โป๊ปฟรังซิส: "การโด๊ปยาในวงการกีฬาจัดเป็นเรื่องน่าเกลียดมากๆ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ การโด๊ปยาในวงการกีฬาจัดเป็นเรื่องน่าเกลียดมากๆ นี่คือชัยชนะที่ได้มาจากการโกงและหลอกคนอื่น ทรงชี้ พระศาสนจักรให้ความสำคัญกับกีฬา เพราะกีฬาช่วยในการพัฒนาความเป็นคนที่ครบครัน ทรงสอน เราต้องใช้พรสวรรค์ของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการรับใช้ผู้อื่น


ช่วงสายวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกของสหพันธ์เทนนิสแห่งอิตาลีที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า "พ่ออยากใช้โอกาสที่เราได้มาพบกันในวันนี้ เรียกว่าเป็นการพบกันแบบการเรียนรู้ กล่าวคือ มันมีเสาหลักอยู่ 3 ต้นในการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน นั่นคือ การเรียนในโรงเรียน ในการกีฬา และในที่ทำงาน เมื่อเรามีทั้งสามเสาหลักนี้ โรงเรียน กีฬา และที่ทำงาน มันก็มีสภาวะที่จะพัฒนาชีวิตทั้งครบและเที่ยงแท้ และยังหลีกหนีจากยาพิษต่างๆ ในชีวิตด้วย

"พระศาสนจักรให้ความสนใจกับกีฬา เพราะพระศาสนจักรห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องตัวบุคคล เราห่วงใยเรื่องความเป็นคนที่ครบครัน เราตระหนักว่า กีฬาส่งผลดีต่อการฝึกอบรมตัวบุคคล รวมถึงสัมพันธภาพและจิตใจของเขา

"พวกท่านนักกีฬามีพันธกิจที่ต้องเติมเต็ม นั่นคือ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่ชื่นชอบในตัวท่าน และสำหรับคนที่เป็นโค้ช เป็นผู้จัดการ หรือคนที่ทำงานฝ่ายอื่นๆ ในการกีฬา ท่านได้รับกระแสเรียกในการเป็นผู้ให้และเป็นแบบอย่างที่ดีงามถึงคุณค่าในตัวมนุษย์ เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพที่ต้องซื่อสัตย์และโปร่งใส

"พ่อทราบดีถึงความกดดันจากการแข่งขัน ความกดดันที่ต้องเป็นผู้ชนะให้ได้ อย่างไรก็ตาม มันต้องไม่นำไปสู่การใช้ 'ทางลัด' ในการเอาชนะกัน อาทิ การโด๊ปยา มันน่าเกลียดเพียงใดที่ชัยชนะนั้นได้มาด้วยการโกงและหลอกคนอื่น

"พ่ออยากแนะนำบรรดานักกีฬาทุกคนให้นำคำสอนของนักบุญเปาโลไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต นั่นคือ 'ท่านไม่รู้หรือว่าคนที่วิ่งแข่งในสนามกีฬา ทุกคนวิ่งก็จริง แต่มีเพียงคนเดียวที่ได้รางวัล ท่านจงวิ่งเช่นนั้นด้วย นั่นคือ จงวิ่้งชิงรางวัลให้ได้' (1 โครินทธ์ 9:24) พวกท่านก็เช่นกัน จงทำเช่นนี้ในการแข่งเทนนิส

"พ่อยังอยากขอให้พวกท่านมีส่วนร่วมกับเกมการแข่งขัน ไม่เฉพาะกีฬา แต่หมายถึงชีวิต จงมุ่งมั่นมีส่วนร่วมกับความดีโดยปราศจากความกลัว แต่จงมีความกล้าหาญและความกระตือรือร้น จงมีส่วนร่วมกับผู้อื่น จงมอบสิ่งที่ดีที่สุดของตนให้คนอื่น จงให้พรสวรรค์ของตนเกิดประโยชน์ด้วยการรับใช้ผู้อื่น" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบสหพันธ์เทนนิสแห่งอิตาลี


Comments