โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าเรามีทัศนคติแห่งความเชื่อ เราจะเข้าใจพระวาจาของพระเยซู"

การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าววันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปันสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้


ภาพ: Getty Images

1) พระวรสารวันอาทิตย์: "พระเยซูตรัสว่า 'ไม่มีใครมาหาเราได้ นอกจากพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาจะชักนำเขา' คำพูดนี้จัดว่าเป็นพลังขับเคลื่อนทางความเชื่ออย่างแท้จริง ในความเป็นจริงแล้ว มันไม่เพียงพอหรอกนะที่จะพบกับพระเยซูด้วยการมีความเชื่อในพระองค์ และมันก็ไม่พออีกเช่นกันถ้าคิดว่าอ่านพระคัมภีร์ไบเบิ้ลก็จะได้พบกับพระเยซู สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอหรอกถ้าท่านยังไม่ดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงอัศจรรย์ต่างๆ

"มีหลายคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซู แต่ก็ไม่ได้เชื่อในพระองค์และบางครั้งก็ต่อว่าพระองค์ด้วยซ้ำ ที่เป็นแบบนี้เพราะหัวใจของเขาปิดตายไม่ต้อนรับพระจิต ตรงกันข้าม เราควรจะมีความเชื่อเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลงในส่วนลึกของหัวใจแล้วผลิดอกออกผล เพราะเมื่อเราให้พระจิตนำทางเราไปหาพระเยซู เราก็จะเปิดใจและไม่มีอคติใดๆ กับพระองค์

"ถ้าเรามีทัศนคติแห่งความเชื่อ เราก็จะเข้าใจพระวาจาของพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงอธิบายถึงปังทรงชีวิต ดังนั้น ขอให้เราดำเนินชีวิตตามแบบฉบับแม่พระผู้ทรงมีทัศนคติแห่งความเชื่ออย่างเข้มข้น นี่คือบุคคลแรกที่เชื่อในพระเจ้าด้วยการต้อนรับพระบุตรที่จะลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์"

2) ตรัสถึง 70 ปีเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น: "แม้มันจะผ่านมาหลายปีแล้ว แต่เหตุการณ์เศร้าโศกยังคงน่ากลัวและสร้างความหวาดผวาให้กับเราอยู่เสมอ นี่คือเครื่องหมายของการทำลายล้างที่เกิดจากการใช้วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบผิดๆ ดังนั้น นี่จึงเป็นเครื่องเรียกร้องให้เราร่วมกันปฏิเสธสงครามและอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำให้เกิดการทำลายล้างทุกรูปแบบ ขอให้เราปฏิเสธสงครามและตอบรับกระบวนการเจรจาสันติภาพ สงครามมีแต่จะทำให้ทุกฝ่ายพ่ายแพ้ หนทางเดียวที่จะชนะมันคืออย่าไปให้ราคากับสงครามอีกเลย"
Comments