Posts

โป๊ปฟรังซิส: "การเป็นมรณสักขีคือที่สุดของการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า"

โป๊ปฟรังซิส: "ให้เราสวดให้คุณแม่ของพวกเราด้วยความสำนึกในพระคุณและความรัก"

ราอูล คาสโตร ยอมรับตามบทเทศน์โป๊ปฟรังซิสทุกวัน - พร้อมกลับใจในอนาคต

โป๊ปฟรังซิส: "การโด๊ปยาในวงการกีฬาจัดเป็นเรื่องน่าเกลียดมากๆ"

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรต้องไม่มีการวิ่งเต้นหาพรรคพวกเพื่อเอาชนะกัน"

โป๊ปฟรังซิส: "รักแท้คือทำมากกว่าพูด รักแท้ต้องพูดจากัน ไม่ใช่เก็บรักไว้กับตัวเองเท่านั้น"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าพาลูกหลานแข่งกีฬาจนขาดวัดวันอาทิตย์"

โป๊ปฟรังซิส: "ชีวิตของพระศาสนจักรถูกหล่อเลี้ยงด้วยการแต่งงานของคริสตชนชายหญิง"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนไม่ได้ชอบการจมอยู่กับความทุกข์ทรมาน แต่เราอดทนต่อสิ่งนี้เพราะความหวังในพระเจ้า"

โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกที่นินทาใส่ร้ายคนอื่น เป็นคาทอลิกนอกรีตที่แกล้งทำเป็นคนดี"