Posts

โป๊ปฟรังซิส - การเป็นคนสุภาพถ่อมตนคือการเลิกนิสัยพูดจาให้ร้ายใส่ความคนอื่น

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ การเป็นคนสุภาพถ่อมตนคือการเลิกนิสัยพูดจาให้ร้ายใส่ความคนอื่น แต่จงรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยใจจริง  ทรงย้ำ พระเจ้าทรงพอพระทัยผู้ที่สุภาพถ่อมตน แต่ต้องเป็นความสุภาพถ่อมตนที่เกิดจากใจ ไม่ใช่แกล้งทำตัวว่าสุภาพเพื่อหวังผลบางอย่าง  ทรงสอน ความสุภาพถ่อมตนที่แท้จริงคือการดำเนินชีวิตด้วยการนบนอบเชื่อฟังพระเจ้า นอกจากนี้ ยังหมายถึงการยำเกรงพระเจ้า แต่ไม่ใช่ยำเกรงเพราะกลัวว่าพระเจ้าจะลงโทษเรา  ช่วงสายวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสรรเสริญพระบิดาว่า "ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากผู้ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเผยแสดงให้คนต่ำต้อย" พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - พวกเราต้องไม่โฟกัสเรื่องการแสดงตัวให้ดูสุภาพถ่อมตน แต่เราต้องทำตัวให้สุภาพถ่อมตนและเดินอยู่ในการประทับอยู่ของพระเจ้า การเป็นคนสุภาพถ่อมตนคือจงเลิกนิสัยพูดจาให้ร้ายใส่ความคนอื่น แต่จงสนใจแต่การรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยใจจริง - พระวรสารวันนี้ พระเย

โป๊ปฟรังซิส - อย่าปล่อยให้วัตถุทางโลกครอบงำเราในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าปล่อยให้วัตถุทางโลกครอบงำเราในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เพราะถ้าเราปล่อยให้วัตถุเข้าครอบงำ เราจะไม่รู้สึกถึงความสำคัญของการได้พบกับพระเจ้า  ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้เป็นอาทิตย์ที่หนึ่งในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนว่า "จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่มิได้นัดหมาย" พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า - การเสด็จมาของพระเจ้ามี 3 แบบ แบบแรกคือในอดีต พระเจ้าเสด็จมาแบบพระวจนาตถ์ที่รับสภาพมนุษย์ในการบังเกิดของพระเยซูช่วงคริสต์มาส แบบที่สองคือปัจจุบัน พระเยซูเสด็จมาหาเราอย่างต่อเนื่องทุกวัน และแบบสุดท้ายคืออนาคต เมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย - เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเชิญชวนเราให้ไตร่ตรองบนสิ่งที่ตรงข้ามกันระหว่างชีวิตประจำวันกับสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเจ้า พระวรสารวันนี้ไม

โป๊ปฟรังซิส - การแสวงหาความก้าวหน้าจากการเป็นสงฆ์ คือหายนะร้ายแรงสุดในพระศาสนจักร

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน การแสวงหาความก้าวหน้าจากการเป็นสงฆ์ คือหายนะร้ายแรงสุดในพระศาสนจักร ถ้าความก้าวหน้าไม่ใช่เรื่องเงิน ก็เป็นเรื่องอำนาจและความทะนงตน  ทรงย้ำ การที่พระสงฆ์บางคนดูแลสัตบุรุษร่ำรวย แบบ "สัตบุรุษเฟิร์สคลาส" และพยายามหาจังหวะแต่งตั้งคนรวยให้มีสถานะสำคัญ อาทิ "สังฆานุกร" การทำแบบนี้ไม่ต่างจากการแสวงหาความก้าวหน้าจากการเป็นสงฆ์  ทรงชี้ เมื่อฆราวาสมีบทบาทเข้มแข็งและเริ่มเป็นแนวหน้าในการแพร่ธรรม คนแรกที่จะรู้สึกอึดอัดก็คือสงฆ์บางคน ถ้าพระสงฆ์มัวแต่ทำตัวรีบๆ และหมกมุ่นกับปัญหาการบริหารจัดการ ที่นั่นจะไม่มีกระแสเรียกของการเป็นสงฆ์ พึงระลึกว่า ความล้มเหลวในการส่งเสริมกระแสเรียกในท้องถิ่นหมายถึงการฆ่าตัวตายชัดๆ  ทรงตั้งข้อสังเกตหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมเป็นพระสงฆ์ ยังขาดเรื่อง "การวินิจฉัยแยกแยะให้เป็น" ผลที่ตามมาคือพระสงฆ์หลายคนมองสิ่งต่างๆ แค่ "ขาวหรือดำ" เท่านั้น  ทรงแบ่งปัน แม้แต่คนที่มีเจตนาร้ายที่สุดวิจารณ์พระสันตะปาปา มันก็มีประโยชน์เช่นกัน เพราะมันทำให้พระองค์ได้คิดไตร่ตรองคำวิจารณ์ ถ้าเราไม่สนใจคำวิจ

