โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกที่นินทาใส่ร้ายคนอื่น เป็นคาทอลิกนอกรีตที่แกล้งทำเป็นคนดี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ คาทอลิกที่นินทาใส่ร้ายคนอื่น พูดโกหกคนอื่นเพื่อใส่ร้ายคนที่เราไม่ชอบ หรือคาทอลิกที่โกงคนอื่น คนพวกนี้เป็นคาทอลิกนอกรีตที่แกล้งทำเป็นคนดี เพราะเขาไม่ดำรงอยู่ในพระเยซู ทรงชี้ เราทุกคนเป็นคนบาป แต่อย่าเหนื่อยกับการขอโทษพระเจ้า เพราะพระองค์ไม่เคยเหนื่อยที่จะให้อภัยเรา ทรงสอนพระสงฆ์ อย่าปฏิเสธคนมาขอรับการล้างบาปเด็ดขาด ส่วนการโปรดศีลอภัยบาป จงทำด้วยควาเมตตาช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปถวายมิสซาและอภิบาลสัตบุรุษที่วัดราชินีแห่งสันติสุข สังฆมณฑลโรม ชานกรุงโรม ประเทศอิตาลี

พระวรสารวันอาทิตย์นี้ พระเยซูบอกว่า "เราเป็นเถาองุ่นแท้ ส่วนผู้ดำรงอยู่ในเราก็เป็นกิ่งก้าน" พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันแบบสั้นๆ ว่า "ชีวิตคริสตชนต้องดำรงอยู่ในพระเยซู ลองถามตัวเราเองซิว่า เราเป็นแบบนั้นหรือไม่ หรือว่าเราต้องการดำเนินชีวิตตามใจตัวเอง ไม่ขึ้นกับพระองค์ การดำเนินชีวิตอยู่ในพระเยซู เราต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ต้องได้รับชีวิตจากพระองค์ ได้รับความรักจากพระองค์ และได้รับพระจิตจากพระองค์

"กระนั้น พ่ออยากเตือนสติว่า เมื่อใดก็ตามที่เรานินทาคนอื่น ใส่ร้ายคนอื่น พูดจาโกหกคนอื่นเพื่อใส่ร้ายกัน หรือเราโกงคนอื่น การกระทำทั้งหมดนี้คือการที่เราไม่ดำรงอยู่กับพระเยซู ถ้าเราไปร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์ แต่เราทำนิสัยแบบนี้ เราก็เป็นพวกคริสตชนนอกรีตที่ไม่เชื่อในพระเจ้า เราเป็นพวกคนเสแสร้งแกล้งทำเป็นคนดีเท่านั้น

"สุดท้ายนี้ พ่อขอให้กำลังใจทุกคนว่า เราทุกคนเป็นคนบาป แต่ถ้าเราวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้า เราขอการอภัยโทษจากพระองค์ พระเจ้าก็จะเมตตาเรา ให้อภัยเรา เพราะพระองค์ไม่เคยเหนื่อยที่จะให้อภัยเราทุกคน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

ทั้งนี้ ก่อนมิสซาจะเริ่มขึ้น พระสันตะปาปาทรงใช้เวลากับการเยี่ยมสัตบุรุษประจำวัดนี้ ไล่ตั้งแต่กลุ่มเยาวชนไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับกลุ่มผู้สูงอายุว่า "สวดให้พ่อด้วยนะ ตัวพ่อเองก็แก่แล้ว และก็มีอาการเจ็บป่วยบ้าง แต่ไม่มาก"

นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังพบกับพระสงฆ์ประจำวัด พร้อมย้ำพวกเขาว่า "ถ้ามีใครมาขอร้องให้โปรดศีลล้างบาป ห้ามปฏิเสธพวกเขาเด็ดขาด ส่วนการโปรดศีลอภัยบาป จงทำด้วยความเมตตา อย่าซ้ำเติมความผิดของสัตบุรุษ" จากนั้น พระสันตะปาปาทรงโปรดศีลอภัยบาปให้กับสัตบุรุษด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่วัดราชินีแห่งสันติสุข

Read More: Vatican RadioComments