โป๊ปฟรังซิสนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวโอกาสวันอัสสัมชัญ

การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวประจำวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปันสิ่งต่างๆ ดังนี้- ความเชื่อคือหัวใจแห่งทุกท่วงทำนองชีวิตของแม่พระ ทุกวินาที แม่พระเชื่อและประกาศเสมอว่า พระเจ้าไม่ทอดทิ้งประชากรของพระองค์ แม้ประชากรนี้จะเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ต่ำต้อย แต่พระเจ้าจะช่วยพวกเขาด้วยความเอาใจใส่อย่างมีเมตตาเสมอ

- การที่แม่พระได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ พวกเราทุกคนก็ได้สัมผัสกับธรรมล้ำลึกนี้ด้วย นี่คือเครื่องเตือนใจเราเกี่ยวกับสิ่งที่รอคอยเราอยู่ในบั้นปลาย ชีวิตของเราไม่ใช่การเดินอย่างไรจุดหมาย แต่มันคือการเดินไปยังบ้านของพระบิดาผู้ทรงรอเราด้วยความรัก

- หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนไปสวดภาวนาที่รูปแม่พระผู้คุ้มครองชาวโรม ภายในมหาวิหารซานตา มาจจอเร่ พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน อีกด้วย

หมายเหตุ - พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกในรอบ 60 กว่าปีที่นำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวที่วาติกันในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ พระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่ทำเช่นนี้คือสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 หลังจากนั้น พระสันตะปาปาทุกองค์จะไปถวายมิสซาและนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ที่พระราชวังฤดูร้อน คาสเตล กันดอลโฟ


Comments