โป๊ปฟรังซิส - วิธีหลุดพ้นจากการล่อลวงของปีศาจคืออย่าไปคุยกับมัน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ วิธีการหลุดพ้นจากการหลอกลวงของปีศาจคืออย่าไปคุยกับมัน เหมือนที่พระเยซูทรงทำให้เห็นตอนจำศีลในถิ่นทุรกันดาร  ทรงสอน มันเป็นการดีที่จะเรียกพระองค์ด้วยความสุภาพว่า 'พระเจ้า' ส่วนที่เหลือนั้น พระเจ้าจะจัดการทุกสิ่งเพื่อเราเอง ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือวิวรณ์ เป็นเรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่เกี่ยวกับทูตสวรรค์จับงูดึกดำบรรพ์ (ซาตาน) แล้วล่ามโซ่ไว้ ก่อนจะโยนลงในบาดาลแล้วขังไว้ เพื่อไม่ให้มันออกมาหลอกลวงนานาชาติให้หลงผิดไป พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า - ซาตานคือคนโกหก มันเป็นยิ่งกว่าบิดาแห่งการโกหก มันสร้างเรื่องโกหกและมันคือคนโกง ซาตานทำให้เราเชื่อว่าถ้าเรากินแอปเปิ้ล เราจะเป็นเหมือนพระเจ้า ซาตานหลอกขายเรื่องโกหกแบบนี้ให้เรา และเราก็หลงไปซื้อมันจนได้ ซาตานหลอกลวงและทำลายชีวิตของเรา - บางคนอาจถามพ่อว่า 'พระสันตะปาปาครับ เราจะทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากการหลอกลวงของปีศาจ' พระเยซูสอนเราว่าอย่างไร พระองค์สอนว่า '

โป๊ปฟรังซิส - การโกงคือการใช้ชีวิตดูหมิ่นพระเจ้า เราเป็นคนบาป แต่ต้องไม่เป็นคนโกง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การโกงคือวิถีทางดำเนินชีวิตที่ดูหมิ่นพระเจ้า คนโกงจะนับถือเทพแห่งเงินตรา เขาจะกินอยู่อย่างหรูหราผ่านทางการแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่น  ทรงย้ำ เราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาป แต่เราต้องไม่เป็นคนโกง ทรงชี้ เสียงของพระเจ้าเบามากเหมือนเสียงกระซิบ เฉกเช่นที่พระองค์ตรัสกับประกาศกเอลียาห์ ดังนั้น เราต้องตั้งใจฟังเสียงของพระเจ้าให้ดี ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือวิวรณ์ เป็นเรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่เกี่ยวกับการถล่มของนครบาบิโลน เมืองของคนบาป พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า - นครบาบิโลนเป็นเมืองของการโกงและบาปผิดต่างๆ การโกงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดูหมิ่นพระเจ้า การโกงคือภาษาของเมืองบาบิโลนและการดำเนินชีวิตแบบจิตตารมณ์ทางโลก การโกงคือรูปแบบของการดูหมิ่นว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้า แต่คนที่ดำรงอยู่ในโลกของการโกงคือเจ้าแห่งเงินตราและการกินอยู่อย่างอู้ฟู่ผ่านทางการแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่น - จิตตารมณ์ทางโลกเช่นนี้ล่อลวงเรา มันทำให้บาบิโลนต้องถ

โป๊ปฟรังซิส - การสงสัยความเชื่อเป็นเรื่องดี แต่ข้อแม้คือเราต้องเอาชนะความสงสัยให้ได้

