โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนไม่ได้ชอบการจมอยู่กับความทุกข์ทรมาน แต่เราอดทนต่อสิ่งนี้เพราะความหวังในพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ คริสตชนไม่ได้เป็นพวกมีทัศนคติสุขใจเมื่อตัวเองได้รับความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานจากปัญหาต่างๆ แต่นี่คือการอดทนต่อความทุกข์ยาก และยังเป็นการสู้กับจิตตารมณ์ทางโลกที่ดึงเราให้ออกจากพระเยซู ทรงสอน คริสตชนต้องรู้จักสวดภาวนาถวายความวางใจต่อสิ่งต่างๆ ให้กับพระเจ้า เมื่อเราสวดบทนี้ พระเจ้าจะประทานสันติสุขในจิตใจให้กับเราทุกคนช่วงเช้าวันอังคารที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือกิจการอัครสาวก เป็นเหตุการณ์ที่เปาโลถูกประชาชนนำหินทุ่มใส่และลากออกไปนอกเมืองเพราะคิดว่าเปาโลตายแล้ว แต่บรรดาศิษย์มาห้อมล้อมเปาโล เขาจึงลุกขึ้นและออกเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งกับบาร์นาบัส

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันให้ข้อคิดว่า "เมื่อนักบุญเปาโลถูกข่มเหงอย่างหนัก แม้ท่านจะประสบกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส แต่ท่านยังคงหนักแน่นในความเชื่อและมีความกล้าหาญที่จะมีความหวังในพระเจ้า อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ทัศนคติชอบความรุนแรงที่มีความสุขเมื่อตัวเองได้รับความเจ็บปวด แต่นี่คือการต่อสู้แบบคริสตชนที่สู้กับเจ้านายทางโลกที่พยายามดึงเราออกจากพระวาจาของพระเยซู ออกจากความเชื่อ และออกจากความหวัง การอดทนต่อความทุกข์ยากคือถ้อยคำที่อัครสาวกเปาโลใช้บ่อยมากๆ

"นอกจากนี้ คำว่า 'แบกรับ' (ความทุกข์ยาก) เป็นอะไรที่มากกว่าความอดทน มันหมายถึงการแบกรับความทุกข์ยากไว้บนบ่าของตน มันหมายถึงการแบกรับภาระหนักอึ้งของความทุกข์ยาก ชีวิตคริสตชนก็มีช่วงเวลาแบบนี้เหมือนกัน แต่พระเยซูทรงบอกเราว่า 'จงเปี่ยมด้วยความกล้าหาญในช่วงเวลาแบบนี้ เราจะชนะ และท่านก็จะได้รับชัยชนะด้วยเช่นกัน' ถ้อยคำนี้จุดประกายให้เราก้าวไปข้างหน้าในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของชีวิต ช่วงเวลาที่ทำให้เราทุกข์ทรมานแบบสุดๆ

"สิ่งต่อไปที่เราพบจากบทอ่านในวันนี้คือ 'การวางใจ' คริสตชนสามารถเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากและแม้แต่การเบียดเบียนข่มเหงจากการวางใจในพระเจ้า มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถมอบพละกำลังให้กับเรา มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถประทานความพากเพียรในความเชื่อให้เรา และประทานความหวังให้เรา

"การวางใจต่อพระเจ้าคือการมอบความวางใจในสถานการณ์ยากลำบากไว้กับพระองค์ มอบตัวเราเองไว้กับพระองค์ พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระสังฆราช พระสงฆ์ หรือสัตบุรุษ เราต้องมอบความวางใจในพระเจ้าและทูลพระองค์ว่า 'โปรดดูแลสิ่งเหล่านี้ด้วยพระเจ้าข้า ทุกสิ่งนี้เป็นของพระองค์' นี่คือคำภาวนาที่เราไม่ค่อยได้สวดกันเท่าไหร่นัก นี่คือบทภาวนาแห่งการมอบความวางใจ นี่คือบทภาวนาของคริสตชนที่งดงาม นี่คือทัศนคติของการวางใจในฤทธานุภาพของพระเจ้าและวางใจต่อความอ่อนโยนของพระเจ้าพระบิดา

"เมื่อเราสวดบทภาวนานี้จากใจ เขาจะสัมผัสได้ว่าสิ่งต่างๆ ถูกถวายความวางใจไว้กับพระเจ้า แน่นอนว่า เขาจะไม่พบกับความผิดหวัง การประจญล่อลวงจะทำให้เราพบกับความทุกข์ยาก แต่การวางใจในพระเจ้าจะมอบความหวังให้เรา และมันจะนำอีกสิ่งหนึ่งให้กับเรา นั่นคือ สันติสุข สันติสุขจากพระเจ้าจะเพิ่มพูนความเข้มแข็งต่อความเชื่อและความหวังให้กับเรา

"พระเยซูตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า 'เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน' แต่สันติสุขนี้ไม่ใช่แค่ความสงบทางความคิด แต่นี่คือสันติสุขภายในจิตใจที่ทำให้ความเชื่อและความหวังของเราเปี่ยมด้วยความเข้มแข็ง

"ดังนั้น ขอให้เราไตร่ตรองคำพูดทั้ง 3 คำนี้ ความทุกข์ยาก ความวางใจ และสันติสุข ในชีวิตของเรา เราต้องเดินไปยังถนนแห่งความทุกข์ยาก นี่คือกฏของชีวิต แต่ในช่วงเวลาแบบนี้ เราต้องวางใจในพระเจ้า และพระองค์จะตอบสนองเราด้วยสันติสุข พระเจ้าพระบิดาจะไม่ทำให้เราต้องพบกับความผิดหวัง จงวอนขอความเชื่อและความหวังจากพระองค์ จงวอนขอความมั่นใจในการเอาชนะการประจญล่อลวง เพราะพระเจ้าทรงชนะสิ่งเหล่านี้ พระองค์ทรงชนะจิตตารมณ์ทางโลก และจะประทานสันติสุขให้กับเราทุกคน" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments