปาโรลิน เลขาธิการนครรัฐวาติกัน เป็นผู้แทนพระองค์ในการส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระทัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อเหตุการณ์วางระเบิดที่แยกราชประสงค์ 

ทั้งนี้ พระสันตะปาปาทรงขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงนี้ นอกจากนี้ พระสันตะปาปาทรงสัญญาจะสวดภวนาเพื่อความสงบในประเทศไทยด้วย #PopeReport
Read More: Vatican


Comments