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงยอมรับ พระองค์ก็เหมือนคนทั่วไปที่มีความสงสัยในความเชื่อต่อพระเจ้า แต่นี่เป็นเรื่องดี เพราะมันทำให้เรายืนหยัดในความเชื่อนี้ได้ลึกซึ้งมากขึ้น  แต่มีข้อแม้ว่า เราต้องเอาชนะความสงสัยนี้ให้ได้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องฟังพระวาจาของพระเจ้าและเข้าใจในสิ่งที่พระคัมภีร์สอน  ทรงสอน เราต้องไม่ทำให้ความเชื่อในพระเจ้ากลายเป็นทฤษฎีที่จับต้องไม่ได้ เพราะความเชื่อกลายเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ ความสงสัยในพระเจ้าจะเพิ่มทวีขึ้นอีกมากทีเดียว  ช่วงสายวันพุธที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปายังคงสอนเรื่องงานเมตตา แม้จะปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมไปแล้วก็ตาม วันนี้เป็นหัวข้อ "การสอนผู้ที่ไม่รู้(จักพระเจ้า)" และ "การชี้แนะต่อความสงสัยต่างๆ" พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า - ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมจบไปแล้ว ทุกสิ่งกลับสู่สภาวะปกติ แต่การไตร่ตรองบางอย่างยังคงมีต่อไปตามแนวทางของงานแห่งความเมตตา งานทั้งสองน

โป๊ปฟรังซิส - ถ้าเราเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าจนวาระสุดท้ายของชีวิต เราจะไม่กลัวความตาย

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ถ้าเราเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าจนวาระสุดท้ายของชีวิต เราจะไม่กลัวความตาย เพราะเมื่อตายไป เราจะไปสู่วันพิพากษา ซึ่งพระเจ้าจะประทานมงกุฎแห่งชีวิตให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์  ทรงแบ่งปัน ตอนเป็นเด็กและเรียนคำสอน คุณพ่อที่สอนมักขู่ให้กลัวเรื่องวันพิพากษาครั้งสุดท้าย แต่นี่เป็นเรื่องจริงที่เราหนีไม่พ้น คนที่ต้องกลัวการพิพากษาคือคนที่ดำเนินชีวิตถอยห่างจากพระเจ้า  ช่วงเช้าวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือวิวรณ์ เป็นเรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้าย ส่วนพระวรสารเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูตรัสถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายว่า "จะมีคนพูดว่าฉันคือพระคริสต์ ท่านจงอย่าตามเขาไป อย่าให้ใครมาหลอกลวงท่านได้" พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า - วันนี้ พวกเรามาถึงสัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรม  บทอ่านวันนี้ เราได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าให้คิดเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของชีวิตและวาระสุดท้ายของเราแต่ละคน เพราะเราทุกคนต้องตาย จริงอยู่เราไม่ชอบคิดว่าเรากำลังจะตาย แต่นี่คือความจริงที่

โป๊ปฟรังซิสขยายเวลาให้สงฆ์คาทอลิกยกโทษบาปทำแท้งได้ - ประกาศให้วันอาทิตย์รองสุดท้ายของปีพิธีกรรมเป็นวันเพื่อผู้ยากไร้

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกสารอภิบาลชื่อว่า "Misericordia et misera" (ความเมตตาและความทุกข์ระทม) โอกาสสิ้นสุดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม รายละเอียดสำคัญ มีดังต่อไปนี้ 1) คำสอนเรื่องความเมตตาในพระวรสาร ต้องนำทางเราต่อไปเรื่อยๆ ไม่ได้แค่จบลงที่ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม 2) ในความสว่างของพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่ในความเมตตาที่เราได้รับตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม สิ่งแรกที่เราต้องทำคือขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญชิ้นนี้ จากนั้น เราต้องก้าวไปข้างหน้าและเฉลิมฉลองความเมตตานี้ เฉพาะอย่างยิ่งในพิธีกรรมต่างๆ ของพระศาสนจักร รวมทั้งในพิธีมิสซา และศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยเฉพาะศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีและศีลเจิมคนไข้ 3) พระสันตะปาปากำลังคิดอยู่ว่าจะจัดวันที่ระลึกถึงความเมตตาของพระเจ้าลงในปฏิทินพิธีกรรมอย่างไรดี พร้อมกันนี้ ทรงเรียกร้องคริสตชนให้ร่วมกันรื้อฟื้นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีว่าเป็นศูนย์กลางของชีวิตคริสตชน 4) พระสันตะปาปาทรงขยายระยะเวลาให้กับ "สงฆ์คาทอลิกทุกคนสามารถยกโทษบาปการทำแท้งได้ จากเดิมที่จะจบลงแค่ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม อำนาจนี้จะสิ้นสุดลงเมื่

