โป๊ปฟรังซิสขอบใจเด็กช่วยมิสซาที่ตอบรับกระแสเรียกจากพระเจ้า

เมื่อวานนี้ (อังคาร 4 สิงหาคม) พระสันตะปาปาทรงออกมาพบปะกลุ่มเด็กช่วยมิสซาจาก 20 ประเทศทั่วทวีปยุโรปกว่า 9,000 คนที่มาเข้าเฝ้า ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน 
สำหรับบทสอนที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า "มันสำคัญมากในการตระหนักถึงการได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูและรู้จักพระองค์ ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยการเป็นเด็กช่วยมิสซาบนพระแท่น สิ่งนี้จะช่วยเราให้เปิดตัวเองต้อนรับผู้อื่นและก้าวเดินไปกับทุกคนบนหนทางแห่งการรับใช้

"พ่อขอบคุณลูกทุกคนที่เป็นเด็กช่วยมิสซาอยู่ ณ พระแท่นของพระเจ้า ขอให้การเป็นเด็กช่วยมิสซาได้เป็นโรงเรียนแห่งความเชื่อและความเมตตาที่ลูกมีต่อเพื่อนพี่น้อง ขอบคุณพวกลูกที่ตอบสนองกระแสเรียกของพระเจ้าด้วยการเป็นเด็กช่วยมิสซา" พระสันตะปาปาตรัสปิดท้าย

Comments