โป๊ปฟรังซิส - พ่อเป็นโรคภูมิแพ้พวกประจบสอพลอ มันเป็นเรื่องน่าละอาย

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงให้สัมภาษณ์พิเศษ พระองค์เป็นโรคภูมิแพ้พวกขี้ประจบ การประจบสอพลอเป็นเรื่องน่าละอาย เพราะมันคือการใช้คนอื่นเพื่อปกปิดความต้องการแท้จริงของเราในการได้รับอะไรบางอย่าง  ทรงย้ำ พระองค์เฉยๆ และไม่คิดมากเวลามีคนพูดจาให้ร้ายหรือนินทา เพราะรู้ว่าตนเองเป็นคนบาปอยู่แล้ว  ทรงชี้ เงินคือศัตรูที่น่ากลัวสุดต่อพระเจ้า เส้นทางสุดโปรดที่ปีศาจเจาะเข้ามาล่อลวงมนุษย์คือ "กระเป๋าสตางค์" พระเยซูถึงเตือนเราว่า จะรับใช้พระเจ้าและเงินไปพร้อมกันไม่ได้  ทรงแบ่งปัน พระสันตะปาปาก็เจอปีศาจประจญเช่นกัน มันชอบล่อลวงให้พระองค์ไม่อดทน เห็นแก่ตัว และบางครั้งชวนให้พระองค์ขี้เกียจ  ทรงเผย สวดขอพระเจ้าทุกวันให้พระองค์เป็นคนอารมณ์ดีและหัวเราะบ่อยๆ เพราะการเป็นคนอารมณ์ดีคือคติในการดำเนินชีวิตของพระองค์   ทรงเล่าเคล็ดลับการเป็นคนสุขภาพแข็งแรงทั้งที่อายุจะ 80 แล้ว สิ่งนี้เกิดจาก "การเป็นคนหลับลึก หลับสนิท 6 ชั่วโมงต่อคืน หลับเป็นตายยังกะท่อนไม้" ยิ่งวันที่มีแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในอิตาลี คนในกรุงโรมตื่นกลางดึกเพราะสัมผัสแรงสะเทือนที่รุนแรง แต่พระองค์นอนหล

โป๊ปฟรังซิสปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ ย้ำแม้ประตูนี้ปิดลง แต่หัวใจพระเยซูยังเปิดเพื่อเราเสมอ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ แม้ประตูศักดิ์สิทธิ์จะปิดลง แต่หัวใจของพระเยซูซึ่งเป็นประตูแห่งความเมตตาที่แท้จริงยังคงเปิดให้เราเสมอ  ทรงสอน การท้าทายและล่อลวงพระเจ้าให้ลงจากกางเขน เป็นสิ่งชั่วร้ายมาก เราต้องอย่าล่อลวงพระเจ้า เพราะนี่คือนิสัยปีศาจที่ทำตั้งแต่สมัยสร้างโลก  ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ของปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม จากนั้น ทรงถวายมิสซาสมโภชพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พร้อมกับบรรดาพระคาร์ดินัลใหม่ 16 คน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารมิสซานี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตรึงร่วมกับโจรอีก 2 คน มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า - บนไม้กางเขน เราได้เห็นธรรมชาติความเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงของพระเยซู พระองค์ไม่อวดอำนาจของตนเอง พระองค์ดูเหมือนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้มากกว่าเป็นผู้ชนะ ความยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ของอาณาจักรพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่อำนาจซึ่งโลกนี้มอบให้ แต่มันอยู่ที่ความรักของพระเจ้าต่างหาก ความรักที่สามารถเผชิญหน้าและรักษาทุกสิ่ง - กษัตริย์ของเราจบชีวิตบนโลกเพื่อช่วย